Mezinárodní obchodní akademie PRIGO, s. r. o.
Poštovní adresa: Mojmírovců 1002/42, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
Ředitel: Ing. Natalie Uhrová, Ph.D.  Telefon: 731 082 139
Kontakt: Michaela Moravcová  Telefon: 731 082 139, 800 888 998
Email: akademie@prigo.cz
WWW: www.prigo.cz/oa
Druh školy: Obchodní akademie
Zřizovatel: Soukromý
Ubytování: Neuvedeno 
Stravování: 810 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ, ŠJ
IČ: 25371835
REDIZO: 600017567

Podrobné informace o škole:

Přírodovědné GYMNÁZIUM PRIGO

Přírodovědné GYMNÁZIUM PRIGO je ostravskou střední školou, která zahájila činnost v roce 1993. Poskytuje vzdělání ve třídách osmiletého, šestiletého a čtyřletého gymnázia.

Soustředí se na velmi dobré žáky, kteří mají zájem o všeobecné gymnaziální vzdělání s rozšířenou výukou přírodních věd a příbuzných disciplín. Zároveň se jedná o gymnázium s výrazným akcentem na jazykovou přípravu v oblasti anglického, německého a španělského jazyka, vč. výuky rodilými mluvčími a participace žáků ze zahraničí na školních i mimoškolních aktivitách. Škola je vybavena moderním zařízením učeben, novou přírodovědnou učebnou PASCO, soudní síní, botanickou zahradou, atd. Garantujeme studium bez školného po celou dobu studia. Stipendium obdrží každý student, a to ve výši 500–2 000 Kč/měsíc. Můžete u nás studovat také na Mezinárodní obchodní akademii PRIGO v Ostravě (viz webové stránky školy).

logo
Mojmírovců 1002/42, Ostrava
tel.: 800 888 998
info@prigo.cz
www.prigo.cz
module module
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 110012151

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2019/20
Přihl./přij.
2018/19
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Obchodní akademie
63-41-M/02
Maturitní zkouška
4 roky
60 40/20 ČJ, M  NE ANO
Školné: 0 Kč Doporučený prospěch: 1,5

Doplňkové informace:

DOD: 5. 1. 2019, 26. 1. 2019 a 23. 2. 2019. Pořádáme přípravné kurzy k přijímacím zkouškám. Garantujeme studium bez školného po celou dobu studia. Stipendium obdrží každý žák, který uspěje v 1. kole přijímacích zkoušek, a to ve výši 500–2 000 Kč/měsíc. Jsme nestátní střední školou pro velmi dobré studenty, kteří mají zájem studovat obchodní akademii s rozšířenou výukou jazyků a informačních technologií. Obchodní akademie se studiem právnického nebo ekonomického zaměření. Jako jedna z mála škol v ČR byla obchodní akademie zařazena mezi střední školy, které mají akreditaci MŠMT k cizojazyčné výuce.nahoru