Městské gymnázium a Základní škola Jirkov
Poštovní adresa: Krušnohorská 1675, 431 11 Jirkov
Ředitel: Mgr. Martin Reihs  Telefon: 722 909 119
Kontakt: Mgr. Lenka Payerová  Telefon: 474 651 367
Email: info@gympljirkov.cz
WWW: www.gympljirkov.cz
Druh školy: Gymnázium, Gymnázium
Zřizovatel: Obec
Ubytování: Neuvedeno 
Stravování: 500 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ
IČ: 00830232
REDIZO: 600077594

Podrobné informace o škole:

Městské gymnázium a Základní škola Jirkov

Nově vzniklá škola chce založit a dále rozvíjet tradici kvalitní střední školy v Jirkově.

Vzhledem k orientaci základní školy, jejíž součástí gymnázium je, bychom rádi preferovali zaměření na sportovně nadané žáky.

Spolupracujeme s Volejbalovým klubem Ervěnice a s Fotbalovým klubem VČSA Ervěnice, ale snažíme se a podporujeme i ostatní sporty a sportovce.

Škola disponuje kvalitním pedagogickým sborem, který klade důraz na moderní prvky ve výuce a současně dbá na kvalitu výstupů vzdělávání žáků školy.

Škola nabízí moderní metody výuky s využitím nových informačních technologií, jako je například využití tabletů pro žáky školy, metody e-learningu při podpoře sportovně nadaných jedinců. Velký důraz je kladen na využití poznatků v praxi, například zahraničními stážemi, případně aktivitami spojenými s realizací projektů i s využitím dotací EU.

Gymnázium je, jako odloučené pracoviště Základní školy Jirkov, Krušnohorská 1675, umístěno samostatně v budově v Mostecké ulici.

 • Obor 79-41-K/41 Gymnázium
 • denní studium nabízí:
 • kvalifikovaný pedagogický sbor
 • podporu sportovně nadaných žáků
 • moderní formy výuky s využitím IT
 • dlouholetou mezinárodní spolupráci
 • jazykové kurzy v zahraničí
 • kulturní akce
 • stravování ve školní jídelně
 • motivační aktivity
 • Obor 79-41-K/41 Gymnázium
 • dálkové studium nabízí:
 • možnost studovat maturitní obor při zaměstnání
 • moderní formy výuky s využitím IT
logo
Krušnohorská 1675, Jirkov
tel.: 474 651 367
info@gympljirkov.cz
www.gympljirkov.cz
module
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 40230457

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2017/18
Přihl./přij.
2016/17
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Gymnázium
79-41-K/41
Maturitní zkouška
4 roky
30 -/14 ČJ, M  NE ANO
   
Dálkové studium:
Gymnázium; Dálková; DZŠ
79-41-K/41
Maturitní zkouška
4 roky
20      NE ANO
Školné: 6000 Kč  

Doplňkové informace:

DOD: 23. 11. 2016, 25. 1. 2017 a 22. 2. 2017 14:00–17:00 hod. Stravování – cena za oběd 25 Kč. Podmínka pro přijetí bez ohledu na výsledky přijímacích zkoušek – vyznamenání, tedy průměr do 1,5 bez hodnocení 3. Úspěšnost uchazečů na VŠ je cca 90 %.nahoru

Fotogalerie:

nahoru