Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, příspěvková organizace
Poštovní adresa: Čichnova 982/23, Komín, 624 00 Brno
Ředitel: PaedDr. Vladimír Šimíček  Telefon: 541 123 222
Kontakt: Mgr. Hana Trávníčková  Telefon: 541 123 286
Email: info@cichnovabrno.cz
WWW: www.cichnovabrno.cz
Zřizovatel: Kraj
Ubytování: 1300 Kč/měs
Stravování: 748 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ, FJ, NJ, RJ
IČ: 00380385
REDIZO: 600013782

Podrobné informace o škole:

Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, příspěvková organizace

Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno je komplexní výchovně vzdělávací zařízení nadregionálního typu.

Je umístěna v novém moderně řešeném areálu v klidném prostředí městské části Brno-Komín s přímým spojením městskou hromadnou dopravou s centrem Brna a autobusovým a vlakovým nádražím. Materiálně technickým zařízením a vybavením se řadí mezi nejlepší ze všech škol podobného oborového zaměření v ČR a je srovnatelná s podobnými zahraničními vzdělávacími institucemi.

Škola nabízí řadu atraktivních maturitních a učebních oborů z oblastí

 • Informační technologie
 • Telekomunikace
 • Telematika v dopravě
 • Finanční a logistické služby, poštovnictví
 • Bankovnictví a pojišťovnictví
 • po ukončení maturitního vzdělání mohou pokračovat úspěšní absolventi ve vzdělávání na vysokých školách (úspěšnost cca 50–60 %)
 • absolventi všech učebních oborů mají možnost pokračovat na naší škole v nástavbovém vzdělávání
 • během studia mohou žáci technických oborů získat mezinárodně platné certifikáty z oblasti hardware a software PC – IT Essentials I a II, z oblasti počítačových sítí Cisco CCNA, DB2 – kurz databázových systémů
 • žáci netechnických oborů mohou získat státní zkoušku v psaní na elektronické klávesnici a mezinárodně platný certifikát z oblasti ekonomiky EBCL
 • našim žákům nabízíme výměnné pobyty v zahraničí
 • pro žáky je zajištěno celodenní stravování a ubytování v domově mládeže
 • výuku žáků hradí stát, na ubytování a stravování přispívají rodiče
 • pro žáky jsou k dispozici dvě tělocvičny, posilovny, lehkoatletické hřiště, volejbalové a tenisové kurty, společenský sál, informační centrum a specializované klubovny
 • centrum volného času nabízí žákům širokou nabídku zájmových a sportovních kroužků

Bližší informace o naší vzdělávací nabídce, podmínkách přijímacího řízení obdržíte při osobní návštěvě školy nebo na našich internetových stránkách.

logo
Čichnova 982/23, Brno
tel.: 541 123 286
info@cichnovabrno.cz
www.cichnovabrno.cz
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 380385

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2017/18
Přihl./přij.
2016/17
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Informační technologie
18-20-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
60 122/59 ČJ, M  ANO ANO
  Doporučený prospěch: 1,8
Telekomunikace (Mobilní aplikace, Informační a komunikační technologie)
26-45-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 40/30 ČJ, M  ANO ANO
  Doporučený prospěch: 2
Logistické a finanční služby
37-42-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 15/15 ČJ, M  ANO ANO
  Doporučený prospěch: 2
Logistické a finanční služby (Logistika)
37-42-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 35/34 ČJ, M  ANO ANO
  Doporučený prospěch: 2
Ekonomika a podnikání (Bankovnictví a pojišťovnictví)
63-41-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 63/30 ČJ, M  ANO ANO
  Doporučený prospěch: 1,6
Mechanik elektrotechnik (Mechanik informačních technologií + Mechanik zabezpečovacích zařízení)
26-41-L/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 45/30 ČJ, M  ANO ANO
  Doporučený prospěch: 2
Elektromechanik pro zařízení a přístroje
26-52-H/01
Výuční list
3 roky
15 8/4   ANO ANO
  Doporučený prospěch: 2,7
Spojový mechanik (Inteligentní sítě a zařízení)
26-59-H/01
Výuční list
3 roky
15 13/10   ANO ANO
  Doporučený prospěch: 2,7
Manipulant poštovního provozu a přepravy (Poštovní provoz a přeprava)
37-51-H/01
Výuční list
3 roky
30 15/11   ANO ANO
  Doporučený prospěch: 2,7
Nástavby:
Mechanik elektrotechnik; VYU
26-41-L/51
Maturitní zkouška
2 roky
15 9/9 ČJ, M  ANO ANO
   
Mechanik elektrotechnik; Dálková; VYU
26-41-L/51
Maturitní zkouška
3 roky
20 6/6   ANO ANO
   
Logistické a finanční služby; VYU
37-42-L/51
Maturitní zkouška
2 roky
15 14/14 ČJ, M  ANO ANO
   
Logistické a finanční služby; Dálková; VYU
37-42-L/51
Maturitní zkouška
3 roky
20 1/1   ANO ANO
   
Zkrácené studium:
Elektrotechnika (Telematika v dopravě); MAT
26-41-M/01
Maturitní zkouška
1 rok
30 1/0   ANO ANO
   
Telekomunikace (Informační a komunikační technologie); MAT
26-45-M/01
Maturitní zkouška
2 roky
30 0/0   ANO ANO
   
Ekonomika a podnikání; MAT
63-41-M/01
Maturitní zkouška
1 rok
30      ANO ANO
   
Mechanik elektrotechnik; MAT
26-41-L/01
Maturitní zkouška
2 roky
30 1/1   ANO ANO
   

Doplňkové informace:

DOD: pá 2. 12. 2016 a 20. 1. 2017 14:00–18:00 hod., so 3. 12. 2016 a 21. 1. 2017 9:00–12:00 hod., st 25. 1., 1. 2., 8. 2., 15. 2., 22. 2. a 1. 3. 2017 15:00–18:00 hod. PZ – centrálně zadávané testy a prospěch na ZŠ. Nabízíme přípravné kurzy na přij. zkoušky. Absolv. pokračují ve studiu na VŠ s techn. či ekon. zaměř. nebo jsou ceněnými zaměst. v bankov. a pojišťov., logistice, inf. a komun. tech., zabez. dopravy. Žáci mohou získat mezinár. cerfikát se zaměř. na HW a SW PC, počítačové sítě Cisco, ATaTcentra, datab. systémy DB2 nebo certfikát z ekon. znalostí EBCL. K vysokému standardu studia přispívá zapojení odb. praxe do povinné výuky či volnočas. kroužků. Připravujeme nový obor Kybernetická bezpečnost. Samozřejmostí je moder. vybavení školy. Více na webových stránkách školy.nahoru

Fotogalerie:

nahoru