Vysoká škola zdravotnická, o. p. s.
Poštovní adresa: Duškova 1094/7, 150 00 Praha 5
  ukázat na mapě
Telefon: 210 082 418
Fax: 257 316 787
Email: info@vszdrav.cz
WWW: www.vszdrav.cz
Zaměření školy: Zdravotnické
Typ školy: Soukromá
Bezbariérový přístup: ano
IČ: 27235530

Podrobné informace o škole:

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s.

V roce 2015 slaví Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. v Praze 5 své 10leté výročí. Od svého vzniku v roce 2005 se specializujeme na vzdělávání studentů v oblasti zdravotnických nelékařských povolání a splňujeme nejvyšší požadavky na standardy zdravotnického vzdělávání.

Proč studovat u nás?

 • studiem získáte vyšší kvalifikaci pro výkon zdravotnického povolání podle požadavků World Health Organization a EU
 • diplomy z naší vysoké školy jsou uznávány ve všech státech Evropské unie
 • studijní programy mají všechny atributy moderního ošetřovatelství, interdisciplinární a multiprofesní charakter
 • škola disponuje materiálně technickým vybavením, které umožňuje moderní metody učení
 • výuka je realizována renomovanými odborníky s vazbou na klinickou praxi
 • odborná praxe je uskutečňována ve špičkových akreditovaných zdravotnických zařízeních
 • samozřejmostí je osobní přístup a přátelské prostředí

Nabídka studijních oborů

 • Všeobecná sestra (VS)
 • Kód oboru: 53-41-R/009
 • Porodní asistentka (PA)
 • Kód oboru: 53-49-R/007
 • Radiologický asistent (RA)
 • Kód oboru: 53-45-R/010
 • Zdravotnický záchranář (ZZ)
 • Kód oboru: 53-45-R/021

Studium je tříleté a po složení státní zkoušky získávají absolventi titul „Bakalář“ (Bc.). Jednotlivé předměty ve studijních programech jsou uspořádány do modulů a mají přidělené kredity podle European Credit Transfer System.

Odborná praxe

Odborná praxe je realizována skupinově nebo individuálně na základě smlouvy uzavřené mezi školou a zdravotnickými nebo jinými zařízeními akreditovanými MZ ČR. Praktické výuce je věnováno více než 50 % hodinové dotace studijního programu.

Školné

Všeobecná sestra 34 000 Kč/rok, Porodní asistentka 34 000 Kč/rok, Radiologický asistent 56 000 Kč/rok, Zdravotnický záchranář 54 000 Kč/rok. Školné je splatné ve dvou splátkách – v odůvodněných individuálních případech možnost školné splácet čtvrtletně.

Dny otevřených dveří

1. termín 2. 2. 2016 a 2. termín 7. 4. 2016

Přijímací řízení

I. kolo 8. 6. 2016, uzávěrka přihlášek do 30. 4. 2016

II. kolo 6. 9. 2016, uzávěrka přihlášek do 26. 8. 2016

Těšíme se na Vás a věříme, že se stanete naším úspěšným absolventem.

logo
Vysoká škola zdravotnická, o. p. s.
Duškova 7, 150 00 Praha 5
tel.: 210 082 418
fax: 257 316 787
e-mail: info@vszdrav.cz
www.vszdrav.cz
nahoru

Programy:

Program Druh Forma Délka Kód
OboryOšetřovatelství bakalářský    3 roky B5341 
Všeobecná sestra  bakalářský  prezenční  3 roky 5341R009 
Všeobecná sestra  bakalářský  kombinovaná  3 roky 5341R009 
OboryPorodní asistence bakalářský    3 roky B5349 
Porodní asistentka  bakalářský  prezenční  3 roky 5341R007 
OborySpecializace ve zdravotnictví bakalářský    3 roky B5345 
Radiologický asistent  bakalářský  prezenční  3 roky 5345R010 
Zdravotnický záchranář  bakalářský  prezenční  3 roky 5345R021 

Fotogalerie:

nahoru