Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Kladno, Jana Palacha 1840
Poštovní adresa: Jana Palacha 1840, 272 01 Kladno
Ředitel: Ing. Miroslav Dundr  Telefon: 312 291 017
Kontakt: Renata Procházková  Telefon: 312 248 752
Email: info@spskladno.cz
WWW: www.spskladno.cz
Zřizovatel: Kraj
Ubytování: 1200 Kč/měs
Stravování: 600 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ
IČ: 61894419
REDIZO: 600006905

Podrobné informace o škole:

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Kladno, Jana Palacha 1840

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola v Kladně připravuje na technické pozice v perspektivních oborech odborníky, po kterých je v regionu velká poptávka.

Škola poskytuje úplné střední odborné vzdělání v oborech

na denním studiu:

  • strojírenství s počítačovou podporou (23-41-M/01)
  • automatizační technika (26-41-M/01)
  • elektronické počítačové systémy (26-41-M/01)
  • informační technologie – aplikace osobních počítačů (18-20-M/01)
  • elektrotechnika (26-41-M/01)

na dálkovém studiu:

  • strojírenství (23-41-M/01)

Vyšší odborná škola – denní i dálkové studium

  • strojírenství (23-41-N/03)

Výuka všech oborů je vedena zkušenými pedagogy ve velmi dobře vybavených odborných pracovnách a laboratořích. Školní vzdělávací programy jsou přizpůsobeny potřebám regionu. Řada podniků pomáhá vybavovat školu nejmodernější technikou, umožňuje vykonávání školních praxí a po maturitě nebo absolutoriu nabízí absolventům uplatnění.

V listopadu a v lednu škola pořádá Dny otevřených dveří, během nichž jsou zájemci o studium seznámeni s charakterem jednotlivých oborů a s formou přijímacího řízení. Jejich součástí je prohlídka odborných učeben a laboratoří.

Škola v posledních letech zaznamenala řadu významných úspěchů jak v technických soutěžích (Enersol, SOČ), tak v jazykových, matematických a sportovních olympiádách.

Po absolvování středoškolského studia většina absolventů úspěšně pokračuje ve studiu na vyšších odborných a vysokých školách.

logo
Ing. Miroslav DUNDR, ředitel
Jana Palacha 1840, 272 01 Kladno
tel.: 312 248 752
fax: 312 247 639
e-mail: SPJKL@kr-s.cz (úřední)
e-mail: dundr@spskladno.cz
www.spskladno.cz
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 69027

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2016/17
Přihl./přij.
2015/16
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Informační technologie
18-20-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 46/27 ČJ, M  ANO ANO
   
Strojírenství
23-41-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
60 41/18 ČJ, M  ANO ANO
   
Elektrotechnika
26-41-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
90 111/55 ČJ, M  ANO ANO
   

Doplňkové informace:

DOD: 22. 10. 2015 a 14. 1. 2016.nahoru

Fotogalerie:

nahoru