Důležitým zdrojem informací o situaci na trhu práce a možnostech vzdělávání jsou pro žáky končící povinnou školní docházku a jejich rodiče informační a poradenská střediska pro volbu a změnu povolání, která jsou součástí odborných poradenských útvarů úřadu práce.

Služby IPS jsou určeny:

 • žákům, studentům a absolventům SŠ, VOŠ a VŠ
 • uchazečům o zaměstnání a dalším zájemcům

IPS poskytuje aktuální informace o:

 • síti středních, vyšších odborných a vysokých škol ČR
 • oborech vzdělání 
 • podmínkách a průběhu přijímacího řízení
 • nárocích jednotlivých profesí
 • možnostech uplatnění absolventů jednotlivých oborů v praxi
 • situaci na trhu práce v regionu i v celé ČR
 • podmínkách a možnostech rekvalifikace

IPS klientům pomáhá:

 • při výběru vhodného oboru vzdělání 
 • při vyhledávání školy ke zvolenému oboru
 • při změně studia, při přestupu na jinou školu

IPS má k dispozici:

 • celorepublikovou databázi škol
 • počítačový program pro testování profesních zájmů
 • krátké informativní videoklipy o jednotlivých povoláních
 • popisy profesí s informacemi o pracovních činnostech, pracovním prostředí, zdravotních požadavcích apod. 
 • informační materiály o středních školách

IPS provádí a organizuje:

 • individuální a skupinové poradenství pro žáky základních škol zaměřené na volbu povolání
 • samoobslužné testování profesních zájmů
 • besedy pro žáky středních a studenty vyšších odborných škol zaměřené na problematiku vstupu do zaměstnání
 • prezentační výstavy škol

Všechny služby poskytované IPS jsou bezplatné!

Kde IPS najdete

Pedagogicko-psychologická poradna Brno