Střední pedagogická škola Boskovice, příspěvková organizace
Poštovní adresa: Komenského 343/5, 680 01 Boskovice
Ředitel: PaedDr. Hana Hortová  Telefon: 516 802 543
Kontakt: Mgr. et Mgr. Milan Chlup  Telefon: 516 802 542
Email: posta@spgs-bce.cz
WWW: www.spgs-bce.cz
Zřizovatel: Kraj
Ubytování: 1300 Kč/měs
Stravování: 600 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ, NJ
IČ: 62073117
REDIZO: 600013367

Podrobné informace o škole:

Střední pedagogická škola Boskovice, příspěvková organizace

Byla založena v roce 1950 a patří mezi školy s nejdelší tradicí středoškolského pedagogického vzdělávání v naší republice.

V současné době nabízí tyto obory:

  • 78-42-M/03 Pedagogické lyceum

Čtyřleté denní studium pro chlapce a dívky ukončené maturitní zkouškou.

Obor je určen absolventům ZŠ se zájmem o humanitní obory, esteticko výchovné disciplíny, tělesnou výchovu či cizí jazyky.

Po ukončení studia mohou absolventi pracovat jako asistent pedagoga, pedagog volného času nebo pokračovat ve vysokoškolském studiu na fakultách připravujících učitele (např. pro MŠ, 1. stupeň ZŠ a SŠ), popř. ve studiu na vyšších odborných školách pedagogického nebo sociálního zaměření.

  • 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

Čtyřleté denní studium pro chlapce a dívky ukončené maturitní zkouškou. Vzdělávací program je založen na všeobecně-vzdělávacích a odborných předmětech.

Absolventi nacházejí uplatnění jako učitel(ka) předškolních zařízení nebo jako vychovatel(ka) školských a mimoškolních zařízení, popř. jako vychovatelé v ústavech sociální péče či stacionářích. Dále se mohou vzdělávat studiem na vysoké škole nebo vyšší odborné škole, převážně pedagogického nebo sociálního charakteru.

  • 75-41-M/01 Sociální činnost

Čtyřleté denní studium pro chlapce a dívky ukončené maturitní zkouškou. Vzdělávací program je založen na všeobecně-vzdělávacích a odborných předmětech. Absolventi nacházejí uplatnění v sociální oblasti.

Škola nabízí i bohatou zájmovou a mimoškolní činnost: sborový zpěv, znakovou řeč, skupiny pro pomoc handicapovaným spoluobčanům, plavecký, turistický, lyžařský kurz, kurz autoškoly a další.

logo logo
Komenského 343/5, Boskovice
tel.: 516 802 541–4
posta@spgs-bce.cz
www.spgs-bce.cz
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 102007993

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2019/20
Přihl./přij.
2018/19
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Předškolní a mimoškolní pedagogika
75-31-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 112/30 ČJ, M  ANO NE
   
Sociální činnost
75-41-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 35/25 ČJ, M  ANO ANO
   
Pedagogické lyceum
78-42-M/03
Maturitní zkouška
4 roky
30 45/23 ČJ, M  ANO NE
   

Doplňkové informace:

DOD: 9. 11. 2018 a 4. 1. 2019. Stravování – celodenní 83 Kč/den, snídaně + dopolední přesnídávka 27 Kč/den, oběd 29 Kč/den, večeře 27 Kč/den.nahoru

Fotogalerie:

nahoru