Chcete si zlepšit cizí řeči, poznat nové země, kultury, lidi a získat nové zkušenosti? Pobyt v zahraničí Vám pomůže zdokonalit vaše jazykové znalosti, a tím vás lépe připraví na maturitní zkoušku z jazyka, zlepší šance při přijetí na vysokou školu a nebo také usnadní příští studijní či pracovní pobyt v cizině! Chcete-li se nerušeně věnovat studiu jazyka, vyjeďte na pár týdnů do zahraničí na jazykové kurzy. Láká vás získat mezinárodně uznávaný titul nebo si jen vyzkoušet studium mimo ČR? Přihlaste se na vysokou školu v zahraničí. Potřebujete-li si na své studium také přivydělat, můžete zvolit některý z řady pracovních programů. Možností je mnoho a liší se země od země...

Práce a studium na vysoké škole

Evropa

Chcete-li studovat v některém z členských států Evropské unie, máte v tomto ohledu rovnocenné postavení jako uchazeči z domácích zemí. Při přijímacím řízení však musíte navíc prokázat své jazykové znalosti. Připravte se také na to, že na většině škol se platí nemalé školné. V Anglii se roční školné na univerzitě pohybuje od 1200 do 3000 liber, u MBA je to i více. Počítejte také s vyokými životními náklady..... více zde

USA

Půl miliónu studentů z celého světa studuje na některé z více než 3800 amerických vysokých škol. Mezi nimi je také téměř 1000 studentů z České republiky. Jsou to právě americké univerzity, které se umisťují na předních příčkách světových žebříčků univerzit. Způsob vedení studia, který klade důraz na celoroční aktivní práci a rozvíjí kritické myšlení studentů, je velmi intenzivní a efektivní..... více zde

Austrálie

Věděli jste, že 85 % Austrálie tvoří poušť a že 95 % populace žije na pouhých 15ti procentech země? A přesto je tam stále dost místa pro mezinárodní studenty, kterých ročně do Austrálie zavítá přes 180 000 z toho okolo 1800 Čechů a Slováků.... více zde

Nový Zéland

Nový Zéland je malá, ale vyspělá země s převahou západní kultury. Vzdělávací systém má vysokou úroveň, kvalifikace zde získaná je mezinárodně uznávaná. Novozélandská angličtina je dobře srozumitelná, i když se používá hodně maorských výrazů..... více zde

Jazykové kurzy v zahraničí

Co se týče lokalit, nabídka je opravdu pestrá. Angličtinu nemusíte nutně studovat v Anglii nebo USA. Nabízí se také Austrálie, Kanada, Irsko, Nový Zéland nebo také Jižní Afrika, Barbados či slunná Malta..... více zde

Rady na závěr

Výčet destinací samozřejmě není zdaleka vyčerpávající. Například do Kanady je možné vycestovat s programem Live-in Caregiver (zaměstnání v rodinách) nebo také na základě dohody o dočasných pracovních pobytech mládeže, které umožní maximálně roční pracovní pobyt.
V každém případě začněte tím, že si seženete všechny dostupné informace k zemi, kam vyrazíte, o studiu, vysoké škole a zvycích. Čím lépe se připravíte, tím pro vás bude snazší aklimatizovat se. Existuje řada institucí a také internetových serverů, které vám při shromažďování informací pomohou.
Důsledně zvažte, zda chcete pouze zlepšit znalost cizích řečí nebo poznat konkrétní zemi blíže, zda si chcete svůj pobyt úplně či alespoň částečně uhradit prací v zahraničí. Při výběru pobytů Au-pair či Camp counselor zvažte také svůj vztah k dětem a ochotu věnovat jim většinu svého času...

A začněte se připravovat včas! Především pokud chcete studovat na zahraniční vysoké škole, ale také jestliže se chcete zúčastnit některého z pracovních programů, začněte s přípravou minimálně rok předem!

Zvažte všechny náklady, které budou s pobytem spojeny. Mimo školného, ubytování a letenky je třeba počítat také s náklady na vízum a pojištění!

Evropská informační síť pro mladé lidi
Do Evropy na zkušenou?
Obraťte se na Eurodesk!
Informace o práci, studiu a dobrovolnictví v zahraničí
www.eurodesk.cz 
Komise J. W. Fulbrighta
poradenství ke studiu v USA

Dům zahraniční spolupráce

CEEPUS
středoevropský výměnných program