Půl miliónu studentů z celého světa studuje na některé z více než 3500 amerických vysokých škol. Mezi nimi je také téměř 1000 studentů z České republiky. Jsou to právě americké univerzity, které se umisťují na předních příčkách světových žebříčků univerzit. Způsob vedení studia, který klade důraz na celoroční aktivní práci a rozvíjí kritické myšlení studentů, je velmi intenzivní a efektivní. Důležitým aspektem je skvělé materiální vybavení škol. Studenti mají možnost pracovat s nejmodernějšími technologiemi.

Univerzity a Colleges

Po ukončení střední školy se můžete v USA hlásit na undergraduate study, tedy do programů bakalářského studia nebo community college. Bakalářské studium trvá průměrně čtyři roky a není úzce zaměřeno na jeden obor. Pro nižší školné i menší nároky na přijetí jsou však častou volbou community colleges. Tyto školy nabízejí kratší (1-2leté), prakticky zaměřené programy, blízké našim vyšším odborným školám, ale také dvouleté, více akademické programy, po jejichž ukončení lze přejít na čtyřleté studium a získat bakalářský titul. Absolvent bakalářského studia má pak možnost přihlásit se na univerzitu do magisterského programu a absolvováním získat titul Master nebo PhD.
 
V USA existují školy veřejné i soukromé. Na obou typech se platí školné. Státní univerzity bývají však podstatně levnější než soukromé, školné se na nich pohybuje od 8 do 16 tisíc USD. U soukromých škol je to 16 až 30 tisíc ročně, mívají však výhodnější stipendia. Školné na community colleges se pohybuje od 3 do 9 tisíc USD ročně. Přijímací řízení v USA probíhá odlišně od českého. Školy rozhodují o přijetí na základě podkladů, které uchazeč dodá poštou nebo on-line. U některých škol vám bude stačit přihláška, výsledky předchozího studia a doklad o dostatečné znalosti jazyka (skóre jazykového testu TOEFL). Na výběrových školách je dále potřeba test studijních předpokladů (SAT nebo ACT), admission essay – krátký osobní sloh o studentových postojích, požadována jsou také doporučení od učitelů, vedoucích kroužků apod.
Při výběru školy si hlavně rozmyslete, co od studia i celého pobytu očekáváte. Žebříčky univerzit vám mohou pomoci v určení jejich kvality a prestiže, ale sami se musíte rozhodnout, zda zvolíte domácí prostředí menší školy nebo anonymitu velkých univerzit. Důležité je také geografické hledisko, nejen s ohledem na podnebí, potenciální výlety do okolí, ale také na finanční náklady vašeho pobytu. Informujte se na možnost získání stipendia. Need-based stipendia, která mohou pokrýt částky až do úplné výše školného nebo dokonce veškerých nákladů, poskytují zpravidla pouze výběrové soukromé školy. V každém případě vybírejte k vašemu studiu pouze školy akreditované!


Pracovní programy v USA

Chcete-li získat kulturní či pracovní zkušenosti v USA, můžete využít výměnných programů, které umožňují absolvovat letní brigádu nebo stáž v oboru. Tyto programy nespadají pod pracovní vízum, které je prakticky nemožné získat, ale fungují v rámci speciálního víza pro kulturní a vzdělávací výměny (kategorie J).
V programu Camp counselor působí studenti na amerických letních táborech jako vedoucí, příp. pomocná síla, a to po dobu maximálně čtyř měsíců.
 

Work & Travel

je programem letních studentských brigád. Jedná se obvykle o nekvalifikované či málo kvalifikované práce, např. v restauracích, národních parcích apod. Může se však jednat také o stáž, ať už placenou či neplacenou. Doba práce nesmí překročit 4 měsíce.

Program Treainee

se od předchozích liší tím, že umožňuje absolventům nebo „mladým profesionálům“ delší stáž. Musí se jednat o stáž v absolvovaném oboru studia. Doba trvání stáže nesmí překročit 18 měsíců.
Au-pair umožňuje dívkám a mladým mužům mezi 18 a 26 lety věku až 12-ti měsíční pobyt v USA, při němž působí jako opatrovatelé dětí. Za tuto službu dostávají plat a také zvláštní příspěvek na kurzy, které navštěvují.

Evropská informační síť pro mládež
Do Evropy na zkušenou?
Obraťte se na Eurodesk!
Informace o práci, studiu a dobrovolnictví v zahraničí
www.eurodesk.cz
Komise J. W. Fulbrighta
poradenství ke studiu v USA

Dům zahraniční spolupráce

CEEPUS
středoevropský výměnných program