objednat tištěnou publikaci

Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského

Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského
Poštovní adresa: Nádražní 416/120, 702 00 Ostrava
Telefon: 596 133 135
Email: info@vosjak.cz
WWW: www.vosjak.cz
Zaměření školy: Humanitní
Zřizovatel: Soukromý
Bezbariérový přístup: ne
IČ: 71341200

Podrobné informace o škole:

Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského a Akademie Jana Amose Komenského Ostrava

Nabízíme studium moderního oboru „Mediální komunikace“ a jednoleté pomaturitní studium jazyků.

Akademie J. A. Komenského Ostrava vzdělává v jazykových kurzech a již od roku 1995 má pověření pro konání jednoletého pomaturitního studia jazyků. Výuku angličtiny, němčiny či španělštiny nabízí také v podobě odpoledních kurzů nebo jako individuální konzultace. Studium jazyků lze doplnit o odborné vzdělávání v oblasti mediální komunikace.

Intenzivní prezenční studium umožňuje praktické zvládnutí jazyka či příslušné kombinace jazyků. Posluchači jsou rozděleni do vědomostních skupin podle znalostí na základě vstupního testu. Většina studentů ukončuje celoroční studium mezinárodní zkouškou. Účast na zkoušce není povinná, poplatek za zkoušky není v ceně kurzovného. Ke studiu se mohou přihlásit jak noví absolventi středních škol (výhody studenta), tak také ostatní zájemci (maturanti z dřívějších let).

Vyšší odborná škola J. A. Komenského vzdělává studenty ve vzdělávacím programu 72-42-N/01 Mediální komunikace.

Typy studia

  • denní s délkou studia 3 roky
  • dálkové s délkou studia 3 roky

Zakončení studia

Studium je zakončeno absolutoriem. Skládá se z obhajoby absolventské práce, zkoušky z cizího jazyka a zkoušky z odborných předmětů. Absolventům je udělen titul „DiS“. Spolu s diplomem obdrží EUROPASS, mezinárodní doklad o odborné kvalifikaci.

Profil absolventa

Absolvent má znalosti i dovednosti pro působení v oblasti mediální komunikace a komunikace mezi organizací a veřejností. Díky převážně tvůrčím seminářům, vedeným odborníky z mediální praxe, se student učí připravovat zprávy, články a reportáže, umí redigovat texty, graficky je upravovat, připravit audio a video materiál včetně fotografií. Během odborné praxe se seznamuje s činností redakcí a útvarů public relations. Zná principy komunikace organizace s veřejností a médii, dokáže sestavit firemní komunikační strategii. Umí vyhodnotit názory veřejnosti a vypracovat informační výstupy. Absolvent může vykonávat profesi publicisty (redaktora, novináře, reportéra), může působit ve vydavatelstvích, tiskových a komunikačních útvarech organizací, v marketingových společnostech.

Termíny uzávěrky přihlášek

  • do 18. 6. 2018 první kolo
  • do 27. 8. 2018 druhé kolo

Školné, ubytování, stravování

Výše školného závisí na typu studia. Ubytování a stravování zprostředkováváme u jiných poskytovatelů.

logo

Nádražní 416/120, Ostrava
tel.: 596 133 135
info@vosjak.cz
www.vosjak.cz
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

Obor, zaměření Forma
studia
Přijmou
2018/19
Přihl./přij.
2017/18
Přijímací
zkoušky
Roční
školné
Mediální komunikace
72-42-N/01
Denní
3 roky
25 8/8    15000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium 
Mediální komunikace
72-42-N/01
Dálková
4 roky
10 2/0    18000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium 

Fotogalerie:

nahoru