objednat tištěnou publikaci

Škola Můj Projekt – základní škola Praha, s. r. o.

Škola Můj Projekt – základní škola Praha, s. r. o.
Poštovní adresa: Chomutovická 1443/4, 149 00 Praha 4
Telefon: 608 948 311
Email: skola@smp-jm.cz
WWW: www.smp-jm.cz
Zřizovatel: Soukromý

Podrobné informace o škole:

Škola Můj Projekt – základní škola Praha, s. r. o.

Škola, kde učitelé i žáci vnímají Náš svět jako svůj projekt.

Hlásíme se ke koncepci vzdělávání Škola Můj Projekt, pro kterou je dítě rovnocenným partnerem procesu vzdělávání a nese odpovědnost za vlastní učení. Výuka je koncipována tak, aby mu umožňovala uspokojit přirozený zájem o poznávání okolního světa.

Zaměření

  • integrovaně tématická výuka, výuka v projektech, angličtina, propojení formální a neformální výuky, lesní družina

Co nabízíme pro školní rok 2017/18

  • otevíráme další 1. třídu a nabízíme volná místa také ve 3. a 4. třídě
  • zájemci o místo ve stávající 2. a 3. třídě se mohou hlásit také v průběhu školního roku

V čem se lišíme

  • naším hlavním cílem je pomoci dítěti objevovat a rozvíjet jeho silné stránky, podpořit jeho víru ve vlastní schopnosti a aktivní přístup k životu (pracujeme s diagnostikou silných stránek a nadání dítěte, rozvojovými a harmonizujícími programy, individuálními projekty)
  • většina výuky nabízí dítěti svobodu volby tématu i formy, kterou chce nové učivo zvládnout
  • ke každému dítěti přistupujeme individuálně na základě vstupní pedagogické diagnostiky, výuka pak probíhá důsledně tak, aby dítě mohlo dosáhnout svého aktuálního maxima způsobem, který je pro ně příjemný a efektivní (s ohledem na jeho znalosti, zájmy, nadání, učební styl a motivaci)
  • výuka je založena na propojení vzdělávání s reálným světem a probíhá částečně formou výuky v projektech minimálně jednou týdně mimo školní budovu
  • hodnocení je založeno na sebehodnocení, hodnocení individuálního pokroku (na základě mapy učebního pokroku) a externím ověřování dosažených znalostí a dovedností
logo
Chomutovická 1443/4, Praha 4
tel.: 608 948 311
skola@smp-jm.cz
www.smp-jm.cz
nahoru

Fotogalerie:

nahoru