Poštovní adresa: Zengrova 473/38, 703 00 Ostrava-Vítkovice
Ředitel: Ing. Richard Veselský  Telefon: 596 614 376
Kontakt: Nikol Rýparová  Telefon: 596 614 376
Email: rbsou@souauto.cz
WWW: www.souauto.cz
Zřizovatel: Soukromý
Ubytování: Neuvedeno 
Stravování: Neuvedeno 
Cizí jazyky: AJ
IČ: 25364103
REDIZO: 600017761

nápověda

Obory a zaměření:

IZO 110025148

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2016/17
Přihl./přij.
2015/16
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Karosář
23-55-H/02
Výuční list
3 roky
24 9/8   ANO NE
Školné: 4800 Kč  
Mechanik opravář motorových vozidel
23-68-H/01
Výuční list
3 roky
48 42/35   ANO NE
Školné: 7200 Kč  
Autoelektrikář
26-57-H/01
Výuční list
3 roky
24 14/9   ANO NE
Školné: 4800 Kč  
Nástavby:
Provozní technika; VYU
23-43-L/51
Maturitní zkouška
2 roky
30 28/28   NE NE
Školné: 3000 Kč  
Provozní technika; Dálková; VYU
23-43-L/51
Maturitní zkouška
3 roky
30 13/13   NE NE
Školné: 3000 Kč  

Doplňkové informace:

DOD: st 9. 12. 2015, st 13. 1. 2016 a st 10. 2. 2016 vždy od 14:00 do 18:00 hod. Důležitým pilířem výuky je rozsáhlá spolupráce s významnými autoopravnami, prodejci automobilů, náhradních dílů a emisní techniky z celého Moravskoslezského kraje. Firma Mercedes vytvořila stipendijní program pro vybrané žáky naší školy, kterým hradí školné. Součástí výuky ve škole je svářečský kurz a autoškola B, C. Odborný výcvik žáci provádějí v autoopravnách regionu Ostravy a blízkého okolí. Za produktivní práci získávají finanční odměnu. Školné se platí půlročně nebo dle dohody. Přijímací řízení proběhne bez přijímacích zkoušek, budou zohledněny výsledky vzdělávání na ZŠ a zájem o obor.nahoru