Střední zemědělská škola Dalovice, příspěvková organizace
Poštovní adresa: Hlavní 1/27, 362 63 Dalovice
Ředitel: Ing. Zdeněk Perlinger  Telefon: 353 223 129
Kontakt: Mgr. Vladimír Zicha  Telefon: 736 514 081
Email: szes.dalovice@volny.cz
WWW: www.szes-dalovice.cz
Zřizovatel: Kraj
Ubytování: 1300 Kč/měs
Stravování: 520 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ, NJ
IČ: 00077291
REDIZO: 600009181

Podrobné informace o škole:

Střední zemědělská škola Dalovice, příspěvková organizace

Areál SZeŠ Dalovice zahrnuje vlastní školní budovu – zámeček v parku na okraji Karlových Varů, areál praxe přebudovaný z bývalého hospodářského dvora, botanickou zahradu se skleníkem, botanickými a dendrologickými sbírkami a venkovní moderní sportovní areál. Součástí školy je školní jídelna a školní hospodářství s 34 hektary půdy.

Škola vzdělává ve čtyřletém studijním oboru Agropodnikání (studium je zakončeno maturitní zkouškou a připravuje žáky pro zemědělskou prvovýrobu, zemědělské služby, pro ochranu životního prostředí, pro státní správu a samosprávu).

Během studia získá absolvent bezplatně řidičské oprávnění skupiny B a T. Vzdělávací program nabízí také dva volitelné předměty, které si žáci vybírají podle svých zájmů a představ budoucího zaměstnání. Žáci volí mezi výukou myslivosti a chovem koní. Absolvováním výuky myslivosti a úspěšným vykonáním maturitní zkoušky dosáhnou žáci vzdělání na úrovni vyšší odborné myslivecké zkoušky, která umožňuje získání loveckého lístku a po vykonání praxe mohou zastávat funkci mysliveckého hospodáře. V rámci výuky chovu koní si žáci rozšiřují své znalosti o plemenech, způsobu chovu, ustájení a sportovním využití. Prakticky si vše ověřují na školních koních, ve stájích v regionu a také v rámci praxe v Sasku.

Školní hospodářství je zařazené v režimu ekologického hospodaření. Produkuje obiloviny a luskoviny s certifikátem „BIO“. Veškeré práce související s pěstováním plodin provádějí žáci společně s pedagogy.

Škola provozuje Krajské informační středisko pro poradenství v zemědělství, je akreditována MZe ČR pro vzdělávací a rekvalifikační kurzy pro zemědělce a ve spolupráci s Agrární komorou organizuje soutěž Dobrota Karlovarského kraje. Škola byla vybrána komisí MZe ČR pro založení Centra odborné přípravy (COP) a může tak čerpat finanční prostředky na obměnu strojového parku a pořízení moderních technologií.

Žáci se naučí vypracovat projekty pro získávání finančních prostředků z různých dotačních titulů. Na studium Agropodnikání navazuje v Karlových Varech kombinované (dálkové) bakalářské studium v oboru Územní technická a správní služba (ČZU Praha) – obor studia je zaměřen na územně technickou správu a aplikovanou a krajinnou ekologii.

Škola je zřizována Karlovarským krajem.

Uchazeči budou pro školní rok 2018/2019 přijímáni na základě prospěchu ze základních škol a jednotné přijímací zkoušky.

logo
Hlavní 1/27, Dalovice
tel.: 353 223 129
szes.dalovice@volny.cz
www.szes-dalovice.cz
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 77291

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2018/19
Přihl./přij.
2017/18
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Agropodnikání
41-41-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 31/28 ČJ, M  ANO NE
  Doporučený prospěch: 2,1

Doplňkové informace:

DOD: 29. 9. 2017, 8. 11. 2017, 7. 12. 2017 a 8. 2. 2018. Areál školy zahrnuje areál praxe, botanickou zahradu se skleníkem, sportovní areál, školní hospodářství a školní jídelnu. Během studia získá absolvent bezplatně řidičské oprávnění skupiny B a T. Vzdělávací program nabízí také dva volitelné předměty, které si žáci vybírají podle svých zájmů a představ budoucího zaměstnání. Výuka myslivosti a chovu koní.nahoru

Fotogalerie:

nahoru