PB – Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s. r. o.
Poštovní adresa: Nad Rokoskou 111/7, Libeň, 182 00 Praha 8
Ředitel: Mgr. Marie Mikolášová  Telefon: 284 680 880
Kontakt: PhDr. Dana Čapková, PhD.  Telefon: 284 680 880
Email: studijni@pbvos.cz, pbvos@pbvos.cz
WWW: www.pbvos.cz
Druh školy: Obchodní akademie
Zřizovatel: Soukromý
Ubytování: Neuvedeno 
Stravování: Neuvedeno 
Cizí jazyky: AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ
IČ: 45796955
REDIZO: 600006042

Podrobné informace o škole:

PB – Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s. r. o.

PB – Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s. r. o., vznikla již v roce 1992. Nově zrekonstruovaná budova školy včetně nového vybavení se nachází v malebném prostředí Prahy 8. Jejími hlavními partnery jsou ČEDOK, a. s., Česká manažerská asociace, a. s., Eurovia Services, s. r. o., Exim Tours, a. s., UniCredit Leasing Czech Republic, a. s., Czech News Center a. s. a řada dalších renomovaných firem, ve kterých naši žáci vykonávají odbornou praxi.

PB – Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s. r. o. pro život připravila již více než dva tisíce úspěšných absolventů. Je zařazena do rejstříku škol a školských zařízení MŠMT ČR, žáci a studenti mají veškeré výhody jako studující ve státních školách.

Obor vzdělání: Obchodní akademie 63-41-M/02, čtyřleté denní vzdělání zakončené maturitní zkouškou. Vzdělávání probíhá podle školního vzdělávacího programu Obchodní akademie Rokoska. Obor vzdělání OA je určen absolventům 9. tříd ZŠ. V následujícím roce otvíráme třídy OA s možností volby zaměření: Cestovní ruch, Žurnalistika a nová média či Management sportu. Sportovně talentované mládeži nabízíme individuální přístup.

Termín podání přihlášek: do 1. 3. 2018 na adresu školy.

Přijímací řízení: v souladu s novelou školského zákona se budou konat jednotné přijímací zkoušky.

Možnosti uplatnění maturantů: naši absolventi dostávají již v závěru svého studia řadu nabídek pracovního uplatnění nejen z firem, kde vykonávají praxi, ale i z řady dalších institucí. Svou kvalifikaci si mohou dále rozšířit studiem na naší vyšší odborné škole, která nabízí pět vzdělávacích programů v denní i kombinované formě vzdělávání: Aplikaci výpočetní techniky, Finanční poradenství, Cestovní ruch, Personální řízení a Žurnalistika a nová média. Zkráceným studiem v bakalářském programu VŠ lze získat vysokoškolský titul Bc. a Ing.

Dny otevřených dveří: 9. 11. 2017 celý den do 16.00 hod., 13. 12. 2017 17.00–19.00 hod., 24. 1. 2018 17.00–19.00 hod., 16. 5. 2018 14.00–16.00 hod. a 6. 6. 2018 14.00–16.00 hod. Dále dle individuální domluvy.

logo
Nad Rokoskou 111/7, Praha 8
tel.: 284 680 880, 725 196 038
pbvos@pbvos.cz
www.pbvos.cz
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 45796955

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2018/19
Přihl./přij.
2017/18
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Obchodní akademie
63-41-M/02
Maturitní zkouška
4 roky
30 17/17 ČJ, M  ANO ANO
Školné: 22500 Kč Doporučený prospěch: 2,5

Doplňkové informace:

DOD: 9. 11. 2017 celý den do 16:00 hod., 13. 12. 2017 od 17:00 do 19:00 hod., 24. 1. 2018 od 17:00 do 19:00 hod., 16. 5. 2018 od 14:00 do 16:00 hod. a 6. 6. 2018 od 14:00 do 16:00 hod. PB – Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s. r. o., vznikla již v roce 1992. Tato škola pro život připravila již více než dva tisíce úspěšných absolventů. Je zařazena do rejstříku škol a školských zařízení MŠMT ČR, žáci a studenti mají veškeré výhody jako studující ve státních školách. Hlavními partnery školy jsou Čedok a. s., Exim Tours, a. s., VŠLG o. p. s., HC Sparta Praha a. s., Czech News Center a. s., Česká manažerská asociace a řada dalších renomovaných firem, ve kterých naši žáci a studenti vykonávají odbornou praxi. K přijímacímu řízení – do průměru 2,5 se nepočítá známka z chování.nahoru

Fotogalerie:

nahoru