Jazyková škola s právem SJZ Olomouc
Poštovní adresa: Pöttingova 624/2, 779 00 Olomouc
Telefon: 585 704 151
Email: faltynkova@epol.cz
WWW: www.epol.cz
Zřizovatel: Kraj
Bezbariérový přístup: ano
IČ: 00601713

Podrobné informace o škole:

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc

Škola působí ve vzdělávání zdravotnických pracovníků od roku 1948, poskytuje úplné střední a vyšší odborné vzdělání a patří dnes k největším zdravotnickým školám v České republice. V současné době je nedílnou součástí školy také Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky.

Obory vzdělání VOŠz

  • Diplomovaná všeobecná sestra (denní forma studia)
  • Diplomovaný zdravotnický záchranář (denní forma studia)
  • Diplomovaná dětská sestra (denní forma studia)
  • Diplomovaný zubní technik (denní forma studia)

Vyšší odborné studium je tříleté, uzavřené absolutoriem a obhajobou absolventské práce. Absolventi získávají titul Diplomovaný specialista – DiS.

Absolventi oboru diplomovaná všeobecná sestra, diplomovaný zdravotnický záchranář a diplomovaná dětská sestra nachází uplatnění jako odborný zdravotnický personál pracující bez odborného dohledu. Odborná praxe studentů je zajišťována ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociální a komunitní péče.

Absolventi oboru diplomovaný zubní technik nachází uplatnění na stomatologických pracovištích nemocnic, klinik a soukromých zubních laboratořích. Dále se mohou uplatnit ve výzkumu, výrobě a propagaci protetických materiálů odborných firem.

Jazyková škola

  • Denní pomaturitní studium (angličtina, kombinace angličtina-němčina)
  • Jazykové vzdělávací kurzy (v jazyce anglickém, německém, francouzském, ruském, italském, španělském i českém – pro cizince)

Denní pomaturitní studium nabízí intenzivní vzdělávání v cizím jazyce (20 hodin týdně) a zachová posluchači status studenta. Kromě kurzů pro veřejnost nabízí jazyková škola kurzy pro žáky základních škol a nižších stupňů gymnázií s označením „teen“, kurzy pro posluchače zralého věku a přípravné kurzy k mezinárodním zkouškám i státním jazykovým zkouškám. Přijímací zkoušky se do kurzů jazykové školy nekonají. Úroveň jednotlivých posluchačů, pro doporučení vhodného kurzu, je stanovena na základě vstupního rozřazovacího testu a pohovoru. Posluchači mají možnost absolvovat ukázkovou hodinu zdarma. V průběhu školního roku je možný přestup v rámci jednotlivých kurzů.

Škola umožňuje studentům VOŠz i JŠ ubytování na domově mládeže a celodenní stravování ve školní jídelně. Studentům je nabízena řada možností ke zvýšení odborné kvalifikace i využití volného času, např. masérský kurz, kroužek první pomoci, jazykové kurzy, sportovní kroužky, autoškola, dobrovolnictví. Studenti také zajišťují zdravotní dozor na řadě kulturních i sportovních akcí.

logo
Pöttingova 624/2, Olomouc
tel.: 585 704 111, 585 704 114
sekretariat@epol.cz
www.epol.cz
nahoru
nápověda

Vyučované jazyky:

Vyučované jazyky Typ kurzu Možnosti ukončení studia Roční školné
Angličtina + Němčina  JK     
Angličtina  JK     

Fotogalerie:

nahoru