Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace
Poštovní adresa: tř. Osvobození 1111/60, Nové Město, 735 06 Karviná
Ředitel: RNDr. Iva Sandriová  Telefon: 596 311 319
Kontakt: Dana Kocurová  Telefon: 596 543 288
Email: dkocurova@ssinte-karvina.cz
WWW: www.www.sstas-karvina.cz
Zřizovatel: Kraj
Ubytování: 1600 Kč/měs
Stravování: 550 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ
IČ: 13644254
REDIZO: 600171248

Podrobné informace o škole:

Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace, tř. Osvobození 60/1111, 735 06 Karviná-Nové Město

SŠTaS Karviná, je samostatnou příspěvkovou organizací, jejím zřizovatelem je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava.

Celková kapacita školy je 1 300 žáků. Součástí školy je Domov mládeže s kapacitou 54 míst, školní výchovně vzdělávací pracoviště, jídelna, bufet a svářečská škola, která je oprávněna vydávat svářečské průkazy. K dispozici jsou 2 vlastní tělocvičny, posilovna, hřiště a kinosál. Odborný výcvik Střední školy techniky a služeb využívá 6 odborných specializovaných učeben, 2 učňovské výrobny a 20 učňovských dílen. Teoretické vyučování má k dispozici 4 učebny výpočetní techniky (z toho 2 multimediální učebny), 10 učeben s interaktivní tabulí, 3 jazykové učebny (z toho 2 multimediální učebny), 1 laboratoř elektrického měření.

Škola zajišťuje výuku středního vzdělávání s výučním listem (pro žáky, kteří mají ukončenou povinnou školní docházku), jejíž absolventi získávají vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list v oboru Automechanik, Zámečník, Zámečník – důlní provozy (stipendium až 1 200 Kč měsíčně), Instalatér, Elektrikář, Elektrikář – důlní provozy (stipendium až 1 200 Kč měsíčně), Truhlář – výroba nábytku, Kuchař-číšník, Prodavač – smíšené zboží, Cukrář a Optik – brýlová technika. Všechny učební obory jsou zařazeny k závěrečným zkouškám podle jednotného zadání pro ČR a obdrží „evropský certifikát o získaných kompetencích platný v celé EU – Europas“.

Pro úspěšné absolventy 9. tříd škola zajišťuje výuku ve středním vzdělávání, jejíž absolventi získávají maturitní vysvědčení – Požární technik (obor učíme jako jedna ze čtyř škol v ČR), Mechanik elektronických zařízení, Mechanik důlních strojů a zařízení (stipendium až 2 200 Kč měsíčně), Mechanik strojů a zařízení.

SŠTaS uzavřela smlouvu o spolupráci s generálním partnerem školy – OKD a VOKD. Tito partneři poskytují žákům stipendia a po skončení studia jim nabízejí jistotu zaměstnání.

Den otevřených dveří je 14. ledna 2015 od 12.00 do 17.00 hodin.

logo
RNDr. Iva SANDRIOVÁ, ředitelka
tř. Osvobození 60/1111, 735 06 Karviná-Nové Město
tel.: 596 343 551–2 (spojovatelka)
tel.: 596 543 288 (studijní oddělení)
tel.: 596 311 319 (sekretariát)
fax: 596 314 451
e-mail: sekretar@ssinte-karvina.cz
www.sstas-karvina.cz
module
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 130001597

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2015/16
Přihl./přij.
2014/15
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Požární ochrana (Požární technik)
39-08-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 37/22 ČJ, M  ANO NE
   
Mechanik elektrotechnik (Mechanik elektronických zařízení)
26-41-L/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 3/1 ČJ, M  ANO NE
   
Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení
39-41-L/02
Maturitní zkouška
4 roky
30    ČJ, M  ANO NE
   
Strojní mechanik (Zámečník)
23-51-H/01
Výuční list
3 roky
30 31/15   ANO NE
   
Jemný mechanik (Optik – brýlová technika)
23-62-H/01
Výuční list
3 roky
12      ANO NE
   
Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik)
23-68-H/01
Výuční list
3 roky
30 44/16   ANO NE
   
Elektrikář
26-51-H/01
Výuční list
3 roky
30 23/15   ANO NE
   
Cukrář
29-54-H/01
Výuční list
3 roky
30 29/18   ANO ANO
   
Truhlář (Truhlář – výroba nábytku)
33-56-H/01
Výuční list
3 roky
12 33/11   ANO NE
   
Instalatér
36-52-H/01
Výuční list
3 roky
18 21/11   ANO NE
   
Kuchař-číšník
65-51-H/01
Výuční list
3 roky
30 61/20   ANO NE
   
Prodavač (Prodavač – smíšené zboží)
66-51-H/01
Výuční list
3 roky
18 16/11   ANO NE
   

Doplňkové informace:

DOD: 14. 1. 2015.nahoru

Fotogalerie:

nahoru