Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664
Poštovní adresa: Školní 664, 277 11 Neratovice
Ředitel: Ing. Marcela Hrejsová  Telefon: 315 663 115
Kontakt: Šárka Langmajerová  Telefon: 315 663 564
Email: mhrejsova@sosasou.cz
WWW: www.sosasou.cz
Zřizovatel: Kraj
Ubytování: 1500 Kč/měs
Stravování: 1300 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ
IČ: 68383495
REDIZO: 610450620

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664

Zřizovatelem je Středočeský kraj.

SOŠ a SOU Neratovice vychovává a vzdělává žáky v oborech vzdělání strojírenského, stavebního, službového a ekonomického zaměření. Pro výuku a ubytování žáků využívá dva objekty v Neratovicích, dále pro odborný výcvik 5 odloučených pracovišť a zhruba 120 smluvních pracovišť pro různé obory vzdělání.

Největší součástí školy je objekt v ulici Spojovací, ve kterém probíhá jak teoretická výuka všech tříletých oborů vzdělání, tak odborný výcvik 1. ročníku oborů vzdělání karosář, instalatér, mechanik opravář motorových vozidel, zedník.

Odborné učebny a dílny pro OV jsou moderně vybaveny.

Níže uvedené obory vzdělání jsou určeny pro žáky ZŠ, kteří mají možnost získat v tříletých oborech vzdělání výuční list, ve čtyřletých oborech vzdělání maturitní vysvědčení.

Při přijímání žáků se přihlíží ke studijním výsledkům na ZŠ, na tříleté obory vzdělání se přijímací zkoušky nekonají, na maturitní obory se koná jednotná přijímací zkouška.

Škola nabízí stravování ve vlastní školní jídelně, ubytování v areálu školy, moderní vybavení prostor školy pro výuku i volný čas, možnost získání svářečského průkazu, řidičského oprávnění, účast na zájmových kroužcích apod.

Pro absolventy ZŠ nabízíme

Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou – čtyřletá denní forma

 • 23-45-M/01 Dopravní prostředky
 • 65-41-M/01 Hotelnictví
 • 65-41-L/01 Gastronomie
 • 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou – dvouletá denní nástavba pro absolventy tříletých oborů

 • 23-43-L/51 Provozní technika

Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou – dálková forma studia pro absolventy tříletých oborů

 • 64-41-L/51 Podnikání

Obory středního vzdělání s výučním listem – tříletá denní forma

 • 23-55-H/02 Karosář
 • 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel
 • 36-52-H/01 Instalatér
 • 36-67-H/01 Zedník
 • 65-51-H/01 Kuchař-číšník
 • 66-51-H/01 Prodavač
 • 66-53-H/01 Operátor skladování
 • 69-51-H/01 Kadeřník

Dny otevřených dveří

23. 11. 2018 od 8.00–17.00 hod., 24. 11. 2018 od 9.00–12.00 hod., 11. 1. 2019 od 8.00–17.00 hod.

logo
Školní 664, Neratovice
tel.: 315 663 115, 728 899 202
mhrejsova@sosasou.cz
www.sosasou.cz
module
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 110450639

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2019/20
Přihl./přij.
2018/19
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Dopravní prostředky
23-45-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 1/0 ČJ, M  ANO NE
  Doporučený prospěch: 2
Hotelnictví
65-42-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 6/0 ČJ, M  ANO NE
  Doporučený prospěch: 2
Veřejnosprávní činnost
68-43-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 20/17 ČJ, M  ANO ANO
  Doporučený prospěch: 2
Gastronomie
65-41-L/01
Maturitní zkouška
4 roky
15 3/0 ČJ, M  ANO NE
  Doporučený prospěch: 2
Karosář
23-55-H/02
Výuční list
3 roky
24 6/3   ANO NE
  Doporučený prospěch: 3,5
Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik)
23-68-H/01
Výuční list
3 roky
24 37/22   ANO NE
  Doporučený prospěch: 3,5
Instalatér
36-52-H/01
Výuční list
3 roky
24 23/8   ANO NE
  Doporučený prospěch: 3,5
Zedník
36-67-H/01
Výuční list
3 roky
24 3/0   ANO NE
  Doporučený prospěch: 3,5
Kuchař-číšník
65-51-H/01
Výuční list
3 roky
60 50/27   ANO NE
  Doporučený prospěch: 3,5
Prodavač
66-51-H/01
Výuční list
3 roky
15 7/2   ANO NE
  Doporučený prospěch: 3,5
Operátor skladování
66-53-H/01
Výuční list
3 roky
15 11/4   ANO NE
  Doporučený prospěch: 3,5
Kadeřník
69-51-H/01
Výuční list
3 roky
60 50/31   ANO NE
  Doporučený prospěch: 3,5
Nástavby:
Provozní technika; VYU
23-43-L/51
Maturitní zkouška
2 roky
24 1/0   ANO NE
  Doporučený prospěch: 2
Podnikání; Dálková; VYU
64-41-L/51
Maturitní zkouška
3 roky
30 5/3   NE ANO
  Doporučený prospěch: 2

Doplňkové informace:

DOD: 23. 11. 2018 od 8:00 do 17:00 hod., 24. 11. 2018 od 9:00 do 12:00 hod. a 11. 1. 2019 od 8:00 do 17:00 hod.nahoru