Přijímačky

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Požadavky na vědomosti a dovednosti k jednotné přijímací zkoušce z českého jazyka a literatury.

Příklady testových úloh z českého jazyka a literatury

MATEMATIKA

Požadavky na vědomosti a dovednosti k jednotné přijímací zkoušce z matematiky.

Příklady testových úloh z matematiky