Střední škola elektrotechnická a energetická Sokolnice, příspěvková organizace

Státní škola a moderní vzdělávací instituce se systémem celoživotního učení s tradicí a vysokou úrovní odbornosti. Škola patří mezi nejlépe vybavené školy pro výuku elektrotechnických oborů v ČR, disponuje i vnitřním a venkovním výukovým polygonem pro výuku žáků, ojedinělým v celé střední Evropě a nově zbudovaným demonstračním a výukovým centrem pro alternativní zdroje energií. Atmosféra školy je rodinná.

Zkrácené jednoleté studium pro absolventy s dokončeným středoškolským vzděláním

  • 26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud (ŠVP Elektrikář – silnoproud)
  • 26-51-H/01 Elektrikář (ŠVP Elektrikář – slaboproud)

Aktivity školy: mezinárodní stáže studentů, program celoživotního vzdělávání, těsné sepětí školy s budoucími zaměstnavateli.

Služby studentům: půjčování učebnic, zdarma pracovní oděv a obuv, stipendijní program, finanční odměny za produktivní práci, sportoviště – posilovna, fotbalové hřiště, hřiště s umělým povrchem, tenisové kurty, celodenní stravování ve školní jídelně, ubytování v domově mládeže přímo v areálu školy, možnost získání řidičského průkazu sk. B – autoškola v areálu školy, výborná dopravní dostupnost, on-line přístup k hodnocení prospěchu, evidenci docházky i objednávání stravy.

Dny otevřených dveří: ve dnech školního vyučování s možností nahlédnout do výuky 29. 11. 2018, 17. 1. a 7. 2. 2019 nebo o sobotách 8. 12. 2018, 12. 1. a 2. 2. 2019, případně individuálně po předchozím ohlášení. Doporučujeme využít dny otevřených dveří. Jedině tak můžete posoudit špičkovou úroveň vybavení školy i její atmosféru.

logo
Učiliště 496, Sokolnice
tel.: 544 224 634
info@ssee-sokolnice.cz
www.ssee-sokolnice.cz