Poštovní adresa: Schulhoffova 844/2, Háje, 149 00 Praha 4
Ředitel: Ing. Tamara Krčmářová  Telefon: 272 099 612
Kontakt: Adéla Mráčková  Telefon: 272 099 614, 611
Email: sousos@sousos.cz
WWW: www.sousos.cz
Druh školy: Střední odborná škola
Zřizovatel: Soukromý
Ubytování: 1500 Kč/měs
Stravování: 700 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ, ŠJ
IČ: 25140493
REDIZO: 600005275

nápověda

Obory a zaměření:

IZO 110001648

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2014/15
Přihl./přij.
2013/14
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Ekonomika a podnikání (Management sportu)
63-41-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
45    CJ, ČJ  ANO NE
Školné: 17000 Kč Doporučený prospěch: 2
Ekonomika a podnikání (Management obchodu)
63-41-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
32    CJ, ČJ  NE ANO
Školné: 17000 Kč Doporučený prospěch: 2
Cestovní ruch (Management cestovního ruchu)
65-42-M/02
Maturitní zkouška
4 roky
45    CJ, ČJ  NE ANO
Školné: 17000 Kč Doporučený prospěch: 2
Grafický design
82-41-M/05
Maturitní zkouška
4 roky
24    TZ  NE ANO
Školné: 17000 Kč Doporučený prospěch: 2
Kosmetické služby (Kosmetika – Vizážistika)
69-41-L/01
Maturitní zkouška
4 roky
60    CJ, ČJ  ANO NE
Školné: 17000 Kč Doporučený prospěch: 2
Kuchař-číšník
65-51-H/01
Výuční list
3 roky
25      ANO NE
Školné: 6000 Kč  
Aranžér (Vizuální propagace)
66-52-H/01
Výuční list
3 roky
25      NE ANO
Školné: 14000 Kč  
Kadeřník (Vlasový design)
69-51-H/01
Výuční list
3 roky
60      ANO NE
Školné: 15000 Kč  
Nástavby:
Podnikání; VYU
64-41-L/51
Maturitní zkouška
2 roky
60      NE ANO
Školné: 17000 Kč  
Podnikání; Dálková; VYU
64-41-L/51
Maturitní zkouška
3 roky
60      NE ANO
Školné: 14000 Kč  

Doplňkové informace:

DOD: úterý 5. 11., 3. 12. 2013, 14. 1. a 28. 1. 2014 vždy 15:00–19:00 hod. V rámci ŠVP škola posiluje výuku českého jazyka a cizích jazyků s ohledem na státní část maturitní zkoušky. U oborů Management (obchodu, sportu, cestovního ruchu) a Kosmetiky – vizážistiky přijímací zkoušky z ČJ, CJ nebo z M, prospěch do 2,00 bez přijímacích zkoušek.nahoru