Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
Poštovní adresa: Školní 664, 277 11 Neratovice
Ředitel: Ing. Marcela Hrejsová  Telefon: 315 663 115
Kontakt: Šárka Langmajerová  Telefon: 315 663 564
Email: mhrejsova@sosasou.cz
WWW: www.sosasouneratovice.cz
Druh školy: Hotelová škola, Střední odborná škola, Střední odborné učiliště
Zřizovatel: Kraj
Ubytování: 1500 Kč/měs
Stravování: 1300 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ, FJ, NJ, RJ
IČ: 68383495
REDIZO: 610450620

Podrobné informace o škole:

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Neratovice

zřizovatelem je Středočeský kraj

SOŠ a SOU Neratovice vychovává a vzdělává žáky v oborech vzdělání strojírenského, stavebního, službového a ekonomického zaměření. Pro výuku a ubytování žáků využívá dva objekty v Neratovicích, dále pro odborný výcvik 5 odloučených pracovišť a zhruba 120 smluvních pracovišť pro různé obory vzdělání.

Největší součástí školy je objekt v ulici Spojovací, ve kterém probíhá jak teoretická výuka všech tříletých oborů vzdělání, tak odborný výcvik 1. ročníku oborů vzdělání karosář, instalatér, mechanik opravář motorových vozidel, zedník, obráběč kovů.

Níže uvedené obory vzdělání jsou určeny pro žáky ZŠ, kteří mají možnost získat v tříletých oborech vzdělání výuční list, ve čtyřletých oborech vzdělání maturitní vysvědčení.

Při přijímání žáků se přihlíží ke studijním výsledkům na ZŠ, na veškeré obory vzdělání se přijímací zkoušky nekonají.

PRO ABSOLVENTY ZŠ NABÍZÍME:

 • 23-55-H/02 Karosář

studium denní, délka studia: 3 r. Cílem oboru je zvládnutí ručního tváření a spojování plechů, provádění základních nátěrů plechů a částí karoserií. K nezbytným dovednostem patří svařování plamenem či el. obloukem v ochranné atmosféře. Součástí oboru je získání řidičského oprávnění sk. B.

 • 23-56-H/01 Obráběč kovů

studium denní, délka studia: 3 r. Cílem vzdělávání je příprava pracovníků na zpracování kovových polotovarů menších průřezů i nekovových materiálů. Příprava na vykonávání specifických činností, které se vyskytují při výrobě a renovaci strojních součástí.

 • 39-41-H/01 Malíř a lakýrník

studium denní, délka studia: 3 r. Cílem vzdělávání je připravit pracoviště a podle předepsaného technologického postupu zvolit materiál, rozměřit a předkreslit příslušný motiv nebo text. Určit vhodný technologický postup, umět zpracovat podklady pro stanovení ceny práce včetně spotřeby materiálu.

 • 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

studium denní, délka studia: 3 r. Cílem oboru je zvládnout provádění oprav silničních motorových vozidel a jejich funkčních celků, obsluha základních diagnostických zařízení pro kontrolu technického stavu vozidel a jejich částí. Součástí oboru je získání řidičského oprávnění sk. B a C.

 • 36-52-H/01 Instalatér

studium denní, délka studia: 3 r. Cílem vzdělávání je příprava na samostatné vykonávání instalatérských prací, což je montáž, údržba vnitřních rozvodů vody, kanalizace, topení, plynu v objektech občanské, případně průmyslové výstavby. Součástí oboru je získání svářečského průkazu pro svařování plamenem.

 • 36-67-H/01 Zedník

studium denní, délka studia: 3 r. Cílem oboru je získání znalostí o používaných materiálech a stavebních technologiích. Absolvent umí vyzdívat, osazovat stavební prefabrikáty, provádět omítky, jednoduché izolatérské, betonářské, železářské, kladečské a obkladačské práce. Žák ovládá dokončovací práce na stavbách.

 • 65-51-H/01 Kuchař-číšník

studium denní, délka studia: 3 r. Cílem vzdělávání je poskytnout základní poznatky z celé oblasti společného stravování s převažující orientací na pohostinství, resp. úsek technologie přípravy jídel, úsek obsluhy. Těžiště je v osvojování odpovídajících profesních dovedností a návyků, nutných pro různorodé provozní jednotky. Možnost absolvování barmanského kurzu.

 • 66-53-H/01 Operátor skladování

studium denní, délka studia: 3 r. Cílem vzdělávání je poskytnout žákům určité množství všeobecných i odborných poznatků a dovedností potřebných pro jejich uplatnění v různých typech velkoskladů. Absolventi se uplatní v logistických centrech.

 • 66-51-H/01 Prodavač

studium denní, délka studia: 3 r. Cílem vzdělávání je orientovat vědomosti a dovednosti žáků na celou oblast obchodu a připravit je na povolání prodavač tak, aby po absolutoriu mohli samostatně a odpovědně pracovat ve všech typech obchodních jednotek.

 • 69-51-H/01 Kadeřník

studium denní, délka studia: 3 r. Cílem oboru je příprava pracovníků schopných poskytovat kvalifikované a kvalitní kadeřnické služby, poskytovat odborné poradenství v oboru vlasové kosmetiky.

 • 23-45-M/01 Dopravní prostředky

studium denní, délka studia: 4 r. Obor vychovává pracovníky do středně technických pozic, zabývá se konstrukcí, provozem, údržbou a diagnostikou motorových vozidel. Věnuje se především silniční dopravě.

