Poštovní adresa: Šmahova 364/110, Slatina, 627 00 Brno
Ředitel: Ing. Jarmila Šustrová  Telefon: 517 810 140
Kontakt: Yveta Albrechtová  Telefon: 545 212 335
Email: studijni@ssgbrno.cz
WWW: www.ssgbrno.cz
Zřizovatel: Kraj
Ubytování: 1300 Kč/měs
Stravování: 600 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ, NJ
IČ: 00226467
REDIZO: 600013910

nápověda

Obory a zaměření:

IZO 226467

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2016/17
Přihl./přij.
2015/16
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Polygrafie
34-41-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
20 26/16 VZ  NE NE
  Doporučený prospěch: 1,9
Obalová technika
34-42-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
20 18/13 VZ  ANO NE
  Doporučený prospěch: 1,9
Tiskař na polygrafických strojích
34-52-L/01
Maturitní zkouška
4 roky
10 4/4 VZ  ANO NE
  Doporučený prospěch: 2,2
Reprodukční grafik pro média
34-53-L/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 97/30 VZ  ANO NE
  Doporučený prospěch: 1,6
Technik dokončovacího zpracování tiskovin
34-57-L/01
Maturitní zkouška
4 roky
10 5/2 VZ  ANO NE
  Doporučený prospěch: 2,2
Zkrácené studium:
Tiskař na polygrafických strojích; MAT, VYU
34-52-H/01
Výuční list
1 rok
30 26/21   ANO NE
   
Reprodukční grafik; MAT, VYU
34-53-H/01
Výuční list
1 rok
30 42/28   ANO NE
   
Knihař; MAT, VYU
34-57-H/01
Výuční list
1 rok
30 26/23   ANO NE
   

Doplňkové informace:

DOD: 20.–21. 11. a 4.–5. 12. 2015 a 8.–9. 1. 2016, pá od 13:00 do 18:00 hod. a so od 9:00 do 12:00 hod. Stravování v obou budovách školy. Možnost ubytování na DM Jedovnická 10, Brno. Informace o škole a přijímacím řízení – žáci jsou přijímáni na základě prospěchu z 8. a 9. třídy ZŠ do výše uvedeného průměru. Podrobnosti, popř. stanovení přijímací zkoušky budou upřesněny v kritériích pro přijetí do 31. 1. 2016 a uvedeny na stránkách školy. Obory zkráceného studia jsou určeny pro absolventy středních škol zakončených maturitní zkouškou nebo výučním listem. Uchazeči budou přijati na základě prospěchu z posledních dvou ročníků střední školy.nahoru