Atlas poskytuje přehled možností studia v ČR po maturitě:

  • kompletní přehled vyšších odborných škol s přehledem nabízených oborů (kontaktní údaje škol, seznam vyučovaných oborů, délku studia, počty přihlášených a přijímaných žáků, informace o přijímacích zkouškách a o možnostech ubytování a stravování),
  • přehled jazykových škol organizujících jednoletý pomaturitní kurz s akreditací MŠMT (kontaktní údaje škol, příp. seznam vyučovaných jazyků, školné),
  • přehled vysokých škol (kontaktní údaje na školy a fakulty),
  • mezinárodní vzdělávací programy, studium a práce v zahraničí.

Publikace obsahuje navíc prezentační část, v níž se školy představují vlastními příspěvky, a doplňují tak údaje popsané v tabulkové části. Atlas školství VOŠ, JŠ, VŠ je každoročně vydáván na konci října a dodáván zdarma na všechny střední školy s maturitními obory.

Prodej
Publikaci si můžete objednat zde.

Kontakt: Tomáš Hort, tel.: 532 193 039.

Cena publikace
: 129 Kč vč. DPH + distribuční náklady 100 Kč (do změny poštovních tarifů).