Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9, příspěvková organizace
Poštovní adresa: náměstí Osvobození 422/2, 470 01 Česká Lípa
Ředitel: Mgr. Jana Urbanová  Telefon: 485 100 750
Kontakt: Mgr. Petra Hoffmannová  Telefon: 482 710 016
Email: info@szs-lib.cz
WWW: www.libereckazdravka.cz
Zřizovatel: Kraj
Ubytování: Neuvedeno 
Stravování: Neuvedeno 
Cizí jazyky: AJ, L, NJ
IČ: 00673731
REDIZO: 600019713

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9, příspěvková organizace

Zdravotnická škola v Liberci s odloučeným pracovištěm v České Lípě je státní školou, jejímž zřizovatelem je Liberecký kraj. Od 21. 3. 2017 je první zdravotnickou školou v ČR, která obhájila auditními šetřeními ISO certifikaci a tím získala certifikát kvality.

Do povědomí veřejnosti, jakožto vzdělávací zdravotnické instituce, se dostala před více než šedesáti pěti lety.

Předtím se škola vždy zabývala výchovou a vzděláváním různých pomáhajících profesí. Od roku 1996 je otevřeno vyšší odborné studium.

Výuka se ve škole realizuje v nadstandardně vybavených kmenových i specializovaných odborných učebnách. Žákům a studentům je k dispozici rozsáhlý knižní fond odborné literatury, přístup na internet, učebna PC atd.

Praktická výuka probíhá na různých základních i specializovaných odděleních smluvních partnerů, kterými jsou zdravotnická i sociální zařízení Libereckého kraje i okolí.

Otevírané obory na pracovišti v Liberci

  • Ošetřovatel – tříletý učební obor po základní škole, ukončený učňovskou zkouškou
  • Praktická sestra – čtyřleté studium po základní škole, ukončené maturitní zkouškou
  • Diplomovaná všeobecná sestra – tříleté studium pro maturanty ze střední školy, ukončené absolutoriem
  • Diplomovaná dětská sestra – tříleté studium pro maturanty ze střední školy, ukončené absolutoriem

Otevírané obory na pracovišti v České Lípě

  • Ošetřovatel – tříletý učební obor po základní škole, ukončený učňovskou zkouškou
  • Praktická sestra – čtyřleté studium po základní škole, ukončené maturitní zkouškou

Rekvalifikační kurzy a DVPP

  • „Sanitář“ teoretická část kurzu
  • podílíme se na realizaci a přípravě i dalších kurzů v rámci vzdělávání odborníků i laické veřejnosti

Mimoškolní aktivity

Jsou zaměřeny do oblastí kultury – divadelní představení, sportu – účast na středoškolských sportovních akcích, lyžařský a cyklo-turistický kurz, oblast odborná se týká – zahraničních stáží (anglicky a německy mluvící země), grantů s různou náplní Zdravý životní styl, Zdravý zoubek, různé preventivní programy, Liberecké psychologické dny, Harmonizační dny pro žáky prvních ročníků atd. Charitativní – každoroční zapojení do nějaké akce s charitativním účelem.

logo
Kostelní 9/7, Liberec
tel.: 482 710 016, 485 100 750
jurbanova@szs-lib.cz
www.libereckazdravka.cz
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 110030745

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2020/21
Přihl./přij.
2019/20
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Praktická sestra
53-41-M/03
Maturitní zkouška
4 roky
30 44/30 ČJ, M  ANO NE
   
Ošetřovatel
53-41-H/01
Výuční list
3 roky
30 23/23   ANO NE
   

Doplňkové informace:

DOD: 24.–25. 1. 2020 – odloučené pracoviště Česká Lípa. Ubytování a stravování pro odloučené pracoviště Česká Lípa DM při SPŠS. Všechny potřebné informace o škole jsou průběžně zveřejňovány na webových stránkách školy.nahoru