Vysvětlivky - vyšší odborné školy

Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o.

Poštovní adresa:

Michálkovická 1810/181, 710 00 Ostrava

Telefon:

595 228 161

Email:

sekretariat@svosp.cz

WWW:

www.svosp.cz

Zaměření školy:

Ekonomie a právo

Zřizovatel:

Soukromý

Bezbariérový přístup:

ano

 

Obsah zápisu

Název školy:
Poštovní adresa: standardní adresa ředitelství školy, na kterou žák posílá přihlášku může být odlišná od adresy místa, na které se obor vyučuje.
Telefon: kontaktní údaje školy
Email: kontaktní údaje školy
WWW kontaktní údaje školy
Zřizovatel: může být uvedeno:
kraj, stát, církev, soukromý.
Bezbariérový přístup: udává, zda škola má či nemá bezbariérový přístup. V případě, že je políčko prázdné, škola údaj nesdělila.
IČ: identifikační číslo školy

Obory a zaměření

Obor, zaměření Forma
studia
Přijmou
2020/21
Přihl./přij.
2019/20
Přijímací
zkoušky
Roční
školné
Řízení malého a středního podniku
64-31-N/10
Denní
3 roky
PO 10000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium
Řízení malého a středního podniku
64-31-N/10
Dálková
3 roky
PO 14500 Kč
Ukončení studia: Absolutorium
Obor, zaměření název oboru, případně zaměření oboru. Název před závorkou odpovídá rámcově vzdělávacímu plánu (RVP), název v závorce odpovídá školnímu vzdělávacímu plánu (ŠVP).
škola má bezbariérový přístup.
Škola nemá bezbariérový přístup.
Pokud není uveden žádný symbol , škola údaj nesdělila.
Přijmou 2020/21 počet studentů, které škola v daném roce plánuje přijmout v přijímacím řízení. V případě, že je políčko prázdné, škola plánovaný počet žáků nesdělila.
Přihl./ přij. 2019/20 počet přihlášených/ přijatých studentů v daném školním roce.
V případě, že je políčko prázdné, škola údaj neposkytla.
Přijímací zkoušky zkratky předmětů, ze kterých se konají přijímací zkoušky ke studiu na daný obor.

Použité zkratky:
AJ Anglický jazyk NJ Německý jazyk
B Biologie ON Občanská nauka
Biologie člověka OP Obecné studijní předpoklady
CJ Cizí jazyk PO Pohovor
ČJ Český jazyk PV Právo
D Dějepis PR Praxe
DU Dějiny umění PP Prezentace vlastních prací
DZ Dle zaměření PS Psychologické testy
EK Ekologie P Psychologie
E Ekonomie RJ Ruský jazyk
FI Filozofie S Somatologie
FJ Francouzský jazyk ŠJ Španělský jazyk
F Fyzika TL Test logiky
HV Hudební výchova TZ Talentová zkouška
CH Chemie TV Tělesná výchova
IF Informatika FZ Test fyzické zdatnosti
IJ Italský jazyk VZ Test všeobecných znalostí
KR Kreslení VV Výtvarná výchova
KN Křesťanská nauka Z Zeměpis
L Latina ZR Zkouška zručnosti
M Matematika JI Jiné
MO Modelování ?? Bude upřesněno

Doplňkové informace

Přiiii bližší informace o škole a studiu.
Použité zkratky:
DOD - den otevřených dveří