Střední škola a Mateřská škola, o. p. s.
Poštovní adresa: Jarošova 494/23, Předměstí, 412 01 Litoměřice
Ředitel: Mgr. Ladislav Šrejbr  Telefon: 416 731 920
Kontakt: Lucie Brandnerová  Telefon: 416 735 560
Email: info@ssamsltm.cz
WWW: www.ssamsltm.cz
Zřizovatel: Soukromý
Ubytování: 800 Kč/měs
Stravování: 1500 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ, NJ
IČ: 25040456
REDIZO: 600010805

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Střední škola a Mateřská škola, o. p. s.

Naše škola je nejstarší soukromou školou na Litoměřicku. Naši studenti si postupně mohli vybrat studium z 26 akreditovaných studijních oborů (s výučním listem i maturitní zkouškou). Můžeme se pochlubit více jak třemi tisíci úspěšných absolventů. Stejně tak spokojenými zákazníky školního kadeřnictví, truhlárny, aranžérských, kosmetických, fotografických a grafických služeb.

Naše škola nabízí jedinečné, moderně vybavené studijní prostředí, včetně vlastní školní jídelny a možnosti ubytování pro studenty. Od 1. 9. 2013 je rozšířena nabídka o předškolní vzdělávání v mateřské škole.

Od samého počátku měla škola jasné priority – individuální přístup k žákům a být školou „rodinného typu“. Poskytujeme větší prostor talentům. Neustále modernizujeme IT vybavení. Zapojujeme se do různých vzdělávacích projektů a otevřeli jsme studentům svět Fotografie v našem novém fotografickém ateliéru s profesionálním vybavením. Třídy jsou málo početné, maximálně do dvaceti žáků. Tím je zajištěn již zmíněný individuální přístup k žákům a přátelská atmosféra v třídních kolektivech i na celé škole. Škola má stabilní místo mezi ostatními školami v regionu. Sama skutečnost, že dostáváme dlouhodobě přednost při výběru i před školami, kde se školné neplatí, svědčí o dobré úrovni. Obory se dynamicky vyvíjejí dle současné poptávky na trhu.

Nabízíme v denním studiu čtyřleté obory s maturitní zkouškou, dvouleté denní nástavbové maturitní studium pro vyučené, tříleté denní studium v oborech vzdělávání s výučním listem a dálkové studium v maturitních oborech ekonomika a podnikání a v podnikání (nástavbové studium). Pro všechny obory vzdělávání nabízíme zkoušky z jednotlivých předmětů.

Dále nabízíme pro všechny obory vzdělávání zkrácené denní studium. Maturanti mohou za jeden až dva roky získat další maturitu nebo výuční list. Vyučení mohou za jeden až dva roky získat další výuční list, případně za dva roky maturitu v nástavbovém studiu.

Ve čtyřletém dálkovém studiu ekonomika a podnikání lze zvolit zaměření daňové a finanční poradenství nebo pohřebnictví. Obor vzdělávání zaměřený na pohřebnictví může být specializován na provozování pohřební služby, provozování krematorií, balzamace nebo konzervace zesnulých. Délka dálkového studia je stejná jako v denním studiu. Obor Podnikání je v dálkové formě studia tříletý.

Naše škola je pilotní školou projektu UNIV (podle standardů národní soustavy kvalifikací uznáváme obory kadeřník, truhlář a stavitel podzemní hrobky), členem Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska, členem Centra uznávání a celoživotního učení Ústeckého kraje (místní centrum).

Škola je v současnosti zapojena do několika evropských projektů, které výrazně napomáhají ke zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu a materiálního zabezpečení moderní výuky. Mezi poslední projekty patří například projekt nesoucí název Čerstvý vítr z hor, zaměřený na badatelsky orientovanou výuku, dále projekt IKAP-B, v rámci kterého bude dovybavena truhlářská provozovna o nové stroje.

