Střední škola designu a umění, knižní kultury a ekonomiky Náhorní
Poštovní adresa: U Měšťanských škol 525/1, Kobylisy, 182 00 Praha 8
Ředitel: Ing. Hana Pavelková  Telefon: 284 680 190
Kontakt: Ing. Radka Zahrádková  Telefon: 284 684 180
Email: ssnahorni@ssnahorni.cz
WWW: www.ssnahorni.cz
Zřizovatel: Kraj
Ubytování: 0 Kč/měs
Stravování: 580 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ, NJ
IČ: 61388262
REDIZO: 600170021

Podrobné informace o škole:

Střední škola designu a umění, knižní kultury a ekonomiky Náhorní

Střední škola designu a umění, knižní kultury a ekonomiky Náhorní je státní škola s dlouholetou tradicí. Školné se neplatí.
Zřizovatelem školy je hlavní město Praha.

Nabídku vzdělávání tvoří pět oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou.

  • Knihkupecké a nakladatelské činnosti

Absolventi se v praxi uplatní v odděleních odbytu a propagace nakladatelství, v distribuci a propagaci knižního obchodu, v knihkupectvích, redakcích, knihovnách.

  • Grafický design

Po ukončení studia žáci pracují jako výtvarníci, redaktoři v oblasti komerční marketingové komunikace, např. v reklamních agenturách, grafických studiích, ateliérech, redakcích, PR odděleních firem a institucí, TV studiích.

  • Ekonomika a podnikání

Absolventi se uplatní ve vedoucích obchodních pozicích, ve státní správě, bankovnictví, pojišťovnictví a v samostatné podnikatelské činnosti.

  • Informační služby

Studium oboru informační služby pokrývá dvě oblasti práce s informacemi – formální a obsahovou. Kombinace technických a humanitních předmětů vybavuje žáka komplexními znalostmi s potenciálem širokého uplatnění na trhu práce. Absolventi pracují ve státní správě, v knihovnách, archivech, obchodních organizacích, vědeckých a školních institucích, informačních střediscích apod.

  • Propagace

Nadaní absolventi tříletého oboru vzdělání aranžér si mohou ve škole zvýšit stupeň dosaženého vzdělání v nástavbovém studiu tohoto oboru.

Nabídku vzdělávání doplňuje jeden tříletý obor, ukončený závěrečnou zkouškou.

  • Aranžér

Absolvent může pracovat v sektoru obchodu, reklamních firmách a agenturách, odděleních propagace a výstavnictví.

Ve výuce většiny oborů má škola více než 30letou tradici. Výuka je zajištěna kvalitními, plně aprobovanými a zkušenými pedagogy. Součástí výuky jsou odborné praxe, exkurze, workshopy, zahraniční zájezdy, soutěže. Odbornou praxi a odborný výcvik žáků zajišťují škole, na smluvním základě, střediska praktického vyučování a obchodní firmy s dlouholetou tradicí.

Stravování žáků je zajištěno, mimopražští žáci se mohou ubytovat v domovech mládeže jiných zřizovatelů. Areál školy se nachází v příjemném, klidném a bezpečném prostředí 3 min. od stanice metra Kobylisy.

Škola je členem Asociace středních a vyšších odborných škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými studijními obory.

logo

U Měšť. škol 525/1, Praha 8
tel.: 284 684 180
ssnahorni@ssnahorni.cz
www.ssnahorni.cz
module
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 130001376

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2017/18
Přihl./přij.
2016/17
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Ekonomika a podnikání
63-41-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 24/24 ČJ, M  NE NE
   
Knihkupecké a nakladatelské činnosti
66-43-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 39/30 ČJ, M, VZ  NE NE
   
Informační služby
72-41-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 28/26 ČJ, M  ANO NE
   
Grafický design
82-41-M/05
Maturitní zkouška
4 roky
60 103/60 ČJ, D, TZ, VZ  ANO NE
   
Aranžér
66-52-H/01
Výuční list
3 roky
30 47/30   ANO NE
   
Nástavby:
Propagace; VYU
66-42-L/51
Maturitní zkouška
2 roky
30 33/30 ČJ, M  ANO NE
   

Doplňkové informace:

DOD: 21. 9. 2016 16:00–19:00 hod., 5. 11. 2016 9:00–13:00 hod., 28. 11. 2016 16:00–19:00 hod., 25. 1. 2017 16:00–19:00 hod., 15. 2. 2017 16:00–19:00 hod. a 18. 2. 2017 9:00–13:00 hod. Vzdělávání v mnoha oborech zaměřených na užité umění, propagaci a výstavnictví, aranžování, ekonomiku, obchod a podnikání, knihkupecké a nakladatelské činnosti a informační služby. Škola je státní, studium je zdarma. Příjemné, klidné a bezpečné prostředí blízko stanice metra Kobylisy. Výuku zajišťuje tým plně aprobovaných a zkušených pedagogů.nahoru

Fotogalerie:

nahoru