Vysoká škola zdravotnická, o. p. s.
Poštovní adresa: Duškova 1094/7, 150 00 Praha 5
  ukázat na mapě
Telefon: 210 082 418
Fax: 257 316 787
Email: info@vszdrav.cz
WWW: www.vszdrav.cz
Zaměření školy: Zdravotnické
Typ školy: Soukromá
Bezbariérový přístup: ano
IČ: 27235530

Podrobné informace o škole:

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s.

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. v Praze 5 se již více než 10 let specializuje na bakalářské vysokoškolské studium zdravotnických nelékařských oborů. Absolventi získávají po obhájení bakalářské práce a složení státní závěrečné zkoušky titul „Bakalář“ (Bc.). Škola splňuje nejvyšší požadavky na standardy zdravotnického vzdělávání.

Proč studovat u nás?

  • studiem získáte vyšší kvalifikaci pro výkon zdravotnického povolání podle požadavků World Health Organization a EU
  • diplomy z naší vysoké školy jsou uznávány ve všech státech Evropské unie
  • škola disponuje materiálně technickým vybavením, které umožňuje moderní metody výuky
  • výuka je realizována renomovanými odborníky s vazbou na klinickou praxi
  • odborná praxe je uskutečňována ve špičkových akreditovaných zdravotnických zařízeních
  • samozřejmostí je osobní přístup a přátelské prostředí

Nabídka studijních oborů

  • 53-41-R/009 Všeobecná sestra (P, K)
  • 53-49-R/007 Porodní asistentka (P)
  • 53-45-R/010 Radiologický asistent (P)
  • 53-45-R/021 Zdravotnický záchranář (P, K)

* P – prezenční studium, K – kombinované studium

Studium je tříleté a po složení státní zkoušky získávají absolventi titul „Bakalář“ (Bc.). Jednotlivé předměty ve studijních programech jsou uspořádány do modulů a mají přidělené kredity podle European Credit Transfer System.

Odborná praxe

Odborná praxe je realizována skupinově nebo individuálně na základě smlouvy uzavřené mezi školou a zdravotnickými nebo jinými zařízeními akreditovanými MZ ČR. Praktické výuce je věnováno více než 50 % hodinové dotace studijního programu.

Školné

Všeobecná sestra 34 000 Kč/rok, Porodní asistentka 34 000 Kč/rok, Radiologický asistent 56 000 Kč/rok, Zdravotnický záchranář 54 000 Kč/rok. Školné je splatné ve dvou splátkách – v odůvodněných individuálních případech možnost školné splácet čtvrtletně.

Dny otevřených dveří

6. 2. 2018 a 10. 4. 2018

Přijímací řízení

I. kolo 5. 6. 2018 (přihlášky do 30. 4. 2018), II. kolo 4. 9. 2018 (přihlášky do 27. 8. 2018)

www.facebook.com/vszdrav

logo
Duškova 1094/7, Praha 5
tel.: 210 082 418
info@vszdrav.cz
www.vszdrav.cz
nahoru

Programy:

Program Druh Forma Délka Kód
OboryOšetřovatelství bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky B5341 
Všeobecná sestra  bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky 5341R009 
OboryPorodní asistence bakalářský  prezenční  3 roky B5349 
Porodní asistentka  bakalářský  prezenční  3 roky 5341R007 
OborySpecializace ve zdravotnictví bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky B5345 
Radiologický asistent  bakalářský  prezenční  3 roky 5345R010 
Zdravotnický záchranář  bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky 5345R021 

Fotogalerie:

nahoru