Akademie J. A. Komenského, o. s.

Poštovní adresa:

Mariánská 605/22, 470 01 Česká Lípa

Telefon:

487 521 875

Email:

ajak-cl@volny.cz

WWW:

www.ajak-cl.cz

Zřizovatel:

Soukromý

Bezbariérový přístup:

ne

IČ:

00431052

 

Obsah zápisu

Název školy:
Poštovní adresa: standardní adresa ředitelství školy, na kterou žák posílá přihlášku může být odlišná od adresy místa, na které se obor vyučuje.
Telefon: kontaktní údaje školy
Email: kontaktní údaje školy
WWW kontaktní údaje školy
Zřizovatel: může být uvedeno:
stát, církev, soukromý.
Bezbariérový přístup: udává, zda škola má či nemá bezbariérový přístup. V případě, že je políčko prázdné, škola údaj nesdělila.
IČ: identifikační číslo školy
Vyučované jazyky Typ kurzu Možnosti ukončení studia Roční školné
Anglický jazyk JK (P, Z) SJZ, KET, PET, FCE, TOEFL, Ab 19900 Kč
Arabský jazyk JK (Z) SJZ, Ab 19900 Kč
Francouzský jazyk JK SJZ, Ab 19900 Kč
Německý jazyk JK SJZ, ZD, ZDfB, CG, Ab 19900 Kč
Ruský jazyk JK SJZ, Ab 19900 Kč

Obsah tabulky

Více informací po kliknutí se zobrazí článek školy, pokud se škola rozhodla touto formou prezentovat.
škola má bezbariérový přístup.
Škola nemá bezbariérový přístup.
Pokud není uveden žádný symbol , škola údaj nesdělila.
Vyučované jazyky Jazyky vyučované v jednoletém kurzu cizího jazyka školami a dalších kurzech.
Typ kurzu (pokročilost)
Typ kurzu: Pokročilost:
DK - doplňkový jazyk k pomaturitnímu kurzu P - pokročilí
F - firmení Z - začátečníci
I - individuální
JK - jednoletý pomaturitní kruz
K - konverzační
O - Odpolední
PR - příprava na zkoušku (dle nabídky JŠ)
- pro žáky ZŠ
xR - x-letý
Možnosti ukončení studia Zkratky zkoušek, certifikátů nebo jiných možností, kterými je možné jednoleté pomaturitní studium ukončit.
zkratka Certifikát, zkouška
STANAG Standardizovaná jazyková zkouška ministerstva obrany
SJZ Státní jazyková zkouška
SJZZ Státní jazyková zkouška základní
SJZV Státní jazyková zkouška všeobecná
CC Certifikáty University of Cambridge, British Council
KET Key English Test
PET Preliminary English Test
FCE First Certificate in English
EFE English For Europe
CAE Certificate in Advanced English
CEIBT Certificate in English for International Business and Trade
CPE Certificate of Proficiency in English
BEC1 Business English Certificate Preliminary
BEC2 Business English Certificate Vantage
BEC3 Business English Certificate Higher
IELTS International English Language Testing System
ILEC International Legal English Certificate
Fulbrightova komise
TOEFL Test of English as a Foreign Language
International Education Society
IES Certificate International Education Society
TELC Eurocertifikáty International Certificate Conference
CE Certificate in English
CEBP Certificate in English for Business Purposes
EE English Elementary
ZD Zertifikat Deutsch
ZDfB Zertifikat Deutsch für den Beruf
ZDP Zertifikat Deutsch Plus
SD Start Deutsch
CDF Certifacat de Française
PQ City&Guilds
EBC English for Business Communications, Lever 1-3
IESOL International English for Speakers of Other Languages: E- Elementary, B - Basic, A - Advanced,
I-Intermediate, HI - Higher Intermediate
ISESOL International Spoken English for Speakers of Other Languages: E- Elementary, B - Basic, A - Advanced, I-Intermediate, HI - Higher Intermediate
SET Spoken English Test of Business, Stage A, B, C
Zkoušky EDEXCEL
BTEC-NC The Business and Technical Education Council - National Certificate
BTEC-ND The Business and Technical Education Council - National Diploma
BTEC-HND The Business and Technical Education Council - Higher National Certificate
Francouzské certifikáty
DELF 1,2 Le Diplôme d'Études en Langue Française A1, A2, B1, B2
DALF Le Diplôme Approfondi de la Langue Française B2, C1
CDF Certifacat de Française
CG Certifikáty Goethe Institutu
DWD Diplom Wirtschaftssprache Deutsch
ZD Zertifikat Deutsch
GZ C1 Goethe-Zertifikat C1
ZOP Zentrale Oberstufenprüfung
KDS Kleines Deutsches Sprachdiplom
GDS Grosses Deutsches Sprachdiplom
PWD Prüfung Wirtschaftsdeutsch International
SD Start Deutsch
ÖSD Österreichisches sprachdiplom
GD Grundstufe Deutsch
ZD Zertifikat Deutsch
B2 MD B2 Mittelstufe Deutsch
C1 OD Oberstufe Deutsch
WD Wirtschaftssprache Deutsch
KID 1,2 Kompetenz in Deutsch
ZD Zertifikat Deutsch für Jugendliche
DELE Diploma de Espaňol como Lengua Extranjera
CIE Certificado Inicial de Espaňol
DIE Diploma Básico (Intermedio) de Espaňol
DSE Diploma Superior de Espaňol
Italské certifikáty
CILS Certificazione di Italiano Come Lingua Straniera
Ruské certifikáty
ZRJ Zkouška z ruského jazyka
TRKI Тест по русскому языку как иностранному
Japonské certifikáty
JLPT Japanese-Language Proficiency Test Level 4-1
Ostatní zkratky
OZZJ Osvědčení o základní znalosti jazyka
mz Mezinárodní zkoušky, certifikáty
Zz Závěrečná zkouška
mat maturitní zkouška