Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno
Poštovní adresa: Čichnova 982/23, Komín, 624 00 Brno
Ředitel: PaedDr. Vladimír Šimíček  Telefon: 541 123 222
Kontakt: Mgr. Hana Trávníčková  Telefon: 541 123 286
Email: info@cichnovabrno.cz
WWW: www.cichnovabrno.cz
Druh školy: Střední odborná škola
Zřizovatel: Kraj
Ubytování: 1300 Kč/měs
Stravování: 620 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ, FJ, NJ, RJ
IČ: 00380385
REDIZO: 600013782

Podrobné informace o škole:

Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, Čichnova 23

Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno je komplexní výchovně vzdělávací zařízení nadregionálního typu s více jak šedesátiletou tradicí.

Je umístěna v novém moderně řešeném areálu v klidném prostředí městské části Brno-Komín s přímým spojením městskou hromadnou dopravou s centrem Brna a autobusovým a vlakovým nádražím. Materiálně technickým zařízením a vybavením se řadí mezi nejlepší ze všech škol podobného oborového zaměření v ČR a je srovnatelná s podobnými zahraničními vzdělávacími institucemi.

Škola nabízí řadu atraktivních maturitních a učebních oborů z oblastí

 • Informační technologie
 • Telekomunikace
 • Telematika v dopravě
 • Finanční a logistické služby, poštovnictví
 • Bankovnictví a pojišťovnictví
 • po ukončení maturitního vzdělání mohou pokračovat úspěšní absolventi ve vzdělávání na vysokých školách (úspěšnost cca 50–60 %)
 • absolventi všech učebních oborů mají možnost pokračovat na naší škole v nástavbovém vzdělávání
 • během studia mohou žáci technických oborů získat mezinárodně platné certifikáty z oblasti hardware a software PC – IT Essentials I a II, z oblasti počítačových sítí Cisco CCNA, DB2 – kurz databázových systémů
 • žáci netechnických oborů mohou získat státní zkoušku v psaní na elektronické klávesnici
 • našim žákům nabízíme výměnné pobyty v zahraničí
 • pro žáky je zajištěno celodenní stravování a ubytování v domově mládeže
 • výuku žáků hradí stát, na ubytování a stravování přispívají rodiče
 • pro žáky jsou k dispozici dvě tělocvičny, posilovny, lehkoatletické hřiště, volejbalové a tenisové kurty, společenský sál, informační centrum a specializované klubovny
 • centrum volného času nabízí žákům širokou nabídku zájmových a sportovních kroužků

Bližší informace o naší vzdělávací nabídce, podmínkách přijímacího řízení obdržíte při osobní návštěvě školy nebo na našich internetových stránkách.

logo
PaedDr. Vladimír ŠIMÍČEK, ředitel
Čichnova 23, 624 00 Brno
tel.: 541 123 286
fax: 541 123 251
e-mail: info@cichnovabrno.cz
www.cichnovabrno.cz
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 110036263

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2014/15
Přihl./přij.
2013/14
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Informační technologie
18-20-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
60 102/30 OP  ANO ANO
  Doporučený prospěch: 1,8
Telekomunikace (Informační a komunikační technologie)
26-45-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 57/49 OP  ANO ANO
  Doporučený prospěch: 2
Logistické a finanční služby (Poštovní a finanční služby)
37-42-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 47/26 OP  ANO ANO
  Doporučený prospěch: 2
Logistické a finanční služby (Logistika)
37-42-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 50/30 OP  ANO ANO
  Doporučený prospěch: 2
Ekonomika a podnikání (Bankovnictví a pojišťovnictví)
63-41-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 104/30 OP  ANO ANO
  Doporučený prospěch: 1,6
Mechanik elektrotechnik (Mechanik informačních technologií + Mechanik telematických zařízení)
26-41-L/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 37/26 OP  ANO ANO
  Doporučený prospěch: 2
Elektromechanik pro zařízení a přístroje
26-52-H/01
Výuční list
3 roky
15 10/4   ANO ANO
  Doporučený prospěch: 2,7
Spojový mechanik (Inteligentní sítě a zařízení)
26-59-H/01
Výuční list
3 roky
15 14/14   ANO ANO
  Doporučený prospěch: 2,7
Manipulant poštovního provozu a přepravy (Poštovní provoz a přeprava)
37-51-H/01
Výuční list
3 roky
30 12/12   ANO ANO
  Doporučený prospěch: 2,7
Nástavby:
Mechanik elektrotechnik; VYU
26-41-L/51
Maturitní zkouška
2 roky
15 28/15   ANO ANO
   
Mechanik elektrotechnik; Dálková; VYU
26-41-L/51
Maturitní zkouška
3 roky
20 4/4   ANO ANO
   
Logistické a finanční služby; VYU
37-42-L/51
Maturitní zkouška
2 roky
15 9/9   ANO ANO
   
Logistické a finanční služby; Dálková; VYU
37-42-L/51
Maturitní zkouška
3 roky
20 4/4   ANO ANO
   
Zkrácené studium:
Elektrotechnika (Telematika v dopravě); MAT
26-41-M/01
Maturitní zkouška
1 rok
30 12/12   ANO ANO
   
Telekomunikace (Informační a komunikační technologie); MAT
26-45-M/01
Maturitní zkouška
2 roky
30 4/4   ANO ANO
   

Doplňkové informace:

DOD: pátek 29. 11. 2013 a 17. 1. 2014 od 14:00 do 18:00 hod., sobota 30. 11. 2013 a 18. 1. 2014 od 9:00 do 12:00 hod. a středa 22. 1., 29. 1., 5. 2., 12. 2. a 26. 2. 2014 od 15:00 do 18:00 hod. Přijímací zkoušky: do maturitních oborů vzdělávání jsou žáci přijímáni na základě testu z obecných studijních předpokladů a prospěchu na základní škole. Níže uvedený prospěch je pouze orientační. U všech oborů je nutné lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti žáka. Ubytovaní žáci mají zajištěnou celodenní stravu ve výši 89 Kč/den.nahoru

Fotogalerie:

nahoru