AKADEMIA Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola, s. r. o.
Poštovní adresa: Rašelinová 2433/11, Líšeň, 628 00 Brno
Ředitel: Mgr. Darja Chládková  Telefon: 544 211 547
Kontakt: Mgr. Ondřej Hýsek, Ph.D.  Telefon: 544 211 547
Email: akademy@akademy.cz
WWW: www.akademy.cz
Druh školy: Gymnázium, Gymnázium, Gymnázium
Zřizovatel: Soukromý
Ubytování: Neuvedeno 
Stravování: 594 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ, ŠJ
IČ: 44991665
REDIZO: 600024938

Podrobné informace o škole:

AKADEMIA Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola, s. r. o.

Osmileté a čtyřleté Gymnázium AKADEMIA v Brně je přidruženou školou UNESCO a fakultní školou Masarykovy univerzity. Nabízíme nadstandardní všeobecné vzdělávání jako přípravu k maturitě a univerzitnímu studiu. Jsme bezpečnou školou rodinného typu s individuálním přístupem ke každému žákovi, sídlíme v klidném a čistém prostředí uprostřed Líšně. Jsme dobře dopravně dostupní.

Naše škola s tradicí od roku 1992 nabízí kvalitní všeobecné vzdělávání se zaměřením na kritické myšlení a formování svobodně uvažujícího jednotlivce, který bude pokračovat ve vysokoškolském studiu nejrůznějších oborů. Vyučujeme podle originálních vzdělávacích programů s důrazem na jazyky (angličtinu), matematiku a informační technologie. Máme stoprocentní úspěšnost u státní maturity, naši absolventi studují na prestižních univerzitách.

Výhody studia u nás

 • průměrně 15 žáků ve třídě
 • rozlehlý areál s krásnou zahradou
 • začátek výuky v 9.00 / 8.10 hod.
 • moderně vybavené interaktivní a počítačové učebny, vlastní školní jídelna
 • vyrovnané zastoupení žen a mužů v pedagogickém týmu
 • příprava na mezinárodní jazykové zkoušky
 • mezinárodní projekty, Středoškolská odborná činnost, olympiády, umělecké soutěže, vícedenní vzdělávací výjezdy do zahraničí
 • pestré výukové metody – projektové vyučování ve škole i mimo ni
 • informace a známky rodičům i žákům on-line prostřednictvím informačního systému Bakaláři
 • zapůjčení moderních učebnic
 • k maturitnímu vysvědčení získají absolventi Gymnázia AKADEMIA mezinárodní certifikát Europass
logo
Rašelinová 2433/11, Brno
tel.: 544 211 547
akademy@akademy.cz
www.akademy.cz
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 44991665

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2018/19
Přihl./přij.
2017/18
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Gymnázium; ZŠ5
79-41-K/81
Maturitní zkouška
8 let
15 16/15 ČJ, M  NE ANO
Školné: 21000 Kč Doporučený prospěch: 1,5
Gymnázium
79-41-K/41
Maturitní zkouška
4 roky
20 3/3 ČJ, M  NE ANO
Školné: 21000 Kč Doporučený prospěch: 1,5
Dálkové studium:
Gymnázium; Dálková
79-41-K/41
Maturitní zkouška
5 let
15 0/0 ČJ, M  NE ANO
Školné: 21000 Kč Doporučený prospěch: 1,5

Doplňkové informace:

DOD: pro páťáky 28. 11. 2017 9:00–12:30 hod. „Primánem na zkoušku“, pro všechny 9. 1. 2018 a 13. 2. 2018 15:00–18:00 hod. Gymnázium Akademia (založeno 1992) je přidružená škola UNESCO, fakultní škola Masarykovy univerzity. Všestranný rozvoj osobnosti žáků, formování svobodně, samostatně a kriticky myslících jednotlivců. Nadstandardní všeobecné vzdělávání, 100% úspěšnost u státní maturity, osvědčená příprava na univerzitní studium. Škola rodinného typu, individuální přístup, průměrně 15 žáků ve třídě, začátek výuky v 9:00/8:10 hod., klidné a bezpečné prostředí.nahoru

Fotogalerie:

nahoru