Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace
Poštovní adresa: Cihelní 410, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
Ředitel: Ing. Jaroslav Konečný  Telefon: 558 441 351
Kontakt: PaedDr. Iva Krulikovská  Telefon: 558 441 370
Email: skola@gsos.cz
WWW: www.gsos.cz
Druh školy: Gymnázium, Gymnázium, Gymnázium
Zřizovatel: Kraj
Ubytování: Neuvedeno 
Stravování: 638 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ, FJ, NJ, RJ
IČ: 00846881
REDIZO: 600016234

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace

Zřizovatelem školy je Moravskoslezský kraj. Jsme školou veřejnou, která poskytuje čtyřleté vzdělání ukončené maturitní zkouškou v oborech vzdělání Gymnázium (dvě zaměření) čtyřleté studium a od školního roku 2019/2020 i Gymnázium osmileté studium a Veřejnosprávní činnost (dobíhající obor). Školné žáci neplatí, je hrazeno státem.

Výhody školy

Areál je nově zateplen, včetně výměny oken, osvětlení a elektrických rozvodů, je nově vybaven systémem regulace vytápění, rekonstrukcí prošla veškerá sociální zařízení, dvě tělocvičny a rozsáhlé venkovní hřiště.

Ve škole se nachází moderní učebna písemné a elektronické komunikace, dvě nově vybavené učebny informatiky a výpočetní techniky s napojením na síť internet, které jsou žákům bezplatně přístupné i mimo vyučování. Žáci mají také možnost bezplatné komunikace prostřednictvím elektronické pošty a možnost využívat Wi-Fi síť. Nově je zbudována žákovská knihovna krásné, odborné a cizojazyčné literatury, včetně několika počítačových pracovišť. Výuka cizích jazyků (JA, JN, JR, JF) probíhá ve specializovaných učebnách, z nichž jedna je nově zbudovaná a je vybavena IT technikou. Žákům jsou k dispozici odborné učebny fyziky, matematiky, biologie, estetické výchovy, chemická laboratoř, multimediální učebna přírodovědných předmětů. V rámci volnočasových aktivit mohou žáci navštěvovat zájmové kroužky zaměřené na volejbal, horolezectví, aerobik, fotbal a badminton, estetickou výchovu. Žáci mají možnost vykonat státní zkoušku z psaní na stroji. K občerstvení slouží žákům školní bufet a automat na nápoje, mohou se stravovat ve školní jídelně, která se nachází v areálu školy.

Škola pořádá pro žáky

Dvoudenní adaptační pobyt pro žáky 1. ročníku na začátku školního roku. Lyžařské a turistické kurzy. Společenský ples pro maturanty a jejich rodiče. Poznávací zájezdy do Anglie, Německa, Francie a Belgie. Řadu soutěží a olympiád, tematické exkurze, návštěvy výstav, divadelních a filmových představení, koncertů. Cihelní ligu ve volejbale, Vánoční turnaj v kopané.

Škola nabízí všem žákům velmi dobrou úroveň všeobecného vzdělání (gymnázium, zaměření všeobecné) i s technickou profilací (gymnázium, zaměření technické) a odborného vzdělání se všeobecným základem (veřejnosprávní činnost). Tak je připravuje ke studiu v široké škále oborů v terciální sféře i k vstupu do praxe, rozvíjí jejich nadání, vědomosti a dovednosti. Umožňuje žákům vytváření postojů důležitých pro jejich další osobní rozvoj a život ve společnosti.

Škola je zapojena do řady celostátních projektů

Žáci se účastní charitativních sbírek (Krtek, Život dětem), podporují africkou školu v zimbabwském Tengenenge, pořádají výstavy výtvarných prací a fotografií (Inspirace uměním), aktivně se zapojili do multikulturního projektu EDISON. V rámci SIPVZ vznikl projekt EVVA – Estetická výchova v akci (tvorba výukových materiálů k dějinám umění a vybavení učeben estetické výchovy audiovizuální technikou), projekt Tvorba výukových materiálů pro výuku fyziky na gymnáziu, projekt Člověk a příroda interaktivně (v rámci OPVK). Cílem bylo vytvoření databáze videopokusů z fyziky a chemie a vytvoření interaktivního výukového programu z biologie člověka. Škola realizovala i projekt Inovace krok za krokem. Dále škola působila v projektech Podpora přírodovědných předmětů a Restart. Od školního roku 2017/2018 je škola zapojena do projektu Šablony pro SŠ. Škola získala ocenění Fakultní škola Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci, spolupracuje s MFF a PřF UK Praha a FBI, FEI a HGF VŠB-TU Ostrava, podporuje činnost ICe MSK pro ZŠ a SŠ v MSK. Při škole působí aktivně Klub malých debrujárů.

Přehled oborů vzdělání

  • 79-41-K/41 Gymnázium, zaměření technické, denní forma vzdělávání
  • 79-41-K/41 Gymnázium, zaměření všeobecné, denní forma vzdělávání
  • 79-41-K/81 Gymnázium, denní forma vzdělávání (nově otevřený obor)
  • 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost, denní forma vzdělávání (dobíhající obor)
  • 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost, večerní forma vzdělávání (dobíhající obor)
logo
Cihelní 410, Frýdek-Místek
tel.: 558 441 351
skola@gsosfm.cz
www.gsos.cz
module
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 846881

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2019/20
Přihl./přij.
2018/19
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Gymnázium; ZŠ5
79-41-K/81
Maturitní zkouška
8 let
30    ČJ, M  NE ANO
   
Gymnázium (technické)
79-41-K/41
Maturitní zkouška
4 roky
15 25/15 ČJ, M  NE ANO
   
Gymnázium (všeobecné)
79-41-K/41
Maturitní zkouška
4 roky
45 123/45 ČJ, M  NE ANO
   

Doplňkové informace:

DOD: 6. 12. 2018 9:00–16:00 hod., 7. 2. 2019 14:30–17:00 hod. Od 1. 9. 2019 bude otevřen nový obor vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté). Přijímací řízení podle pokynů zřizovatele. Přípravný kurz k PZ z ČJ a M. První cizí jazyk ve všech oborech vzdělání v denní formě vzdělávání je AJ. Druhý cizí jazyk výběr z nabídky NJ, RJ, FJ. Škola má bezbariérový vstup a schodolez. Více na webových stránkách školy.nahoru