Poštovní adresa: Skalsko 1, 294 26 Skalsko
Ředitel: Mgr. Pavel Hiřman  Telefon: 603 843 285
Kontakt: Kamila Andeltová  Telefon: 723 565 553
Email: kamila.andeltova@seznam.cz
WWW: www.fofitv.cz
Zřizovatel: Soukromý
Ubytování: 1000 Kč/měs
Stravování: 1500 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ
IČ: 27561925
REDIZO: 651018048

nápověda

Obory a zaměření:

IZO 151018073

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2019/20
Přihl./přij.
2018/19
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Užitá fotografie a média
82-41-M/02
Maturitní zkouška
4 roky
15 17/8 OP, TZ, VZ  ANO ANO
Školné: 34000 Kč  

Doplňkové informace:

DOD: většinou individuálně po telefonické dohodě s ředitelem školy. Strava převážně v objektu, pouze obědy jsou v docházkové vzdálenosti od školy. Ceny za stravu a pobyt jsou vypočítávány dle skutečně odebrané stravy a počtu dní pobytu na internátu – ne paušálně. Ve školném jsou zahrnuty veškeré učebnice (kromě AJ), fotografické a filmové materiály potřebné ke studiu, žák by měl mít pouze svůj vlastní analogový a posléze digitální fotoaparát. V prvním ročníku začíná výuka analogovou fotografií, ve druhém ročníku se přidává výuka digitální fotografie a základy filmu a od třetího ročníku se již začíná žák profilovat z hlediska jeho tvorby na Fotografii nebo Film.nahoru