Střední škola gastronomická a hotelová s. r. o.
Poštovní adresa: Vrbova 1233/34, Braník, 147 00 Praha 4
Ředitel: PhDr. Karel Vratišovský, MBA  Telefon: 241 001 711
Kontakt: Neuvedeno   Telefon: 241 001 711
Email: info@ssgh.cz
WWW: www.ssgh.cz
Zřizovatel: Soukromý
Ubytování: Neuvedeno 
Stravování: Neuvedeno 
Cizí jazyky: AJ, NJ, ŠJ
IČ: 25097547
REDIZO: 600005216

Podrobné informace o škole:

Střední škola gastronomická a hotelová s. r. o.

Střední škola gastronomická a hotelová je zařazena do rejstříku škol od roku 1991, ve školním roce 2016/2017 tedy bude přijímat žáky již 25. rokem. Škola je držitelem Zlatého certifikátu kvality, udělovaného ministrem školství a SSŠČMS, a Mezinárodního certifikátu kvality podle normy ISO 9001:2009 pro vzdělávání na střední škole.

Střední škola gastronomická a hotelová klade důraz na vysokou úroveň teoretického vzdělávání propojeného s kvalitní odbornou přípravou. Snaží se naplňovat krédo školy „Dobrá škola, lepší práce“, což potvrzují i statistiky. Uplatnění našich absolventů na trhu práce bylo dle údajů Úřadu práce hl. m. Prahy v minulém školním roce přes 98 %.

Máme plně kvalifikovaný, mladý pedagogický sbor, který uplatňuje k žákům individuální přístup a aktivně je zapojuje do výuky. Naši učitelé věnují individuální péči dysgrafikům a dyslektikům. Ve škole působí výchovný poradce, metodik prevence i školní psycholog.

Pro praxi a kariérní úspěch je velkou výhodou dobrá znalost cizích jazyků, proto mají žáci navýšeny jazykové hodiny, vyučování probíhá v malých skupinkách (zpravidla po 8–10 žácích), používáme kvalitní moderní učebnice a klademe důraz na aktivní komunikaci a zvládnutí odborné slovní zásoby. Rozvoj komunikačních dovedností je podpořen výukou s rodilými mluvčími.

Věříme, že klíčem k budoucímu úspěchu našich absolventů je i odborná příprava a k té neodmyslitelně patří praxe na špičkových pracovištích. Škola spolupracuje např. s hotely Holiday Inn Prague Congress Centre, Clarion Congress Hotel Prague, Café Imperial (restaurace pod vedením Zdeňka Pohlreicha) nebo s restaurací Alcron v hotelu Radisson (získala pod vedením Romana Pauluse michelinskou hvězdu). Žáci mohou absolvovat i zahraniční praxi. Pro zájemce škola organizuje odborně zaměřené kurzy, na základě kterých získávají osvědčení a certifikáty, například kurz základů barmanské techniky, dekorativního vyřezávání ovoce, baristický kurz nebo kurz sushi.

Každoročně připravujeme žáky na účast v gastro soutěžích, jako například Gastro Junior, kde také pravidelně obsazujeme medailové pozice. Pro žáky pořádáme i atraktivní přednášky a odborné kurzy s celebritami z oblasti gastronomie, například s Romanem Vaňkem (známým z pořadu Peklo na talíři), Zdeňkem Pohlreichem, nebo Radkem Šubrtem (jedním z porotců gastronomické show MasterChef).

Podporujeme moderní formy výuky, nabízíme e-learningové studium vybraných odborných předmětů, máme multimediálně vybavené jazykové učebny i učebny výpočetní techniky. Učitelé využívají nejmodernější didaktickou techniku, např. dataprojektory, interaktivní tabule nebo plazmové zobrazovací panely. Pro žáky jsou volně přístupné kopírky a počítače s připojením na internet, v celé škole je Wi-Fi připojení. Samozřejmostí jsou i školní jídelna, kantýna, nápojové a jídelní automaty.

Čtyřleté denní maturitní studium

Přijímací zkoušky se nekonají. Přijímají se pouze žáci s bezproblémovým chováním. Na maturitní obory se přijímají žáci s průměrem do 2,30 bez čtyřky z českého a anglického jazyka (tyto podmínky postačí splnit buď na konci 8. třídy, nebo v 1. pololetí 9. třídy).

  • Obor Hotelnictví 65-42-M/01

Důraz je kladen na výuku cizích jazyků a odborné předměty, ve kterých získávají žáci dovednosti a vědomosti potřebné pro podnikání nebo vykonávání řídicích a provozních aktivit v oboru gastronomie, hotelnictví a turismu. Žáci se budou věnovat jak základům gastronomie, tak i předmětům, které se týkají hotelového provozu.

  • Obor Cestovní ruch 65-42-M/02

Absolventi nacházejí uplatnění nejčastěji v cestovní kanceláři jako delegáti, průvodci nebo pracovníci CK. Díky odborným předmětům, které jsou zaměřené i na obor Hotelnictví, se mohou uplatnit také ve středním nebo vyšším hotelovém managementu či pracovat jako recepční. Žáci se mohou těšit na zeměpis cestovního ruchu nebo dějiny kultury. Škola má autorizaci pro dílčí kvalifikaci Průvodce cestovního ruchu.

  • Obor Gastronomie 65-41-L/01

Obor nabízí největší rozsah praktického vyučování, a to již od prvního ročníku. Jsou zde vyučovány nejen odborné gastronomické předměty, ale i základy ekonomických věd, které se žákům budou hodit při podnikání nebo vykonávání provozních a řídicích aktivit v oboru gastronomie.

