Základní škola PRIGO
Poštovní adresa: Mojmírovců 1002/42, 709 00 Ostrava
Telefon: 733 651 644
Email: ostrava@prigo.cz
WWW: www.prigo.cz
Zřizovatel: Soukromý
Zaměření: Přírodovědné

Podrobné informace o škole:

Základní škola PRIGO

Základní škola PRIGO má zázemí vzdělávací instituce působící nejen v České republice (Praha, Brno, Olomouc, Ostrava a mnoho dalších měst) ale i v zahraničí, a to již 24 let.

Za tu dobu prošlo jejími branami více jak sto tisíc dětí a studentů. Je součástí multistupňového systému výuky zahrnující také osmileté, šestileté a čtyřleté gymnázia v několika městech, stejně jako několik mateřských školek. Důležitým se jeví zaměření na tolik potřebnou výuku angličtiny a dalších jazyků. Jako jedna z mála škol má naše základní škola oprávnění vyučovat některé předměty v angličtině, což se odrazí i na vysvědčení žáků. Klíčovou podstatou a odlišností od ostatních podobných škol je ale zejména zaměření se na rozvoj kompetencí v oblasti podpory zájmu o přírodu a techniku již od předškolních let až po případná vysokoškolská studia. Využíváme maximální prostor, který nám v této oblasti dává rámcový vzdělávací program pro základní školy nařízený MŠMT.

Výuka probíhá ve dvou našich školách. Jedná se o velmi dobře dostupné prostory v Ostravě-Mariánských Horách v klidné vilové čtvrti uprostřed městské zeleně a přírody na ulici Mojmírovců 42. Součástí školy je rozlehlá zahrada.

Druhé místo poskytování služeb se nachází ve Frenštátě pod Radhoštěm ve známé školské čtvrti na ulici Tyršova 1053. Výuka probíhá v luxusně vybavených prostorách ve velmi příjemném prostředí. Zajištěn je individuální přístup v malých skupinkách dětí.

Hodnocení v prvních dvou třídách je pouze slovní a v klasifikaci pomocí známek přecházíme až před nástupem na střední školu ve vyšších ročnících. Škola se stará také o případné další pobyty dětí ve školní družině s rozmanitou zájmovou činností, která vhodně doplňuje základní vzdělávací aktivity.

Výuka začíná až v 8.30 hodin.

Otevírací doba školní družiny je od 7.00 do 16.00 hodin.

logo
Mojmírovců 1002/42, Ostrava
tel.: 733 651 644
ostrava@prigo.cz
www.prigo.cz

Tyršova 1053, Frenštát pod Radhoštěm
tel.: 733 651 644
frenstat@prigo.cz
www.prigo.cz
nahoru

Fotogalerie:

nahoru