objednat tištěnou publikaci

Základní škola a mateřská škola Petra Strozziho (1. ZŠ v Praze 8 s bilingvní výukou)

Poštovní adresa: Za Invalidovnou 579/3, 186 00 Praha 8
Telefon: 284 818 097, 720 652 987
Email: reditelka@zs-strozziho.cz
WWW: www.zs-strozziho.cz
Zřizovatel: Obec
Zaměření: Jazykové, Bilingvní třída

Podrobné informace o škole:

Základní škola a mateřská škola Petra Strozziho (1. ZŠ v Praze 8 s bilingvní výukou)

Základní škola

Nabízíme moderní pavilónovou školu, umístěnou v klidném přírodním areálu s rozlehlým sportovním zázemím. Mezi jednotlivými budovami na zahradě je „školička v přírodě“, která je využívána k výuce. Škola je vybavena počítačovou učebnou, učebnami s interaktivními tabulemi, ve všech třídách jsou k dispozici dataprojektory. Škola pořádá akce pro své žáky, rodiče a širokou veřejnost.

Výuka jazyků

Výuka angličtiny probíhá od 1. ročníku jako nepovinný předmět a od 3. ročníku jako součást povinné výuky. Od 7. ročníku se žáci učí Nj. Škola nabízí jazykové kroužky s rodilými mluvčími.

Bilingvní výuka (ČJ-AJ)

Bilingvní program je forma vyučování nejazykových předmětů nebo jejich částí v cizím jazyce. Jedná se o cíl, kdy je vyučován nejazykový předmět a současně systematicky rozvíjen cizí jazyk. Program nabízí žákům příležitost dovednosti a znalosti z cizího jazyka používat, přestože nejsou přímo vyučovány. Přechod mezi cizím a mateřským jazykem je přirozenou součástí výuky.

Mateřská škola

MŠ má dvě oddělení s kapacitou 50 dětí. K budově MŠ náleží rozlehlá zahrada pouze pro MŠ. Její součástí jsou sportovní hřiště s novým umělým povrchem. Snažíme se o propojování projektů ZŠ a MŠ tak, aby přechod na ZŠ nepředstavoval pro děti velkou psychickou zátěž.

Přípravný ročník

Pro předškoláky nabízíme přípravnou třídu jako přípravu na vstup do ZŠ. Děti chodí na zájmové kroužky, využívají družinu a jídelnu ZŠ. Výchovně vzdělávací obsah je uspořádán do pěti vzdělávacích oblastí. Aktivity jsou doplňovány řečovými a grafomotorickými cviky, komunikativními dovednostmi, rozvojem jemné motoriky, rozšiřováním představivosti, logického myšlení, atd.

Odpolední a jiné aktivity školy

Od 6.30 do 17.00 hod. je k dispozici školní družina. K dispozici žákům je pracovna na výtvarné činnosti, kuchyňka, herna, nová knihovna. Školní psycholog se věnuje žákům se specifickými poruchami učení.

Sportovní areál

Dvě tělocvičny se zázemím se nacházejí v samostatném pavilónu a využívají se pro všechny halové sporty. V areálu školy jsou tři sportovní hřiště, běžecký ovál, venkovní fitness a dětské hřiště. Nadstandardní sportovní vybavení umožňuje zařadit do učebního plánu 3 hodiny tělesné výchovy týdně, což není běžné.

Za Invalidovnou 579/3, Praha 8
tel.: 284 818 097, 720 652 987
reditelka@zs-strozziho.cz
www.zs-strozziho.cz
nahoru

Fotogalerie:

nahoru