Metropolitní univerzita Praha, o. p. s.
Poštovní adresa: Dubečská 900/10, 100 00 Praha 10
Telefon: 274 815 044, 274 821 235
Email: info@mup.cz
WWW: www.mup.cz
Zřizovatel: Soukromý
Bezbariérový přístup: ano
IČ: 26482789

Podrobné informace o škole:

Metropolitní univerzita Praha, o. p. s.

Metropolitní univerzita Praha (MUP), vznikla v roce 2001 a v dnešní době má 5 000 studentů. Univerzita nabízí kompletní vysokoškolské studium na bakalářském, magisterském a doktorském stupni a své studijní obory vyučuje jak ve svém sídle v Praze, tak v univerzitních střediscích v Plzni, Liberci a Hradci Králové.

Studijní obory

Metropolitní univerzita Praha nabízí obory jak v prezenční, tak kombinované formě studia. V bakalářském cyklu nabízí škola tyto obory: Bezpečnost a technologie komunikace, Mezinárodní obchod, Mezinárodní vztahy a evropská studia, Anglofonní studia, Veřejná správa, Mediální studia, Průmyslové vlastnictví, Humanitní studia a anglicky vyučované obory International Relations and European Studies, International Business či Anglophone Studies. Absolventům bakalářského studia nabízí Metropolitní univerzita navazující magisterské obory, jako jsou Asijská studia a mezinárodní vztahy, Anglofonní studia, Mezinárodní vztahy a evropská studia, Evropská studia a veřejná správa, Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví, Regionální studia a mezinárodní obchod, Politologie či Mediální studia. V angličtině pak MUP nabízí tyto obory: Conflict and Security (ve spolupráci s Aston University, VB), Regional Studies and International Business, International Relations and European Studies, Asian Studies and International Relations, Anglophone Studies. V doktorském stupni mohou studenti studovat obor Mezinárodní vztahy a evropská studia jak v češtině, tak i v angličtině, dále obor Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví a nově i obor Politologie nebo Mediální studia.

Jazykové kurzy pro veřejnost

Univerzita nabízí také jednoletý přípravný kurz na Cambridge Exams či přípravný rok českého jazyka pro cizince a přípravný rok anglického jazyka.

Zahraniční spolupráce

Metropolitní univerzita Praha spolupracuje s více než 150 partnerskými univerzitami nejen v Evropě, ale také v USA, Kanadě, Tchai-wanu a Rusku.

Studium pro studenty s tělesným postižením

MUP je od roku 2003 „Školou bez bariér“. Studenti s pohybovým postižením dostávají stipendium ve výši školného a studují v bezbariérových budovách.

Uplatnění absolventů

Absolventi oborů vyučovaných na Metropolitní univerzitě Praha se uplatňují ve veřejné správě na obecních i krajských úřadech, ministerstvech a dalších ústředních orgánech státní správy, dále pak v mezinárodních organizacích, diplomatických službách, v neziskovém sektoru, ve školství, v médiích a v oblasti tuzemského a zahraničního podnikání.

logo module
nahoru
nápověda

Vyučované jazyky:

Vyučované jazyky Typ kurzu Možnosti ukončení studia Roční školné
Angličtina       

Doplňkové informace:

Vyučované jazyky: francouzština, němčina, španělština, ruština, čeština, portugalština, čínština, japonština, indonéština, korejština, vietnamština. Přípravné kurzy na Cambridge Exams: PET, FCE, CAE, CPE.nahoru