objednat tištěnou publikaci

Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky PRIGO, s. r. o.

Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky PRIGO, s. r. o.
Poštovní adresa: Mojmírovců 1002/42, 709 00 Ostrava
Telefon: 800 888 989, 734 578 175
Email: vos@prigo.cz
WWW: www.prigo.cz/vos
Zaměření školy: Ekonomie a právo, Pedagogické
Zřizovatel: Soukromý
Bezbariérový přístup: ne
IČ: 27731073

Podrobné informace o škole:

VOŠ PRIGO

VOŠ PRIGO® poskytuje vzdělání ve dvou oborech. V již tradičním oboru Obecně právní činnost v rámci studijního programu Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru a od letošního akademického roku také v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika.

Studium práva a ekonomie v oboru Obecně právní činnost je v současné době nezbytností pro jakoukoliv praktickou činnost. Absolvent školy získává z důvodu praktického zaměření studia organizovaného podle potřeb zaměstnavatelů velkou jistotu nalezení kvalitního zaměstnání. Po skončení tříletého studijního programu obdrží titul DiS. (diplomovaný specialista).

Nezbytnou součástí studia je také kvalitní praxe. VOŠ PRIGO® svým studentům zajišťuje praktickou přípravu jak v tuzemsku, tak i v zahraničí. Spolupracujeme s významnými společnostmi, které svůj pracovní trh otevírají pro naše absolventy i po úspěšném ukončení studia. Podnikaví studenti si mohou na vlastní kůži vyzkoušet také vedení podniku v rámci tzv. fiktivní firmy.

To, že jim to opravdu jde, dokazuje mimo jiné i trojnásobné vítězství v celonárodní soutěži fiktivních firem. Profese, kde nalezne absolvent uplatnění, jsou velmi rozmanité, např. advokátní, notářské a realitní kanceláře, finanční a bankovní sektor, veřejná správa, Policie ČR, městská policie, ale i evropské instituce.

Školné

Denní studium po celou dobu studia ZDARMA

Kombinované studium 9 900 Kč ročně nebo 990 Kč měsíčně (platba 12 měsíců)

Absolventi oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika budou splňovat kritéria zákona o pedagogických pracovnících. Jako kvalifikovaný pedagog pak může působit jako učitel(ka) v mateřské škole, ředitelka mateřské školy, vychovatel(ka) v družině, pedagog volného času a ve všech dalších profesích, u kterých je nutno splnit kvalifikační kritéria zákona o pedagogických pracovnících. Nezaměstnanost absolventů uvedeného oboru je dle statistik Úřadu práce 0%. Po skončení studia na VOŠ získáte titul DiS.

Po skončení studia na VOŠ v obou oborech a získání titulu DiS., nabízíme možnost pokračování studia na partnerské vysoké škole od 2. ročníku a slevou ze školného ve výši 10 000 Kč v každém ročníku studia.

Školné

Denní studium 9 900 Kč ročně nebo 990 Kč měsíčně (platba 12 měsíců)

Kombinované studium 19 900 Kč ročně nebo 1 990 Kč měsíčně (platba 12 měsíců)

VOŠ PRIGO® má stabilní pedagogický sbor, který je tvořen odborníky z vysokých škol a praxe. Další předností naší školy je zázemí vlastních prostor s multimediálními učebnami, které nabízí dostatek prostoru k vlastnímu studiu i oddechu. Studenti mají k dispozici repliku soudní síně, ve které si mohou vyzkoušet reálné soudní procesy v talárech a při simulaci opravdového soudního prostředí. Dále zde naleznete jazykovou a počítačovou učebnu pro zdokonalení výuky, odborné učebny apod.

Dny otevřených dveří proběhnou dne 12.5.2018 v době od 10 do 12 hodin.

Zajistíme ubytování pro studenty denního i kombinovaného studia bez ohledu na místo trvalého bydliště (2100 Kč/měsíc, v moderně vybavených pokojích s internetem).

logo
Mojmírovců 1002/42, Ostrava
tel.: 800 888 989, 734 578 175
vos@prigo.cz
www.prigo.cz/vos
module
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

Obor, zaměření Forma
studia
Přijmou
2018/19
Přihl./přij.
2017/18
Přijímací
zkoušky
Roční
školné
Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru
68-41-N/04
Kombinovaná
3 roky
40 18/13 PS, VZ   16980 Kč
Ukončení studia: Absolutorium 
Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru
68-41-N/04
Denní
3 roky
220 69/55 PS, VZ   5980 Kč
Ukončení studia: Absolutorium 
Předškolní a mimoškolní pedagogika
75-31-N/03
Kombinovaná
3 roky
40 31/27 PS, VZ   16980 Kč
Ukončení studia: Absolutorium 
Předškolní a mimoškolní pedagogika
75-31-N/03
Denní
3 roky
40 32/25 PS, VZ   5980 Kč
Ukončení studia: Absolutorium