Evropská informační síť pro mladé lidi
Do Evropy na zkušenou?
Obraťte se na Eurodesk!
Informace o práci, studiu a dobrovolnictví v zahraničí
www.eurodesk.cz 
Komise J. W. Fulbrighta
poradenství ke studiu v USA

Dům zahraniční spolupráce

CEEPUS
středoevropský výměnných program