Rozhodujete se o svém budoucím povolání?
Chcete najít pracovní zařazení odpovídající vašim schopnostem?

Vyzkoušejte JOB TIP!

Tato internetová aplikace vám umožní prostřednictvím souboru dotazníků stanovit požadavky na vykonávanou práci a laicky popsat sebe sama. Otázky jsou zaměřeny např. na oblast vašich zájmů, požadavky na druh a charakter práce, ale také na zdravotní stav, který může výkon některých povolání omezit.

Výsledkem takto vyplněných dotazníků je nabídka povolání s jejich podrobným popisem zahrnujícím pracovní činnosti, pracovní podmínky, požadavky na vzdělání, přehled průměrných měsíčních výdělků v jednotlivých krajích ČR.

Každý takto vytvořený osobní popis je anonymní, chráněný heslem a číselným kódem a zůstává v databázi na internetu uložen, tzn., že se k němu můžete kdykoliv v budoucnu vrátit a kterékoliv části dotazníku podle potřeby upravit.


http://www.job-tip.cz/