Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace

Nástavbové denní i dálkové studium, zkrácené studium, profesní kvalifikace.

Nabídka učebních a studijních oborů a kvalifikací pro rok 2018/2019

  • Nástavbové studium – pro absolventy tříletých učebních oborů je to dvouleté denní nástavbové studium nebo tříleté dálkové studium pro získání úplného středního vzdělání vykonáním maturitní zkoušky.
  • Zkrácené studium – pro absolventy středního vzdělání s maturitou nebo s výučním listem je určené zkrácené denní jednoleté studium nebo dvouleté dálkové studium pro získání vzdělání s výučním listem v jiném oboru vzdělávání.
  • Profesní kvalifikace – určeno pro zaměstnance nebo uchazeče o zaměstnání, kdy zaměstnavatelé nevyžadují po zaměstnancích určitý stupeň vzdělání (výuční list, maturitní zkoušku), ale pro danou pracovní pozici stačí, pokud zaměstnanec ovládá některé pracovní činnosti pro dané povolání. U vybraného oboru možnost získat i úplnou kvalifikaci. Naše škola zajišťuje zkoušku i přípravné kurzy k vykonání zkoušky příslušné profesní kvalifikace.

Přehled oborů, podmínky přihlášení a přihlášky na jednotlivé obory naleznete na webových stránkách naší školy.

Informace k Profesním kvalifikacím také na www.narodnikvalifikace.cz.

Den otevřených dveří

  • sobota 9. 12. 2017 9.00–15.00 hod.
  • sobota 6. 1. 2018 9.00–15.00 hod.
  • středa 17. 1. 2018 14.00–17.00 hod.

Můžete nás také navštívit na Veletrhu středních škol na Brněnském výstavišti (BVV) ve dnech 24.–25. 11. 2017.

Výhody pro žáky naší školy

  • Pro absolventy elektrotechnických oborů (mimo profesní kvalifikace) získání osvědčení odborné způsobilosti v elektrotechnice dle § 5 vyhl. č. 50/1978 Sb. zdarma.
logo logo logo
Trnkova 2482/113, Brno
tel.: 544 422 811
sekretariat@sssebrno.cz
www.sssebrno.cz