Poštovní adresa: Českobratrská 958/40, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
Ředitel: Mgr. Soňa Javůrková  Telefon: 596 112 007
Kontakt: Mgr. Kateřina Važíková  Telefon: 596 112 007 kl. 208
Email: info@jko.cz
WWW: www.jko.cz
Druh školy: Konzervatoř, Konzervatoř, Konzervatoř
Zřizovatel: Kraj
Ubytování: Neuvedeno 
Stravování: Neuvedeno 
Cizí jazyky: AJ, FJ, IJ, NJ
IČ: 00602078
REDIZO: 600017524

nápověda

Obory a zaměření:

IZO 602078

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2019/20
Přihl./přij.
2018/19
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Tanec (Taneční umění); ZŠ5
82-46-P/01
Absolutorium
8 let
12 15/10 TZ  ANO NE
   
Hudba (Klasická hudba)
82-44-P/01
Absolutorium
6 let
35 48/35 TZ  ANO ANO
   
Zpěv (Klasický zpěv)
82-45-P/01
Absolutorium
6 let
8 13/10 TZ  ANO ANO
   
Hudebně dramatické umění (Herectví)
82-47-P/01
Absolutorium
6 let
10 79/10 TZ  ANO NE
   
Hudba (Klasická hudba); Kombinovaná; DZŠ
82-44-P/01
Absolutorium
6 let
6 14/5 TZ  ANO ANO
   
Zpěv (Klasický zpěv); Kombinovaná; DZŠ
82-45-P/01
Absolutorium
6 let
3 5/2 TZ  ANO ANO
   

Doplňkové informace:

DOD: 10. 10. 2018 a 16. 10. 2018. Naše škola je zvláštní typ školy, ve které se rozvíjejí znalosti, dovednosti a další schopnosti žáka získané v základním uměleckém vzdělání. Poskytuje všeobecné vzdělání a připravuje žáky pro výkon náročných uměleckých a umělecko-pedagogických činností v oborech Hudba, Zpěv, Tanec, Současný tanec a Hudebně dramatické umění. Stravování je možné si zajistit v blízké školní jídelně, ubytování v domovech mládeže. Zajišťujeme přípravné kurzy z hudební teorie, podrobné informace na webových stránkách školy.nahoru