Vysoké učení technické v Brně
Poštovní adresa: Veveří 331/95, 602 00 Brno
Telefon: 541 147 120
Fax: 541 147 160
Email: popelova.s@fce.vutbr.cz
WWW: www.fce.vutbr.cz
Zaměření školy: Technické
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: ano
IČ: 00216305

Podrobné informace o škole:

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební

Fakulta stavební, VUT v Brně – byla první fakultou České vysoké školy technické v Brně, která vznikla v roce 1899. V současnosti je největší fakultou VUT v Brně a nabízí studium v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech.

Bakalářské studijní programy (délka studia 3 nebo 4 roky)

Stavební inženýrství (4): pozemní stavby, konstrukce a dopravní stavby, vodní hospodářství a vodní stavby, management stavebnictví, stavebně materiálové inženýrství; Geodézie a kartografie (3): geodézie, kartografie a geoinformatika; Architektura pozemních staveb (4): architektura pozemních staveb; Městské inženýrství (4): městské inženýrství; Civil Engineering (4): Building Constructions.

Navazující magisterské studijní programy (délka studia 1,5 nebo 2 roky)

Stavební inženýrství (1,5): pozemní stavby, konstrukce a dopravní stavby, vodní hospodářství a vodní stavby, management stavebnictví, stavebně materiálové inženýrství, realizace staveb; Geodézie a kartografie (2): geodézie a kartografie; Architektura a rozvoj sídel (2): architektura a rozvoj sídel, Městské inženýrství (1,5): městské inženýrství, Civil Engineering (1,5): Building Constructions.

Doktorské studijní programy (standardní délka studia 3 nebo 4 roky)

Stavební inženýrství (4): pozemní stavby, konstrukce a dopravní stavby, vodní hospodářství a vodní stavby, management stavebnictví, fyzikální a stavebně materiálové inženýrství; Geodézie a kartografie (3): geodézie a kartografie, Civil Engineering (4): Building Constructions, Physical and Building Materials Engineering, Structures and Traffic Construction, Water Management and Water Structures, Civil Engineering Management.

Celoživotní vzdělání

Uplatnění absolventů: absolventi najdou uplatnění podle vystudované specializace ve všech oblastech stavitelství (činnosti projekční, investorské, realizační, vývojové a vědecko-výzkumné, uplatní se jako stavbyvedoucí, projektanti, statici a na technicko-ekonomických úsecích, na vodohospodářských pracovištích, v profesních činnostech geodézie, kartografie a katastru nemovitostí).

Dny otevřených dveří: 11. a 25. 11. 2017 a 20. 1. 2018

logo
Veveří 331/95, Brno
tel.: 541 147 127, 541 149 912
2981@fce.vutbr.cz
www.fce.vutbr.cz
nahoru

Programy:

Program Druh Forma Délka Kód
OboryArchitektura pozemních staveb bakalářský  prezenční  4 roky B3503 
Architektura pozemních staveb  bakalářský  prezenční  4 roky  
OboryCivil Engineering bakalářský  prezenční  4 roky B3607 
Building Constructions  bakalářský  prezenční  4 roky  
OboryGeodézie a kartografie bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky N3646 
Geodézie, kartografie  bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky  
Geodézie, kartografie a geoinformatika  bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky  
OboryMěstské inženýrství bakalářský  prezenční  4 roky B3656 
Městské inženýrství  bakalářský  prezenční  4 roky  
OboryStavební inženýrství bakalářský  prezenční, kombinovaná  4 roky B3607 
Konstrukce a dopravní stavby  bakalářský  prezenční, kombinovaná  4 roky  
Management stavebnictví  bakalářský  prezenční, kombinovaná  4 roky  
Pozemní stavby  bakalářský  prezenční, kombinovaná  4 roky  
Stavebněmateriálové inženýrství  bakalářský  prezenční, kombinovaná  4 roky  
Vodní hospodářství a vodní stavby  bakalářský  prezenční, kombinovaná  4 roky  
OboryArchitektura a rozvoj sídel navazující magisterský  prezenční  2 roky N3504 
Architektura a rozvoj sídel   navazující magisterský  prezenční  2 roky  
OboryCivil Engineering, EN navazující magisterský  prezenční  1,5 roku N3648 
Building Constructions, EN   navazující magisterský  prezenční  1,5 roku  
OboryGeodézie a kartografie navazující magisterský  prezenční  2 roky N3646  
Geodézie, kartografie   navazující magisterský  prezenční  2 roky  
OboryMěstské inženýrství navazující magisterský  prezenční  1,5 roku N3656 
Městské inženýrství  navazující magisterský  prezenční  1,5 roku  
OboryStavební inženýrství navazující magisterský  prezenční, kombinovaná  1,5 roku N3607 
Konstrukce a dopravní stavby  navazující magisterský  prezenční, kombinovaná  1,5 roku  
Management stavebnictví  navazující magisterský  prezenční, kombinovaná  1,5 roku  
Pozemní stavby  navazující magisterský  prezenční, kombinovaná  1,5 roku  
Realizace staveb  navazující magisterský  prezenční, kombinovaná  1,5 roku  
Stavebně materiálové inženýrství  navazující magisterský  prezenční, kombinovaná  1,5 roku  
Vodní hospodářství a vodní stavby  navazující magisterský  prezenční, kombinovaná  1,5 roku  

Fotogalerie:

nahoru