Střední škola Podnikatelská akademie a základní škola, s. r. o.
Poštovní adresa: K Milíčovu 674/2, Háje, 149 00 Praha 4
Ředitel: Mgr. Kateřina Horáková, Ph.D.  Telefon: 608 426 706
Kontakt: doc. Ing. Jaroslav Zahradník, CSc.  Telefon: 272 653 762
Email: skola@podnikakademie.cz
WWW: www.podnikakademie.cz
Zřizovatel: Soukromý
Ubytování: Neuvedeno 
Stravování: 800 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ
IČ: 25604325
REDIZO: 600005356

Podrobné informace o škole:

Střední škola Podnikatelská akademie a základní škola, s. r. o.

Škola poskytuje středoškolské vzdělání od roku 1992 a zajišťuje školní vzdělávací program Podnikání a management v rámci oboru vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání.

Rozšířená výuka anglického jazyka je povinná pro všechny žáky po celou dobu studia. Další povinný cizí jazyk po celou dobu studia je německý, nebo ruský jazyk. Základ odborného vzdělání tvoří předměty: ekonomika, účetnictví, management, informatika, komunikace a předmět odborného zaměření.

Od 3. ročníku škola zajišťuje odborné zaměření v souladu s těmito povinně volitelnými předměty:

  • Cestovní ruch (geografie, marketing a služby)
  • Finanční služby (bankovnictví a finance)
  • Manažerská komunikace (vč. mediální komunikace)
  • Mezinárodní obchod (vč. podnikání a logistiky)

Koncepce středoškolského vzdělání vytváří u absolventů předpoklady pro široké uplatnění v průmyslových a obchodních podnicích, v cestovním ruchu, v realitních a reklamních agenturách, ve státní správě, v bankovnictví a v soukromém podnikání. Velká část absolventů dále studuje na vysokých školách.

Škola disponuje moderním vybavením. Během studia pracuje každý student samostatně na počítači v operačním systému Windows s kompletním softwarem Microsoft Office (Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, Project). Počítačové učebny jsou vybaveny programem Vision, který umožňuje videopropojení počítačů. K dispozici je ve 3 počítačových učebnách a v dalších učebnách 70 počítačů s 22“ a 24“ LCD monitory. Všechny učebny školy jsou vybaveny řídicím počítačem, datovým projektorem a interaktivní tabulí. Ve výuce je rovněž k dispozici 18 tabletů.

Žáci se zúčastňují sportovně turistických kurzů, exkurzí, výstav, kulturních akcí, sportovních soutěží a zahraničních zájezdů. V 1., 2. a 3. ročníku vykonávají žáci během dvou týdnů odbornou praxi v podnicích.

Budova školy se nachází nedaleko konečné stanice metra Háje a v blízkosti přírodní rezervace. V areálu jsou situovány tělocvičny, hřiště, školní jídelna. Školné činí 19 500 Kč ročně.

logo
K Milíčovu 674/2, Praha 4
tel.: 272 653 762, 608 426 706
skola@podnikakademie.cz
www.podnikakademie.cz
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 44796277

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2018/19
Přihl./přij.
2017/18
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Ekonomika a podnikání
63-41-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
60 34/22 ČJ, M  NE NE
Školné: 19500 Kč Doporučený prospěch: 2,2

Doplňkové informace:

DOD: 6. 11., 23. 11. a 4. 12. 2017, 18. 1., 29. 1., 14. 2. a 21. 2. 2018. Škola zajišťuje školní vzdělávací program Podnikání a management v rámci oboru vzdělání Ekonomika a podnikání. Žáci si od 3. ročníku povinně vybírají zaměření – Cestovní ruch, Finanční služby, Manažerská komunikace včetně mediální komunikace, Mezinárodní obchod. Škola disponuje moderním vybavením, interaktivní tabule, tři počítačové učebny, školní knihovna. Absolventi nacházejí široké uplatnění v podnicích, úřadech, bankách, jako samostatní podnikatelé nebo pokračují ve studiu na vysokých školách.nahoru

Fotogalerie:

nahoru