Gymnázium, Střední odborná škola ekonomická a Střední odborné učiliště, Kaplice, Pohorská 86
Poštovní adresa: Pohorská 86, 382 41 Kaplice
ukázat na mapě
Ředitel: Neuvedeno   Telefon: 380 312 852
Kontakt: PhDr. Zdeňka Lovčí  Telefon: 380 312 623, 380 312 852
Email: info@geukaplice.cz
WWW: www.geukaplice.cz
Druh školy: Gymnázium, Obchodní akademie
Zřizovatel: Kraj
Ubytování: 800 Kč/měs
Stravování: 1300 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ, NJ
IČ: 75050081
REDIZO: 651016029

Podrobné informace o škole:

Gymnázium, Střední odborná škola ekonomická a Střední odborné učiliště, Kaplice, Pohorská 86

Odloučené pracoviště G, SOŠE – Linecká 368

  • 63-41-M/02 Obchodní akademie (ŠVP Logistika a ekonomika dopravy, Cestovní ruch a ekonomika)

Studium denní čtyřleté. Vyučujeme povinně 2 cizí jazyky, všeobecně vzdělávací, odborné předměty, např. účetnictví (účetní program Pohoda), dopravní logistika, bankovnictví. Odbornou praxi získávají studenti v partnerských firmách a úřadech a prostřednictvím fiktivní firmy. Studijní obor je podporován stipendiem Města Kaplice.

  • 79-41-K/41 Gymnázium

Studium denní čtyřleté. Vyučujeme povinně 2 cizí jazyky. Kromě všeobecně vzdělávacích předmětů nabízíme řadu seminářů, které studentům umožňují zaměřit se humanitně, matematicko-technicky nebo přírodovědně, např. matematický, fyzikální, biologický, společenskovědní seminář, seminář z výpočetní techniky a robotiky, z deskriptivní geometrie, dějiny umění, etika.

Aktivity G, SOŠE – Linecká 368

Zapojujeme se do mezinárodních projektů, pořádáme přednášky pro studenty a veřejnost, aktivně se účastníme různých soutěží. Jsme nositeli titulu Ekoškola a fakultní školou Přírodovědecké fakulty JU. Spolupracujeme s Gymnáziem v Bad Leonfeldenu a BHKA ve Freistadtu. Každoročně organizujeme kurzy sportovní, kulturně-historické a zahraniční zájezdy. V celé budově je přístup na Internet.

Odloučené pracoviště SOU – Pohorská 86

SOU nabízí žákům s ukončenou základní školní docházkou výuku v tříletých oborech zakončenou závěrečnou zkouškou. Stravování a ubytování je zajištěno na domově mládeže.

  • 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů

Pouze pro chlapce. Absolventi získají znalosti z opravárenství motorových vozidel a mechanizačních prostředků včetně oprav, údržby a seřízení, z oboru ručního a strojního obrábění kovů včetně zpracování kovů za tepla. Kromě výučního listu získají oprávnění ke svařování, řidičské oprávnění skupin B, T, C a oprávnění k obsluze motorové pily.

  • 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel (ŠVP Automechanik)

Pro chlapce a dívky. Absolventi získají znalosti z opravárenství motorových vozidel a mechanizačních prostředků včetně oprav, údržby a seřízení, z oboru ručního a strojního obrábění kovů včetně zpracování kovů za tepla. Kromě výučního listu získají oprávnění ke svařování, k obsluze motorové pily a mohou získat řidičské oprávnění skupin B, T, C.

  • 65-51-H/01 Kuchař-číšník

Pro chlapce i dívky. Absolventi získají znalosti z oblasti technologie přípravy jídel a obsluhy v pohostinství, uplatňování estetických hledisek a umění jednat s lidmi. Odborný výcvik absolvují v partnerských restauracích a pravidelně se účastní prestižních gastronomických soutěží.

  • 66-53-H/01 Operátor skladování

Pro chlapce i dívky. Absolventi získají znalosti typické pro skladové hospodářství a obchod, dovednost v používání počítače, ovládání administrativy při organizaci skladového hospodářství, provádí odběr a přejímku zboží, vyřizují reklamace apod. Mohou získat státní zkoušku z psaní na stroji.

  • 23-51-H/01 Strojní mechanik (ŠVP Zámečník)

Pro chlapce i dívky. Absolventi získají znalosti z oboru ručního a strojního obrábění kovů včetně tepelného zpracování kovů a znalosti o výrobních a montážních operacích při výrobě strojů a zařízení. Kromě výučního listu získají oprávnění ke svařování. Učební obor je podporován firmou Engel (odborný výcvik) a stipendiem z KÚ.

  • 36-58-H/01 Montér vodovodů a kanalizací a obsluha vodárenských zařízení

Absolventi získají znalosti z oprav a údržby vodovodních a stokových zařízení, ručního a strojního obrábění kovů včetně zpracování kovů za tepla. Kromě výučního listu získávají oprávnění ke svařování.

Všichni absolventi mohou získat řidičské oprávnění skupiny B.

logo
Pohorská 86, Kaplice
tel.: 380 312 852
info@geukaplice.cz
www.geukaplice.cz
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 107830281

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2018/19
Přihl./přij.
2017/18
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Gymnázium
79-41-K/41
Maturitní zkouška
4 roky
30 2/0 ČJ, M  NE ANO
   
Obchodní akademie (Logistika a ekonomika dopravy, Cestovní ruch a ekonomika)
63-41-M/02
Maturitní zkouška
4 roky
30 11/0 ČJ, M  NE ANO
   
Strojní mechanik (Zámečník)
23-51-H/01
Výuční list
3 roky
30 6/2   ANO NE
   
Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik)
23-68-H/01
Výuční list
3 roky
24 20/11   ANO NE
   
Montér vodovodů a kanalizací a obsluha vodárenských zařízení
36-58-H/01
Výuční list
3 roky
20 0/0   ANO NE
   
Opravář zemědělských strojů
41-55-H/01
Výuční list
3 roky
24 14/7   ANO NE
   
Kuchař-číšník
65-51-H/01
Výuční list
3 roky
30 16/9   ANO NE
   
Operátor skladování
66-53-H/01
Výuční list
3 roky
  1/0   ANO NE
   

Doplňkové informace:

DOD: 25. 11. 2017 9:00–12:00 hod. a 31. 1. 2018 15:00–18:00 hod. Vlastní ŠJ, cena oběda 26 Kč (snídaně 13 Kč, večeře 26 Kč). Ubytování ve vlastním DM. Obor 23-51-H/01 (ŠVP Zámečník) podporován firmou Engel (stipendiem, OV) a stipendiem z KÚ. Studijní obor Obchodní akademie podporován stipendiem Města Kaplice. Žáci mohou získat řidičské oprávnění sk. B. Vlastní dílny, autoškola, svářecí škola a restaurační zařízení pro OV, stáže žáků oboru Kuchař-číšník v Rakousku a Německu. Zájezdy do zahraničí, partnerské školy v zahraničí. Nositel titulu Ekoškola a fakultní škola PřF JU České Budějovice.nahoru

Fotogalerie:

nahoru