 • 65-41-L/01 Gastronomie

studium denní, délka studia: 4 r. Záměrem vzdělávacího programu je příprava odborných pracovníků pro oblast společného stravování. Absolventi budou schopni vykonávat odborné gastronomické činnosti (provozní, marketingové, obchodně podnikatelské nebo řídicí) ve stravovacích zařízeních.

 • 65-42-M/01 Hotelnictví

studium denní, délka studia: 4 r. Obor je zaměřen na řízení stravovacích provozů a ubytovacích služeb, absolventi budou zajišťovat gastronomické akce, informační služby i práce na recepcích.

 • 66-41-L/01 Obchodník

studium denní, délka studia: 4 r. Cílem vzdělávacího programu je příprava odborných pracovníků pro oblast činností v obchodním provozu, popř. okruhu technickohospodářských funkcí provozního charakteru. Absolventi najdou uplatnění ve všech druzích obchodních institucí, obchodních společností apod.

 • 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

studium denní, délka studia: 4 r. Tento obor je zaměřen na přípravu zaměstnanců pro výkon správních činností v různých orgánech a institucích státní správy, pro administrativní činnosti v oblasti advokacie, notářství a soudnictví.

Škola realizuje nástavbové studium denní v oborech 23-43-L/51 Provozní technika (2 roky), 65-41-L/51 Gastronomie (2 roky), 66-41-L/51 Obchodník (2 roky). Dále pak nástavbové studium v dálkové formě 64-41-L/51 Podnikání (3 roky) a 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost (5 let).

logo
Ing. Marcela HREJSOVÁ, ředitelka
Školní 664, 277 11 Neratovice
tel.: 315 663 115
mobil: 728 899 202
e-mail: mhrejsova@sosasou.cz
www.sosasouneratovice.cz
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 110450639

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2014/15
Přihl./přij.
2013/14
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Dopravní prostředky
23-45-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
24 10/8   ANO ANO
  Doporučený prospěch: 2
Hotelnictví
65-42-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
24 13/5   ANO ANO
  Doporučený prospěch: 2
Veřejnosprávní činnost
68-43-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 35/9   NE ANO
  Doporučený prospěch: 2
Gastronomie
65-41-L/01
Maturitní zkouška
4 roky
24 8/4   ANO ANO
  Doporučený prospěch: 2
Obchodník
66-41-L/01
Maturitní zkouška
4 roky
24 1/0   ANO ANO
  Doporučený prospěch: 2
Karosář
23-55-H/02
Výuční list
3 roky
24 15/4   ANO ANO
  Doporučený prospěch: 3
Obráběč kovů
23-56-H/01
Výuční list
3 roky
12 0/0   ANO ANO
  Doporučený prospěch: 3
Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik)
23-68-H/01
Výuční list
3 roky
24 36/22   ANO ANO
  Doporučený prospěch: 2,5
Instalatér
36-52-H/01
Výuční list
3 roky
24 17/6   ANO ANO
  Doporučený prospěch: 3
Zedník
36-67-H/01
Výuční list
3 roky
24 10/6   ANO ANO
  Doporučený prospěch: 3,5
Malíř a lakýrník
39-41-H/01
Výuční list
3 roky
12 0/0   ANO ANO
  Doporučený prospěch: 3
Kuchař-číšník
65-51-H/01
Výuční list
3 roky
30 57/21   ANO ANO
  Doporučený prospěch: 3
Prodavač
66-51-H/01
Výuční list
3 roky
15 12/4   ANO ANO
  Doporučený prospěch: 3,5
Operátor skladování
66-53-H/01
Výuční list
3 roky
15 14/4   ANO ANO
  Doporučený prospěch: 3,5
Kadeřník
69-51-H/01
Výuční list
3 roky
60 66/48   ANO ANO
  Doporučený prospěch: 2,5
Dálkové studium:
Veřejnosprávní činnost; Dálková; DZŠ
68-43-M/01
Maturitní zkouška
5 let
24 6/0   NE ANO
  Doporučený prospěch: 2,5
Nástavby:
Provozní technika; VYU
23-43-L/51
Maturitní zkouška
2 roky
24 10/0   NE ANO
  Doporučený prospěch: 2
Podnikání; Dálková; VYU
64-41-L/51
Maturitní zkouška
3 roky
30 29/29   NE ANO
  Doporučený prospěch: 2
Gastronomie; VYU
65-41-L/51
Maturitní zkouška
2 roky
15 0/0   ANO ANO
  Doporučený prospěch: 2
Obchodník; VYU
66-41-L/51
Maturitní zkouška
2 roky
15 0/0   ANO ANO
  Doporučený prospěch: 2

Doplňkové informace:

DOD: 29. a 30. 11. 2013. Střední odborná škola a Štřdní odborné učiliště je krajská škola s právní subjektivitou. Podmínkou pro přijetí je ukončená povinná školní docházka a doložení lékařského potvrzení pro výkon povolání, slušný průměrný prospěch z 8. ročníku a z 1. pololetí 9. ročníku ZŠ. Žáci oborů službového charakteru musí předložit při nástupu do školy zdravotní průkaz. Na obory se přijímací zkoušky nekonají.nahoru

Fotogalerie:

nahoru