Naším mottem pro další existenci školy je Otisk originality. S tímto mottem byl otevřen nový obor Grafický design obalů. Naši studenti získají komplexní vzdělání v oblasti výtvarné, digitální kultury a v oblasti packagingu. Budou schopni řešit zadané úkoly profesionálně s využitím nejmodernějších technologií v oboru. Škola v tomto směru stále rozšiřuje technické zázemí, ve školním roce 2017/2018 byl zakoupen velkoformátový řezací plotr. Byla navázána spolupráce s potenciálními místními i zahraničními zaměstnavateli studentů, jako např. THIMM the highpack group, Obalová asociace SYBA, německá společnost Heidelberg a Společnost Fiala a Šebek. V rámci tohoto oboru jsou organizovány odborné přednášky na půdě naší školy a mimo jiné pro studenty velice atraktivní exkurze.

Škola poskytuje prospěchové i sociální stipendium a vlastní motivační program. Pro kompletní informace o škole navštivte naše stránky.

logo
Jarošova 494/23, Litoměřice
tel.: 416 731 920
info@ssamsltm.cz
www.ssamsltm.cz
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 108043738

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2019/20
Přihl./přij.
2018/19
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Nábytkářská a dřevařská výroba (Nábytkář)
33-42-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
15 11/11 ČJ, M  ANO NE
Školné: 8000 Kč Doporučený prospěch: 2
Ekonomika a podnikání (Finanční a daňový specialista)
63-41-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
20 15/13 ČJ, M  ANO NE
Školné: 8000 Kč Doporučený prospěch: 2
Ekonomika a podnikání (Pohřebnictví)
63-41-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
20 5/5 ČJ, M  ANO NE
Školné: 15000 Kč Doporučený prospěch: 2
Grafický design
82-41-M/05
Maturitní zkouška
4 roky
30 20/20 TZ  NE NE
Školné: 12000 Kč Doporučený prospěch: 2
Grafický design (Grafický design obalů)
82-41-M/05
Maturitní zkouška
4 roky
30 20/20 TZ  NE NE
Školné: 12000 Kč Doporučený prospěch: 2
Kosmetické služby
69-41-L/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 10/10 ČJ, M  ANO NE
Školné: 8000 Kč Doporučený prospěch: 2
Truhlář
33-56-H/01
Výuční list
3 roky
24 20/20   ANO NE
Školné: 0 Kč Doporučený prospěch: 2,5
Aranžér
66-52-H/01
Výuční list
3 roky
15 13/12   ANO NE
Školné: 8000 Kč Doporučený prospěch: 2,5
Kadeřník
69-51-H/01
Výuční list
3 roky
40 17/17   ANO NE
Školné: 8000 Kč Doporučený prospěch: 2,5
Dálkové studium:
Ekonomika a podnikání (Finanční a daňový specialista); Dálková; DZŠ
63-41-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
15 17/14 ČJ, M  ANO NE
Školné: 8000 Kč Doporučený prospěch: 2
Ekonomika a podnikání (Pohřebnictví); Dálková; DZŠ
63-41-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
20 3/3 ČJ, M  ANO NE
Školné: 15000 Kč Doporučený prospěch: 2
Nástavby:
Podnikání; VYU
64-41-L/51
Maturitní zkouška
2 roky
20 17/15 ČJ, M  ANO NE
Školné: 8000 Kč Doporučený prospěch: 2
Podnikání; Dálková; VYU
64-41-L/51
Maturitní zkouška
3 roky
20 15/13 ČJ, M  ANO NE
Školné: 8000 Kč Doporučený prospěch: 2
Propagace; VYU
66-42-L/51
Maturitní zkouška
2 roky
15 9/7 ČJ, M  ANO NE
Školné: 8000 Kč Doporučený prospěch: 2

Doplňkové informace:

DOD: 8. 11. 2018, 8. 1. 2019 a 12. 2. 2019.nahoru