Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - Zdravotně sociální fakulta
J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice E-mail: polenova@zsf.jcu.cz
Tel.: 389 037 734-739 Web: www.zsf.jcu.cz
Název kurzu Termín Cena
Biologie člověka a genetika 10. 3. 2018 1 000 Kč *
Filozofie, etika a sociologie 17. 3. 2018 1 000 Kč *
Právo, ekonomika a psychologie 24. 3. 2018 1 000 Kč *
Zdravotně sociální problematika 7. 4. 2018 1 000 Kč *
Chemie 14. 4. 2018 1 000 Kč *
Fyzika 22. 4. 2018 1 000 Kč *
* přibližná cena za jeden blok Podrobné informace
Mendelova univerzita v Brně - Lesnická a dřevařská fakulta
Zemědělská 810/3, Černá Pole, 613 00 Brno E-mail:certekov@mendelu.cz
Tel.: 545 134 006 Web: www.ldf.mendelu.cz
Název kurzu Termín Cena
Přípravný kurz z fyziky květen 2018 600 Kč
Přípravný kurz z matematiky květen 2018 650 Kč
Podrobné informace

Vysoké učení technické v Brně - Fakulta stavební
Veveří 331/95, Veveří, 602 00 Brno E-mail: 2981@fce.vutbr.cz
Tel.: 541 149 912 Web: www.fce.vutbr.cz

Název kurzu Termín Cena
Jarní přípravný kurz z matematiky březen-duben 2018 *
Jarní přípravný kurz z deskriptivní geometrie březen-duben 2018 *
Jarní přípravný kurz z fyziky březen-duben 2018 **
Letní technická škola srpen-září 2018 **
Přípravný kurz na talentové zkoušky pro studijní program Architektura pozemních staveb zimní semestr 2017/2018 ***
* Informace na ústavu, tel. 541 147 601 / ** Informace na ústavu, tel. 541 147 651 / *** Informace na ústavu, tel. 541 147 475 Podrobné informace