Mezinárodní obchodní akademie PRIGO, s. r. o.
Poštovní adresa: Mojmírovců 1002/42, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
Ředitel: Ing. Natalie Uhrová, Ph.D.  Telefon: 731 082 139
Kontakt: Michaela Moravcová  Telefon: 731 082 139, 800 888 998
Email: akademie@prigo.cz
WWW: www.prigo.cz/oa
Zřizovatel: Soukromý
Ubytování: 0 Kč/měs
Stravování: 810 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ, ŠJ
IČ: 25371835
REDIZO: 600017567

Podrobné informace o škole:

Přírodovědné GYMNÁZIUM PRIGO

Mezinárodní obchodní akademie PRIGO je střední školou s 25-letou tradicí, která poskytuje klasické vzdělání s maturitou na obchodní akademii, avšak s důrazem na mezinárodní prvek a globální prostředí.

Zaměřuje se proto na výrazně rozšířenou výuku cizích jazyků a informačních technologií. To vše však v rámci povinného základu daného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) v rámcových programech, tedy zejména v oblasti výuky jazyka českého a dalších povinných předmětů. Cílem studia je připravit žáka na praktický profesní život, státní maturitu a další vysokoškolské vzdělání především na právnických nebo ekonomických fakultách.

logo
Mojmírovců 1002/42, Ostrava
tel.: 800 888 998
akademie@prigo.cz
www.prigo.cz/oa
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 110012151

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2018/19
Přihl./přij.
2017/18
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Ekonomika a podnikání
63-41-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
60 0/0 ČJ, M  NE ANO
Školné: 0 Kč Doporučený prospěch: 1,6
Obchodní akademie
63-41-M/02
Maturitní zkouška
4 roky
60 70/34 ČJ, M  NE ANO
Školné: 0 Kč Doporučený prospěch: 1,5
Dálkové studium:
Obchodní akademie; Dálková; DZŠ
63-41-M/02
Maturitní zkouška
5 let
60 0/0 ČJ, M  NE ANO
Školné: 0 Kč Doporučený prospěch: 1,5

Doplňkové informace:

DOD: 6. 1. 2018, 27. 1. 2018 a 24. 2. 2018. Pořádáme přípravné kurzy k přijímacím zkouškám. Garantujeme studium bez školného po celou dobu studia. Stipendium obdrží každý žák, který uspěje v 1. kole přijímacích zkoušek, a to ve výši 500–2 000 Kč/měsíc. Jsme nestátní střední školou pro velmi dobré studenty, kteří mají zájem studovat obchodní akademii s rozšířenou výukou jazyků a informačních technologií. Obchodní akademie se studiem právnického nebo ekonomického zaměření. Jako jedna z mála škol v ČR byla obchodní akademie zařazena mezi střední školy, které mají akreditaci MŠMT k cizojazyčné výuce.nahoru