Poštovní adresa: Zápská 302, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Ředitel: Ing. Michal Ornst  Telefon: 326 904 316
Kontakt: Ing. Miloš Dušenka  Telefon: 606 095 431
Email: szesbranlab@volny.cz
WWW: www.szesbrandys.cz
Zřizovatel: Kraj
Ubytování: Neuvedeno 
Stravování: 704 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ, NJ
IČ: 61388947
REDIZO: 600007731

nápověda

Obory a zaměření:

IZO 108003981

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2016/17
Přihl./přij.
2015/16
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Ekologie a životní prostředí
16-01-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 18/18   ANO NE
   
Agropodnikání
41-41-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 30/30   ANO NE
   

Doplňkové informace:

DOD: zveřejněny na webových stránkách školy. Stravování – obědy v jídelně školy, cena za oběd 32 Kč. Agropodnikání – obor je rozšířen o podobor Chov koní a jezdectví, možnost ustájení vlastních koní. Podmínky přijetí – kritéria přijímacího řízení budou stanovena podle aktuálně platných právních předpisů nejpozději do 31. 1. 2016. Pro aktuální informace sledujte webové stránky školy.nahoru