Gymnázium PRIGO, s. r. o.
Poštovní adresa: Mojmírovců 1002/42, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
Ředitel: Ing. Natalie Uhrová, Ph.D.  Telefon: 731 082 139
Kontakt: Michaela Moravcová  Telefon: 731 082 139, 800 888 998
Email: gymnazium@prigo.cz
WWW: www.prigo.cz
Druh školy: Gymnázium
Zřizovatel: Soukromý
Ubytování: 0 Kč/měs
Stravování: 810 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ, ŠJ
IČ: 65142799
REDIZO: 600016447

Podrobné informace o škole:

Přírodovědné GYMNÁZIUM PRIGO

Přírodovědné GYMNÁZIUM PRIGO je ostravskou střední školou, která zahájila činnost v roce 1993. Poskytuje vzdělání ve třídách osmiletého, šestiletého a čtyřletého gymnázia.

Soustředí se na velmi dobré žáky, kteří mají zájem o všeobecné gymnaziální vzdělání s rozšířenou výukou přírodních věd a příbuzných disciplín. Zároveň se jedná o gymnázium s výrazným akcentem na jazykovou přípravu v oblasti anglického, německého a španělského jazyka, vč. výuky rodilými mluvčími a participace žáků ze zahraničí na školních i mimoškolních aktivitách. Škola je vybavena moderním zařízením učeben, novou přírodovědnou učebnou PASCO, soudní síní, botanickou zahradou, atd. Garantujeme studium bez školného po celou dobu studia. Stipendium obdrží každý student, a to ve výši 500–2 000 Kč/měsíc. Můžete u nás studovat také na Mezinárodní obchodní akademii PRIGO v Ostravě.

logo
Mojmírovců 1002/42, Ostrava
tel.: 800 888 998
gymnazium@prigo.cz
www.prigo.cz
module
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 60058871

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2018/19
Přihl./přij.
2017/18
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Gymnázium; ZŠ5
79-41-K/81
Maturitní zkouška
8 let
60 70/34 ČJ, M  NE ANO
Školné: 0 Kč Doporučený prospěch: 1,3

Doplňkové informace:

DOD: 6. 1. 2018, 27. 1. 2018 a 24. 2. 2018. Pořádáme přípravné kurzy k přijímacím zkouškám. Gymnázium se soustředí na velmi dobré žáky, kteří mají zájem o všeobecné gymnaziální vzdělání s rozšířenou výukou přírodních věd a příbuzných disciplín. Zároveň se jedná o gymnázium s výrazným akcentem na jazykovou přípravu s našimi i rodilými mluvčími. Škola je vybavena moderním zařízením učeben a laboratoří, vč. zcela nových přírodovědných učeben. Využíváme výukový program Pasco©, který slouží jako kompletní platforma pro realizaci experimentů ve výuce přírodních věd. Garantujeme studium bez školného po celou dobu studia. Stipendium obdrží každý žák, který uspěje v 1. kole přijímacích zkoušek, a to ve výši 500–2 000 Kč/měsíc.nahoru