Title

PUBLIKACE ATLAS ŠKOLSTVÍ - PŘEHLED STŘEDNÍCH ŠKOL


 • 14 regionálních publikací vydaných pro jednotlivé kraje ČR
 • každoroční aktualizace – aktualizované vydání vždy na začátku školního roku
 • informace o všech typech středních škol (tzn. vč. škol nabízejících učební obory) a konzervatořích

Obsah publikace:

I. Všeobecné informace

 • Instituce poskytující poradenství v oblasti volby povolání – IPS Úřadu práce ČR, pedagogicko-psychologické poradny
 • Jak se rozhodovat o budoucím povolání
 • Možnosti vzdělávání na středních školách – stupně vzdělání
 • Informace o přijímacím řízení
 • Vzory přihlášek ke studiu
 • Prezentační výstavy středních škol

Ukázka přehledu prezentačních výstav


II. Rejstřík oborů středních škol a konzervatoří

 • Kompletní seznam oborů vyučovaných v daném kraji
 • Informace, na které škole se daný obor vyučuje

Ukázka rejstříku oborů


III. Přehled středních škol a konzervatoří vč. studijní nabídky – databázové tabulky

 • Kompletní přehled všech středních škol (tzn. vč. středních škol poskytujících studium učebních oborů) a konzervatoří v kraji
 • Jednotně zpracováno do přehledných tabulek
 • Zdroj informací: databáze Úřadu práce ČR (aktualizovaná jednotlivými Informačními a poradenskými středisky Úřadu práce ČR), případně databáze odboru školství krajského úřadu

Ukázka databázové tabulky


IV. Prezentace škol

 • Články škol - komerční textová sdělení doplněná logem, fotografiemi a QR kódy
 • Plošná inzerce - inzertní moduly

V. Prezentace zaměstnavatelů

 • Informace zaměstnavatelů z daného regionu – preference oborů na trhu práce