Chcete si zlepšit cizí řeči, poznat nové země, kultury, lidi a získat nové zkušenosti? Pobyt v zahraničí Vám pomůže zdokonalit vaše jazykové znalosti, a tím vás lépe připraví na maturitní zkoušku z jazyka, zlepší šance při přijetí na vysokou školu a nebo také usnadní příští studijní či pracovní pobyt v cizině! Chcete-li se nerušeně věnovat studiu jazyka, vyjeďte na pár týdnů do zahraničí na jazykové kurzy. Láká vás získat mezinárodně uznávaný titul nebo si jen vyzkoušet studium mimo ČR? Přihlaste se na vysokou školu v zahraničí. Potřebujete-li si na své studium také přivydělat, můžete zvolit některý z řady pracovních programů. Možností je mnoho a liší se země od země...

Studium v zahraničí 

Evropa

V Evropské unie máte stejné postavení jako domácí uchazeči. Při přijímacím řízení musíte navíc prokázat jazykové znalosti. Vyjet můžete do Anglie nebo například Rakouska, které má z německy mluvících zemí nejvyšší úroveň vysokých škol. Počítejte se školným na většině škol a také vysokými životními náklady. Zcela zdarma je vzdělání ve Švédsku. Informace o možnostech vzdělávání najdete na portálu Eurodesk. více

USA

Půl miliónu studentů z celého světa studuje na některé z více než 3800 amerických vysokých škol. Mezi nimi je také téměř 1000 studentů z České republiky. Jsou to právě americké univerzity, které se umisťují na předních příčkách světových žebříčků univerzit. Způsob vedení studia, který klade důraz na celoroční aktivní práci a rozvíjí kritické myšlení studentů, je velmi intenzivní a efektivní..... více zde

Austrálie

Věděli jste, že 85 % Austrálie tvoří poušť a že 95 % populace žije na pouhých 15ti procentech země? A přesto je tam stále dost místa pro mezinárodní studenty, kterých ročně do Austrálie zavítá přes 180 000 z toho okolo 1800 Čechů a Slováků.... více zde

Nový Zéland

Studovat můžete na státních univerzitách, které jsou většinou specializovány na určité obory nebo bakalářská studia na soukromých školách a státních pedagogických institutech (Colleges of Education). Pokud nesplníte jazykové podmínky, všechny univerzity nabízejí Foundation studies - přípravné kurzy k vysokoškolskému studiu.

Co se týče lokalit, nabídka je opravdu pestrá. Angličtinu nemusíte nutně studovat v Anglii nebo USA. Nabízí se také Austrálie, Kanada, Irsko, Nový Zéland nebo také Jižní Afrika, Barbados či slunná Malta..... více zde

Rady na závěr

Výčet destinací samozřejmě není zdaleka vyčerpávající. Například do Kanady je možné vycestovat s programem Live-in Caregiver (zaměstnání v rodinách) nebo také na základě dohody o dočasných pracovních pobytech mládeže, které umožní maximálně roční pracovní pobyt.
V každém případě začněte tím, že si seženete všechny dostupné informace k zemi, kam vyrazíte, o studiu, vysoké škole a zvycích. Čím lépe se připravíte, tím pro vás bude snazší aklimatizovat se. Existuje řada institucí a také internetových serverů, které vám při shromažďování informací pomohou.
Důsledně zvažte, zda chcete pouze zlepšit znalost cizích řečí nebo poznat konkrétní zemi blíže, zda si chcete svůj pobyt úplně či alespoň částečně uhradit prací v zahraničí. Při výběru pobytů Au-pair či Camp counselor zvažte také svůj vztah k dětem a ochotu věnovat jim většinu svého času...

A začněte se připravovat včas! Především pokud chcete studovat na zahraniční vysoké škole, ale také jestliže se chcete zúčastnit některého z pracovních programů, začněte s přípravou minimálně rok předem!

Zvažte všechny náklady, které budou s pobytem spojeny. Mimo školného, ubytování a letenky je třeba počítat také s náklady na vízum a pojištění!

Evropská informační síť pro mládež
Do Evropy na zkušenou?
Obraťte se na Eurodesk!
Informace o práci, studiu a dobrovolnictví v zahraničí
www.eurodesk.cz
Komise J. W. Fulbrighta
poradenství ke studiu v USA

Dům zahraniční spolupráce

CEEPUS
středoevropský výměnných program