Heřmánek Praha, základní škola
Poštovní adresa: Rajmonova 1199/4, 182 00 Praha 8
Telefon: 724 692 084, 606 416 930
Email: skola@prorodinu.cz, kancelar@prorodinu.cz
WWW: www.prorodinu.cz
Zřizovatel: Soukromý
Zaměření: Montessori, Waldorfská, Ekologické, Jazykové, Matematické, Přírodovědné, Technické, Dramatická výchova, Filmová audiovizuální výchova, Finanční gramotnost, Mimořádně nadané děti, Přípravná třída, Výuka dětí cizinců, Tvořivá škola, Začít spolu, Zdravá škola, Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, Zdravotní postižení, Tělesné postižení, Zrakové postižení, Vady řeči, Vývojové poruchy učení

Podrobné informace o škole:

Heřmánek Praha, základní škola

Moderní výukové metody, výchovu k společně se respektujícímu prostředí a inspiraci Montessori systémem můžete hledat v Základní škole Heřmánek Praha, která příští rok otevírá výuku na I. a II. stupni.

Ve škole najdete důvěryhodný tým pedagogů, kteří se své práci neobvykle věnují a mají k dětem velmi přátelský a podporující vztah. Každý rok připravujeme zápis do 1. a do 6. třídy. Doplňující zápis pořádáme i do ostatních tříd, pokud jsou volná místa. Informace o škole najdete na www.prorodinu.cz, ve facebookové komunitě a v komunitě Google plus Heřmánek.

Pro letošní rok připravujeme i možnost sociálně-prospěchového stipendia pro rodiče samoživitele. O toto stipendium je možné požádat do 31. 1. prostřednictvím formuláře, který spolu s přihláškou najdete na stránkách školy. Škola pořádá Dny otevřeného vyučování s možností pozorování odlišné práce učitelů s malým třídním kolektivem. V letošním roce jsou Dny otevřeného vyučování pro budoucí 1. třídu vyhlášeny na 14. 12. a 11. 1., další termíny na www.prorodinu.cz – na záložce Zápisy. Budoucí žáky ostatních tříd zveme na jeden den otevřeného vyučování, v rámci kterého si vyzkouší výuku v naší škole.

Otevíráme dětem možnost najít si vztah ke vzdělávání, ať již díky tvořivé matematice či konstruktivistickým přístupem. Ve škole se v malých třídních kolektivech vyučuje také etická a dramatická výchova, oba předměty ovlivňují pozitivní atmosféru školy. Škola je oceňovaná za skutečně individuální přístup ke každému žákovi a za komunikaci s rodiči. Atmosféru školy vytváří pozitivní přístup učitelů k žákům, který je podporovaný systémem školních supervizí učitelů. Další součástí školní atmosféry je slovní hodnocení žáků na prvním i druhém stupni, podpořené mapami učebního pokroku a další podporou výstupů včetně tripartitních třídních schůzek, a spolupráce s rodiči.

Škola se zaměřuje na přírodní a technické vědy. Přírodopis a pracovní výchova probíhají velmi často v přírodě. Na několika školních pozemcích se rozvíjí praktické znalosti o přírodě, dovednosti umožňující život v ní a péče o přírodu. Ve škole probíhá projekt Les ve škole a škola v lese a další projekty. Od první třídy každý týden žáci pracují na pokusech z oblasti přírodních věd, fyziky a chemie. Na tyto předměty pak navazuje v 6. třídě objevitelské vyučování v zeměpise, dějepise, přírodopise. Od 1. do 9. ročníku se učíme anglicky, od 3. ročníku vede výuku rodilý mluvčí. V kreativních oblastech se mimo dramatickou výchovu žáci plnohodnotně rozvíjejí také v oblasti výtvarné a hudební.

logo
Rajmonova 1199/4, Praha 8
tel.: 724 692 084, 606 416 930
skola@prorodinu.cz
kancelar@prorodinu.cz
www.prorodinu.cz
nahoru

Fotogalerie:

nahoru