Poštovní adresa: T. G. Masaryka 3/73, 357 33 Loket
Ředitel: Ing. Bc. Dana Krulišová  Telefon: 352 684 278
Kontakt: Mgr. Michaela Sebjánová  Telefon: 352 684 900
Email: spsloket@spsloket.cz
WWW: www.spsloket.cz
Zřizovatel: Kraj
Ubytování: 900 Kč/měs
Stravování: 1693 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ, NJ
IČ: 49767216
REDIZO: 600009874

Podrobné informace o škole:

Střední průmyslová škola Loket, příspěvková organizace

Je státní školou rodinného typu, má přes 60 let dlouhou tradici, vysokou náročnost přípravy, nejmodernější poznatky z oborů, individuální a přátelský přístup k žákům, stálý kontakt s rodiči – to jsou typické znaky přípravy žáků na jejich budoucí povolání. Škola také citlivě reaguje na potřeby regionu v oblasti vzdělávání a na poptávku po určitých oborech, a právě z těchto důvodů nabízí jako jediná v Karlovarském kraji obor telekomunikace.

Obory zaměřené jak na výpočetní techniku, tak na stavebnictví, reagují na požadavky trhu práce v oblasti počítačové gramotnosti. K tomu slouží čtyři specializované učebny výpočetní techniky, kde se žáci naučí nejen základní abecedě programování, ale zvládnou i specializované programy ArchiCAD a AutoCAD včetně nadstaveb CADKON. Dále žáci proniknou do problematiky rastrové a vektorové grafiky (fotomontáže, koláže, modelování ve 3D) a aplikací ekonomických a stavebních programů.

Je kladen velký důraz na vysokou úroveň a rozsah znalostí v profilových předmětech absolventů školy, proto se programování ve třetích a čtvrtých ročnících orientuje na C# and Visual Basic a dále je směřováno na přípravu žáků na mezinárodně uznávané ECDL testy.

Značná pozornost školy je věnována výuce cizích jazyků, aby absolventi zvládali cizí jazyky na velmi dobré komunikační úrovni a měli tak vyšší uplatnění v tuzemsku i zahraničí. K tomu přispívají výjezdy žáků do zahraničí, zejména do Německa a Velké Británie. Navštívili jsme například Drážďany, Paříž, Londýn, Oxford.

Škola se také pyšní celou řadou sportovních úspěchů, především v atletice, basketbalu a florbalu. Nová koncepce hodin tělesné výchovy podporuje zejména zdravý životní styl. Škola disponuje také vlastní posilovnou a činí tak tělesnou výchovu ještě atraktivnější.

Žáci se pravidelně umisťují na předních místech ve vědomostních soutěžích i středoškolské odborné činnosti. Dále se zapojili do celostátní soutěže Stavby z vlnité lepenky, kterou vypsal Svaz výrobců vlnité lepenky. Úkolem soutěžících je vytvořit z lepenky model zadaného objektu. Do této akce se letos zapojili žáci druhých ročníků stavebního oboru.

Kulturní úroveň žáků je rozvíjena návštěvou nejrůznějších regionálních akcí, výstav, filmových a divadelních představení jak v Karlových Varech, tak i v Sokolově. V této souvislosti je nutné zmínit dlouhodobou a úzkou spolupráci školy s městskou knihovnou, kde se žáci účastní celé řady besed, výstav, čtení a dalších akcí.

Při vzdělávání považujeme za nezbytné spolupracovat s rodinou a komunikovat s rodiči, a to formou e-mailů, webové aplikace programu Bakaláři nebo telefonicky.

Škola se nachází v samotném jádru historického města Loket, má vlastní domov mládeže, jídelnu s celodenním stravováním vzdálenou cca 30 metrů od hlavní budovy. Dopravní obslužnost školy je velmi dobrá.

Obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou

  • 18-20-M/01 Informační technologie
  • 36-47-M/01 Stavebnictví
  • 26-45-M/01 Telekomunikace

Den otevřených dveří: 8. 12. 2017 a 6. 1. 2018

T. G. Masaryka 3/73, Loket
tel.: 352 684 084
spsloket@spsloket.cz
www.spsloket.cz
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 49767216

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2018/19
Přihl./přij.
2017/18
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Informační technologie
18-20-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 40/24 ČJ, M  NE ANO
   
Telekomunikace
26-45-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 19/11 ČJ, M  NE ANO
   
Stavebnictví
36-47-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 14/6 ČJ, M  ANO NE
   

Doplňkové informace:

DOD: 8. 12. 2017 a 6. 1. 2018. Stravování při ubytování na DM – snídaně 12,80 Kč, přesnídávka 10,90 Kč, oběd 29,00 Kč, večeře 27,90 Kč – celkem 80,60 Kč/den.nahoru

Fotogalerie:

nahoru