Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy, Hluboká nad Vltavou, Zvolenovská 537
Poštovní adresa: Zvolenovská 537, 373 41 Hluboká nad Vltavou
Ředitel: Ing. Jan Staněk  Telefon: 387 924 201
Kontakt: Iva Limburská  Telefon: 387 924 225
Email: info@sosehl.cz
WWW: www.sosehl.cz
Zřizovatel: Kraj
Ubytování: 900 Kč/měs
Stravování: 1800 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ
IČ: 00513156
REDIZO: 600170276

Podrobné informace o škole:

Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy, Hluboká nad Vltavou

Škola s více jak 60letou tradicí ve výuce elektrooborů, poskytuje úplné střední vzdělání a střední odborné vzdělání v různých formách studia.

Možnost uplatnění absolventů ve společnosti E.ON ČR s. r. o. a ČEZ a. s. Jaderná elektrárna Temelín.

Vzdělávací nabídka

Maturitní obory

 • 18-20-M/01 Informační technologie
 • 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik – ve třetím ročníku možnost vykonat závěrečnou zkoušku v oboru 26-51-H/01 Elektrikář nebo 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje

Tříleté učební obory

 • 26-51-H/01 Elektrikář
 • 26-51-H/02 Elektrikář-silnoproud
 • 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje

Nástavbové studium

 • 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika – zakončeno maturitní zkouškou, denní a dálkové studium

Zkrácené studium

 • 26-51-H/01 Elektrikář – jednoleté studium, zakončené závěrečnou zkouškou a výučním listem
 • 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik – dvouleté studium, zakončené maturitní zkouškou

Studijní obor Informační technologie poskytuje žákům vzdělání v oblastech programování a vývoj aplikací, servis a správa serverů a pracovních stanic, správa počítačových sítí, počítačová grafika a animace.

Studijní obor Mechanik elektrotechnik poskytuje žákům vzdělání v oblastech mechatronika, zabezpečovací, kamerové a řídicí systémy, inteligentní elektro instalace, rozvody elektrické energie a jejich projektování, programování řídicích systémů.

Po ukončení třetího ročníku budou mít žáci možnost vykonat závěrečnou zkoušku v oboru Elektrikář a získat ještě před maturitní zkouškou výuční list. Od 2. ročníku pro žáky možnost stipendia od společnosti E.ON.

Učební obor Elektrikář a Elektrikář-silnoproud je zaměřen na provádění elektrických rozvodů a instalací, zapojování elektrických spotřebičů, opravy elektrických zařízení, inteligentní elektroinstalace, sdělovací a zabezpečovací technika.

Uplatnění: provádění elektrických rozvodů a instalací, zapojování nejrůznějších elektrospotřebičů, provádění jejich oprav s použitím měřicích přístrojů.

Učební obor Elektromechanik pro zařízení a stroje je zaměřen na měřicí a regulační techniku, sdělovací a zabezpečovací techniku, klimatizační zařízení a tepelná čerpadla, zdvihací zařízení a výtahy.

Uplatnění absolventů je směřováno hlavně do pracovních pozic: automatické výrobní linky, robotizovaná pracoviště, rozpoznávací a čtecí technická zařízení, kancelářská technika, zdravotnická přístrojová technika, spotřební elektronika. Žáci od 1. ročníku obdrží krajská stipendia.

Zkrácené studium Elektrikář je určeno pro uchazeče mající ukončené střední neelektrotechnické vzdělání, nebo nevykonali úspěšně maturitní zkoušku. Forma studia denní na jeden rok.

Zkrácené studium Mechanik elektrotechnik – je určeno pro uchazeče mající ukončené maturitní neelektrotechnické vzdělání. Forma studia denní na dva roky.

Další aktivity školy

Při škole je zřízena akademie Cisco – výuka odborníků pro návrh, budování a správu počítačových sítí. Výuka probíhá v rámci volitelného předmětu v oboru Informační technologie. Počítačové sítě – Cisco od 3. ročníku. Absolventi mají možnost získat mezinárodně uznávaný certifikát.

Jsme středisko provádějící výuku a zkoušky ECDL – lze za úplatu získat „řidičák na počítač“.

Autoškola – výuka po vyučování ve škole, za úhradu.

Další vzdělávání

Rekvalifikační studium Elektrikář

Profesní kvalifikace:

 • Montér elektrických instalací
 • Montér elektrických sítí
 • Montér elektrických rozvaděčů
 • Montér slaboproudých zařízení
 • Montér hromosvodů
 • Správce sítí pro malé a střední organizace
 • Správce operačních systémů pro malé a střední organizace

Školení montérů kabelových souborů

Školení práce pod napětím

Vyhláška č. 50/1978 Sb.

V areálu je možno poskytnout ubytování v 2lůžkových pokojích, celodenní stravu, mimoškolní využití.

logo
Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou
tel.: 387 924 211
info@sosehl.cz
www.sosehl.cz
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 513156

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2018/19
Přihl./přij.
2017/18
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Informační technologie
18-20-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 66/29 ČJ, M  ANO ANO
   
Mechanik elektrotechnik
26-41-L/01
Maturitní zkouška
4 roky
60 48/27 ČJ, M  ANO ANO
   
Elektrikář
26-51-H/01
Výuční list
3 roky
25 30/15   ANO ANO
   
Elektrikář – silnoproud
26-51-H/02
Výuční list
3 roky
25 30/17   ANO ANO
   
Elektromechanik pro zařízení a přístroje
26-52-H/01
Výuční list
3 roky
25 12/4   ANO ANO
   
Nástavby:
Provozní elektrotechnika; VYU
26-41-L/52
Maturitní zkouška
2 roky
30 3/3 ČJ, M  ANO ANO
   
Provozní elektrotechnika; Dálková; VYU
26-41-L/52
Maturitní zkouška
3 roky
30 4/0 ČJ, M  ANO ANO
   
Zkrácené studium:
Elektrikář (pro absolventy neelektrických oborů); MAT, VYU
26-51-H/01
Výuční list
1 rok
30 10/10   ANO ANO
   

Doplňkové informace:

DOD: 2. 12. 2017 8:00–13:00 hod., 15.–18. 1. 2018 9:00–17:00 hod. Cena oběda 31 Kč.nahoru

Fotogalerie:

nahoru