Tříleté výuční obory

Přijímací zkoušky se nekonají. Přijímají se pouze žáci s bezproblémovým chováním. Žáci výučních oborů mohou na naší škole pokračovat v dálkovém nástavbovém studiu oboru Podnikání nebo Gastronomie a doplnit si maturitní vzdělání.

  • Obor Kuchař-Číšník 65-51-H/01

Žák si již na začátku studia volí, zda se bude zaměřovat na přípravu pokrmů (obor Kuchař), nebo na obsluhu (obor Číšník). Ještě na konci prvního ročníku po absolvování praxe je možné rozhodnutí změnit. Žáci dochází již od prvního ročníku vždy jeden týden do školy a jeden týden na praxi, proto mají v průběhu studia dostatečný prostor pro maximální osvojení praktických dovedností. I v teoretickém studiu je velký prostor věnován gastronomickým předmětům.

  • Obor Cukrář 29-54-H/01

Žáci nacházejí uplatnění jako cukráři v hotelech, restauracích, kavárnách či cukrárnách. Již od prvního ročníku mají vždy jeden týden výuky ve škole a jeden týden praxe, mají tak dostatek času pro osvojení veškerých praktických dovedností. Detailně se věnují cukrářským technologiím, surovinám, ale i odbornému kreslení.

Školné: Hotelnictví, Cestovní ruch 1 650 Kč měsíčně (19 800 Kč ročně), Gastronomie 1 325 Kč měsíčně (15 900 Kč ročně), Kuchař-Číšník, Cukrář 1 000 Kč měsíčně (12 000 Kč ročně). Školné lze hradit prostřednictvím splátkového kalendáře. Žáci si mohou část školného uhradit prostřednictvím motivačního programu školy.

PROSPĚCHOVÁ STIPENDIA: Školné do prvního ročníku za 1 Kč v případě, pokud má žák na ZŠ samé jedničky alespoň na jednom vysvědčení z konce 8. tř., poloviny nebo konce 9. tř. Školné do prvního ročníku za polovinu v případě, pokud má žák na ZŠ vyznamenání alespoň na jednom vysvědčení z konce 8. tř., poloviny nebo konce 9. tř. Stipendijní program i během celého studia.

Zveme Vás na dny otevřených dveří, které se budou konat v termínech: 13. 10. 2015, 22. 10. 2015, 5. 11. 2015, 10. 11. 2015, 19. 11. 2015, 8. 12. 2015, 12. 1. 2016, 26. 1. 2016, 11. 2. 2016, 23. 2. 2016, 17. 3. 2016, 31. 3. 2016. V rámci návštěvy školy budete mít příležitost vidět praktickou ukázku činnosti žáků a dále Vám bude umožněna individuální konzultace se zástupcem ředitele školy o možnostech Vašeho přijetí. Objednat se můžete na tel. 241 001 711.

logo
PhDr. Karel VRATIŠOVSKÝ, MBA, ředitel
Vrbova 1233, 147 00 Praha 4-Braník
tel.: 241 001 711
fax: 241 001 788
e-mail: info@ssgh.cz
www.ssgh.cz
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 108029417

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2016/17
Přihl./přij.
2015/16
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Hotelnictví
65-42-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
       ANO NE
Školné: 19800 Kč Doporučený prospěch: 2,3
Cestovní ruch
65-42-M/02
Maturitní zkouška
4 roky
       NE NE
Školné: 19800 Kč Doporučený prospěch: 2,3
Gastronomie
65-41-L/01
Maturitní zkouška
4 roky
       ANO NE
Školné: 15900 Kč Doporučený prospěch: 2,3
Cukrář
29-54-H/01
Výuční list
3 roky
       ANO NE
Školné: 12000 Kč  
Kuchař-číšník
65-51-H/01
Výuční list
3 roky
       ANO NE
Školné: 12000 Kč  
Dálkové studium:
Hotelnictví; Dálková; DZŠ
65-42-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
       ANO NE
Školné: 15000 Kč  
Cestovní ruch; Dálková; DZŠ
65-42-M/02
Maturitní zkouška
4 roky
       NE NE
Školné: 15000 Kč  
Kuchař-číšník; Dálková; DZŠ
65-51-H/01
Výuční list
3 roky
       ANO NE
Školné: 12000 Kč  
Nástavby:
Podnikání; Dálková; VYU
64-41-L/51
Maturitní zkouška
3 roky
       NE NE
Školné: 12000 Kč  
Podnikání; Kombinovaná; VYU
64-41-L/51
Maturitní zkouška
2 roky
       NE NE
Školné: 19800 Kč  
Gastronomie; Dálková; VYU
65-41-L/51
Maturitní zkouška
3 roky
       ANO NE
Školné: 12000 Kč  

Doplňkové informace:

DOD: 13. 10., 22. 10., 5. 11., 10. 11., 19. 11. a 8. 12. 2015, 12. 1., 26. 1., 11. 2., 23. 2., 17. 3. a 31. 3. 2016. Škola je držitelem Zlatého certifikátu kvality udělovaného ministerstvem školství a SSŠČMS a Mezinárodního certifikátu kvality podle normy ISO 9001:2009 pro vzdělávání na střední škole. Pro studenty organizujeme odborně zaměřené kurzy, nabízíme motivační program a prospěchová stipendia. Nadstandardně vybavená budova školy, praxe na špičkových pracovištích, navýšené hodiny cizího jazyka. Zajištěno stravování a ubytování.nahoru

Fotogalerie:

nahoru