Gymnázium, Střední odborná škola ekonomická a Střední odborné učiliště, Kaplice, Pohorská 86
Poštovní adresa: Pohorská 86, 382 41 Kaplice
ukázat na mapě
Ředitel: Mgr. Josef Rezničák  Telefon: 724 107 848
Kontakt: Mgr. Josef Rezničák  Telefon: 380 312 852
Email: info@geukaplice.cz
WWW: www.geukaplice.cz
Druh školy: Obchodní akademie
Zřizovatel: Kraj
Ubytování: 800 Kč/měs
Stravování: 1620 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ, NJ
IČ: 75050081
REDIZO: 651016029

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Gymnázium, Střední odborná škola ekonomická a Střední odborné učiliště, Kaplice, Pohorská 86

Odloučené pracoviště G, SOŠE – Linecká 368

  • 63-41-M/02 Obchodní akademie (ŠVP Logistika a ekonomika dopravy a Cestovní ruch a ekonomika)

Studium denní čtyřleté. Vyučujeme povinně 2 cizí jazyky, všeobecně vzdělávací, odborné předměty, např. účetnictví (účetní program Pohoda), dopravní logistika, bankovnictví. Odbornou praxi získávají studenti v partnerských firmách a úřadech a prostřednictvím fiktivní firmy. Studijní obor je podporován stipendiem Města Kaplice.

Aktivity G, SOŠE – Linecká 368

Zapojujeme se do mezinárodních projektů, pořádáme přednášky pro studenty a veřejnost, aktivně se účastníme různých soutěží. Jsme nositeli titulu Ekoškola a fakultní školou Přírodovědecké fakulty JU. Spolupracujeme s Gymnáziem v Bad Leonfeldenu a BHKA ve Freistadtu. Každoročně organizujeme kurzy sportovní, kulturně-historické a zahraniční zájezdy. V celé budově je přístup na internet.

Pracoviště SOU – Pohorská 86

SOU nabízí žákům s ukončenou základní školní docházkou výuku v tříletých oborech zakončenou závěrečnou zkouškou. Stravování a ubytování je zajištěno na domově mládeže.

  • 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů

Pouze pro chlapce. Absolventi získají znalosti z opravárenství motorových vozidel a mechanizačních prostředků včetně oprav, údržby a seřízení, z oboru ručního a strojního obrábění kovů včetně zpracování kovů za tepla. Kromě výučního listu získají oprávnění ke svařování, řidičské oprávnění skupin B, T, C a oprávnění k obsluze motorové pily.

  • 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel (ŠVP Automechanik)

Pro chlapce a dívky. Absolventi získají znalosti z opravárenství motorových vozidel a mechanizačních prostředků včetně oprav, údržby a seřízení, z oboru ručního a strojního obrábění kovů včetně zpracování kovů za tepla. Kromě výučního listu získají oprávnění ke svařování, k obsluze motorové pily a mohou získat řidičské oprávnění skupin B, T, C.

  • 65-51-H/01 Kuchař-číšník

Pro chlapce i dívky. Absolventi získají znalosti z oblasti technologie přípravy jídel a obsluhy v pohostinství, uplatňování estetických hledisek a umění jednat s lidmi. Odborný výcvik absolvují v restauraci Slovanský dům v Kaplici, kterou škola provozuje a v partnerských restauracích. Pravidelně se účastní prestižních gastronomických soutěží a zahraničních stáží.

  • 66-53-H/01 Operátor skladování

Pro chlapce i dívky. Absolventi získají znalosti typické pro skladové hospodářství a obchod, dovednost v používání počítače, ovládání administrativy při organizaci skladového hospodářství, provádí odběr a přejímku zboží, vyřizují reklamace apod. Mohou získat státní zkoušku z psaní na stroji.

  • 23-51-H/01 Strojní mechanik (ŠVP Zámečník)

Pro chlapce i dívky. Absolventi získají znalosti z oboru ručního a strojního obrábění kovů včetně tepelného zpracování kovů a znalosti o výrobních a montážních operacích při výrobě strojů a zařízení. Kromě výučního listu získají oprávnění ke svařování. Učební obor je podporován firmou Engel (odborný výcvik) a stipendiem z KÚ.

  • 36-58-H/01 Montér vodovodů a kanalizací a obsluha vodárenských zařízení

Absolventi získají znalosti z oprav a údržby vodovodních a stokových zařízení, ručního a strojního obrábění kovů včetně zpracování kovů za tepla. Kromě výučního listu získávají oprávnění ke svařování.

Všichni absolventi mohou získat řidičské oprávnění skupiny B.

logo
Pohorská 86, Kaplice
tel.: 380 312 852
info@geukaplice.cz
www.geukaplice.cz
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 107830281

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2019/20
Přihl./přij.
2018/19
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Obchodní akademie (Logistika a ekonomika dopravy)
63-41-M/02
Maturitní zkouška
4 roky
24 18/9 ČJ, M  NE ANO
  Doporučený prospěch: 2
Strojní mechanik (Zámečník)
23-51-H/01
Výuční list
3 roky
30 7/3   ANO ANO
  Doporučený prospěch: 3,5
Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik)
23-68-H/01
Výuční list
3 roky
24 16/11   ANO ANO
  Doporučený prospěch: 3,5
Montér vodovodů a kanalizací a obsluha vodárenských zařízení
36-58-H/01
Výuční list
3 roky
20 1/0   ANO ANO
  Doporučený prospěch: 3,5
Opravář zemědělských strojů
41-55-H/01
Výuční list
3 roky
24 13/8   ANO ANO
  Doporučený prospěch: 3,5
Kuchař-číšník
65-51-H/01
Výuční list
3 roky
30 25/14   ANO ANO
  Doporučený prospěch: 3,5
Operátor skladování
66-53-H/01
Výuční list
3 roky
30 3/0   ANO ANO
  Doporučený prospěch: 3,5

Doplňkové informace:

Žáci mohou získat řidičské oprávnění sk. B. Bezbariérový přístup.nahoru