Chcete-li studovat v některém z členských států Evropské unie, máte v tomto ohledu rovnocenné postavení jako uchazeči z domácích zemí.
Při přijímacím řízení však musíte navíc prokázat své jazykové znalosti. Připravte se také na to, že na většině škol se platí nemalé školné. V Anglii se roční školné na univerzitě pohybuje od 1200 do 3000 liber, u MBA i více. Počítejte také s vysokými životními náklady. V blízkém Rakousku, které má co se týče úrovně vysokých škol nejlepší výsledky ze všech německy mluvících zemí, zaplatíte za jeden semestr cca 360 Euro. Zcela zdarma je pak vzdělání ve Švédsku. Informace o možnostech vzdělávání v Evropě naleznete například na portálu Eurodesk.
 
Pokud budete studovat českou vysokou školu, můžete využít výměnný program Erasmus a vyjet na pár semestrů do zahraničí. Podmínkou je, aby vaše mateřská fakulta byla zapojena do programu. (Erasmu se účastní více či méně většina českých škol.)
Nabízí se také možnost různých stipendií. Jsou poskytována jak jednotlivými školami, tak různými nadacemi a existují také vládní stipendia. Přehled můžete nalézt například na stránkách Domu zahraničních služeb MŠMT.
 
Jestliže chcete do Evropské unie vycestovat rovnou za prací nebo si při studiu přivydělávat, informujte se na pracovní podmínky v jednotlivých zemích. Přechodné období pro volný pohyb pracovní sil si stále ponechávají Německo a Rakousko. Nicméně s Němckem, Rakouskem a Švýcarskem (není v EU) jsou uzavřeny dohody o vzájemné výměně stážistů. Bez omezení můžete cestovat za prací již téměř do všech zemí Evropy, nově do Francie, Lucemburska a za splnění určitých podmínek také do Dánska. Informace o pracovních podmínkách i aktuální nabídky jednotlivých zemí naleznete např. na portálu Eures.

Studium jazyka i práci v zahraničí lze spojit v programu au-pair. Vycestovat můžete hned do několika zemí EU. Velkou tradici má VB, ale nabízí se také blízké Německo či Rakousko. Jako au-pair můžete dále cestovat do Irska, Belgie, Francie, Španělska, Itálie a za méně obvyklými jazyky také do Dánska, Holandska, Norska či Švédska. Podmínky programů, výše odměny za vaši práci i denní režim se v jednotlivých zemích ale i rodinách liší. Všude však uvítají iniciativu, vřelý vztah k dětem a také ochotu pomáhat.
 
Evropská informační síť pro mládež
Do Evropy na zkušenou?
Obraťte se na Eurodesk!
Informace o práci, studiu a dobrovolnictví v zahraničí
www.eurodesk.cz
Komise J. W. Fulbrighta
poradenství ke studiu v USA

Dům zahraniční spolupráce

CEEPUS
středoevropský výměnných program